Ønsker du deg en spennende, meningsfull og viktig lederjobb?

 

 

Om arbeidsgiveren

Krødsherad kirkelige fellesråd
Olberg 22
3536 Noresund

Den norske kirke i Krødsherad består av ett sokn som geografisk sammenfaller med Krødsherad kommune. Fellesrådet består av meninghetsrådet, soknepresten og en representant fra Krødsherad kommune og har arbeidsgiveransvar for kirkens ansatte. Videre er Fellesrådet ansvarlig for tre kirkebygg og andre bygg på soknets eiendommer. Fellesrådet er også gravplassmyndighet i Krødsherad.

 

Krødsherad kirkelige fellesråd søker etter en kirkeverge med kompetanse og engasjement til å lede og videreutvikle den kirkelige virksomheten. Som kirkeverge vil du få en spennende, meningsfull og viktig lederjobb, med god bredde i ansvarsområder. Krødsherad kirkelige fellesråd har ansvar for 2,75 årsverk og har et driftsbudsjett på kr 2.425.000. Stillingen rapporterer til fellesrådet.

 

Ansvars- og arbeidsoppgaver

 • Som kirkeverge er du leder av fellesrådets virksomhet med overordnet ansvar for personal, økonomi, gravferdsforvaltning og drift av bygg og anlegg.
 • Sørge for effektiv bruk og forvaltning av tildelte økonomiske ressurser.
 • Lede og utvikle de ansatte og legge til rette for et godt arbeidsmiljø og godt samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene.
 • Sikre at fellesrådet gis best mulig grunnlag for å gjennomføre strategier og planer for å sikre måloppnåelse.
 • Arbeide for å ivareta soknets interesser og fremme samarbeid med nærliggende sokn og fellesråd.
 • Legge til rette for en effektiv organisasjon som leverer tjenester av høy kvalitet.
 • Sørge for den daglige drift av kontorfunksjoner.
 • Ivareta digitalisering og effektiv drift av it-systemer.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • God lederkompetanse.
 • God økonomikompetanse.
 • God digital kompetanse.
 • God organisasjonsforståelse og kjennskap til relevant lov- og avtaleverk.
 • Erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser.
 • Relevant høyere utdanning.
 • Må beherske norsk godt, både skriftlig og muntlig.

Vi søker etter en relasjonsbygger og lagspiller som kan være med å utvikle kirken i Krødsherad sammen med de andre i staben, folkevalgte og frivillige. Stillingen innebærer bred kontakt med de som søker kirkens tjenester i Krødsherad. Gode kommunikasjonsevner og personlig egnethet vil derfor bli vektlagt.

 

Krødsherad kirkelige fellesråd kan tilby

 • Interessante og spennende utfordringer.
 • Gode muligheter for å forme og utvikle egen arbeidshverdag.
 • Et hyggelig og fleksibelt arbeidsmiljø med høyt faglig nivå.
 • Lønn etter avtale, ordnede arbeidsforhold, pensjons- og forsikringsordning.

 

Den som ansettes må også

 • Være medlem av Den norske kirke.
 • Ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil.
 • Være innstilt på noe møtevirksomhet på ettermiddags- og kveldstid.

 

For mer informasjon, ta kontakt med

Leder i Krøsherad kirkelige fellesråd Elisabeth Solberg, tlf 482 66 805.
Kirkeverge Truls Glesne, tlf 995 10 639.

 

 

Elektronisk søknad skal benyttes.

 

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Kirkeverge – 50 % fast stilling
 • Antall stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Prosent: 50 %
 • Heltid/deltid: Deltid
 • Sektor: Offentlig

 

 

Søk på jobben

 

 

Søknadsfrist: 31. mai 2023

 

Kontaktperson for stillingen

Truls Glesne
+47 99510639
trulsnglesne@gmail.com

 

Om arbeidsgiveren

 • Arbeidsgiver: Krødsherad kirkelige felleskontor

Krødsherad kommune ligger i Buskerud kun 10 mil fra Oslo. Med strandlinje til Krøderen og høyfjell som Norefjell, byr kommunen på både fjord, fjell og fin natur. Dette har skapt en sterk turisnæring og et variert næringsliv i kommunen.

 

 

Del stillingen

Selskap

Krødsherad kirkelige felleskontor

Kontaktinfo

 • Truls Glesne
 • Tittel:
 • E-Post: trulsnglesne@gmail.com
 • Mobil/Tlf: +47 99510639

Lokasjon

 • Noresund

Søknadsfrist

Mai 31, 2023