Kirketjener Ilen menighet 25 % stilling

 

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har ledig 25% stilling som kirketjener i Ilen menighet. Ilen (Ila på Trondheimsdialekt) ligger på vestsiden av Nidelva og er en sentrumsmenighet vendt mot byen og det kulturelle livet der. Ilen menighet har forholdsvis mye utleie av Ilen kirke til konserter og liknende arrangementer, kirketjeners arbeid med tilrettelegging og tilstedeværelse ved disse utleieforholdene kan komme i tillegg til 25% stillingen og finansieres ved utleieinntekter.
Det må påregnes arbeidstid både på ettermiddag, kveld, helger og i høytider.

 

Arbeidsoppgaver

 • Legge til rette for, og delta i gjennomføring av gudstjenester, vielser, gravferd og andre kirkelige handlinger
 • Legge til rette for og være til stede ved konserter og andre arrangementer etter avtale
 • Stedlig brann- og sikkerhetsansvar under seremonier og arrangementer
 • Det må påregnes arbeidstid både på ettermiddag, kveld, helger og i høytider

 

Kvalifikasjoner

 • Praktiske ferdigheter og erfaring fra menighet- og gudstjenesteliv
 • God kjennskap og vilje til å lære bruk av lyd- og AV-utstyr
 • Kompetanse innen brann- og sikkerhetsarbeid er en fordel
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Datakunnskaper

Medlemskap i Den norske kirke er en forutsetning. Fordel med sertifikat for bil, men ikke et krav.

 

Personlige egenskaper

 • Opptre selvstendig og ansvarsfullt og ha evne til å prioritere
 • Utadrettet og tillitsskapende
 • Kunne jobbe i team og bidra til å skape noe sammen med andre
 • Evne til å beholde roen i utfordrende situasjoner
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og arbeidstid
 • Ha god ordenssans

 

Vi tilbyr

 • Arbeidsfellesskap i en aktiv menighet og i et flott kirkebygg
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Lønn og lønnsbetingelser etter gjeldende tariffavtaler i Den norske kirke
 • Tiltredelse etter avtale

 

 • Søknadsfrist: 17.09.2023
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Sted: Trondheim
 • Stillingstittel: Kirketjener Ilen menighet 25 % stilling
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Stillingsprosent: 25
 • Webcruiter-ID: 4701897911

 

Kontaktinformasjon

Olav Granheim
Daglig leder Ilen og Sverresborg menigheter
 Telefon:+47 95304030

 

Ilevollen 15, 7018 Trondheim, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Olav Granheim
 • Tittel: Daglig leder Ilen og Sverresborg menigheter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: +47 95304030

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

September 17, 2023