Tromsø kirkelige fellesråd

Kirkemusiker

 

 

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, samt kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

Menighetene på Kvaløya består av soknene Hillesøy, Kvaløy og Sandnessund. Menighetene strekker seg fra Hillesøy/Sommarøy i sør til Rebbenesøy i nord. I 2019 ble det gjennomført 98 gudstjenester og 52 andakter på Kvaløya, i tillegg til dåp, vielser og begravelser.

Hillesøy og Kvaløy kirker har begge mekaniske orgler fra Vestlandske orgelverksted, med henholdsvis åtte og seks stemmer.

Spennende stilling som kirkemusiker på Kvaløya:

Ledende kantor i 80 % stilling, med mulighet for 100 % stilling, for de tre menighetene på Kvaløya:

Menighetene ønsker seg en allsidig og dyktig kantor som behersker kirkemusikalske- og korarbeid, ulike stilarter og musikalske uttrykk og som er opptatt av menighetsutvikling. Det er også viktig at kantor kan samarbeide med og utvikle frivillige musikere og forsangere.

Arbeidsoppgaver

Hovedansvar for det kirkemusikalske arbeidet i alle tre menigheter og ansvar for koordineringen mellom de to kirkemusikerne i menighetene
Utøvende musiker ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger (begravelser, vielser, andakter m.m.)
Stimulere frivillige til aktiv musikalsk deltakelse
Planlegging og gjennomføring av musikk i trosopplæring, konserter, kor, undervisning og diakonalt arbeid
Noe administrativt arbeid for videreutvikling innenfor menighetenes musikalske arbeide, konsertprogram, korarbeid m.m., samt søknadsskriving til stipendordninger o.l.
Stillingsbeskrivelse og arbeidsplan utarbeides i samarbeid med den som tilsettes.

Kvalifikasjoner

Utdanning innen kirkemusikk/kantorutdanning
Utdanningskravet kan dispenseres ved relevant annen utdanning og arbeidserfaring
Erfaring og interesse for menighetsarbeid knyttet til ulike aldersgrupper
Erfaring i korledelse er ønskelig

Personlige egenskaper

Evne til å samarbeide og jobbe selvstendig
Lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet basert på lokal tradisjon, mangfold og nyskaping
God til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill
Samarbeide med instrumentalgrupper og solister
Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten

Annet:

Tilfredsstillende politiattest
Medlem av Den norske kirke
Disponere bil
Egen tjenesteordning for kantorer
Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill.

 

Søknadsfrist: 20.06.2021

 

Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
Sted: Tromsø
Stillingstittel: Kirkemusiker
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4401887683
Skippergata 16A, 9008 Tromsø, Norge

 

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad, personalsjef
411 42 087

Silje Johnsen, Menighetsforvalter
928 43 745

Gaute Norbye, Koordinerende sokneprest
970 04 659

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Heidi Bolstad
  • Tittel: Personalsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 411 42 087

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Juni 20, 2021