Hvaler Kirkelig fellesråd

Kirkemusiker / Organist

 

Om stillingen

 • Ledig 80 % stilling som kirkemusiker/organist i Hvaler sokn
 • Vi søker etter en engasjert og kreativ organist/kirkemusiker med 4-årig
  universitets- eller høyskoleutdannelse.
 • Stillingen har ansvar for å videreføre og videreutvikle det musikalske tilbudet som kirken har et naturlig ansvar for, herunder gudstjenester og kirkelige handlinger, diakoni, barne- og ungdomsarbeid samt kor- og konsertvirksomhet.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 01.08.2023
Arbeidsgiver: Hvaler Kirkelig fellesråd
Sted: Skjærhalden
Stillingstittel: Kirkemusiker / Organist
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID:4677647785

Instrumenter

 • Spjærøy kirke har et Jørgensen-orgel fra 1965 med et begrenset antall stemmer. I tillegg har kirken et eldre flygel.
 • Hvaler kirke har et 22-stemmers orgel fra 2020, bygget av Richard Rensch Orgelbau i Tyskland. I tillegg har kirken et Yamaha-flygel fra 2009 i meget god stand.
 • Kirkens Hus har et eldre flygel i god stand.

Arbeidsoppgaver

 • Ha det overordnede ansvaret for det kirkemusikalske livet i menighetene.
 • Videreføre og videreutvikle det gode kirkemusikalske arbeidet som finnes på Hvaler i dag.
 • Menigheten har en ny kirkemusikalskplan fra 2022.
 • Ha ansvar for konserter og særlig høy aktivitet i sommerhalvåret.
 • Spille til gudstjenester og andre kirkelige handlinger.
 • Spille til barnekor.
 • Delta på stabsmøter og i aktuelle utvalg.
 • Videreføre samarbeidet med øvrige sang- og musikkaktører i lokalsamfunnet
 • Ha ansvar for kirkens instrumenter og budsjettansvar på musikkfeltet

Kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med 4-årig kirkemusikkutdanning fra høyskole eller universitet. Annen relevant musikkutdanning vil bli vurdert.
 • Det forutsettes at man kan beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeid.
 • Erfaring med korvirksomhet er ønskelig.
 • Man må kunne disponere egen bil i arbeidet.
 • Det er en forutsetning å beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Det forutsettes god kjennskap til Den norske kirke.
 • Søker må kunne fremlegge tilfredsstillende politiattest ved tilsetting, jfr. Kirkeloven § 29.

Personlige egenskaper

 • Vi søker en driftig, engasjert og kreativ musiker som ønsker å bidra til menighetens mangfoldige musikkliv.
 • Stillingen krever allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk.
 • Personlig egnethet og evne til samarbeid og fleksibilitet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Et godt og humørfylt arbeidsfellesskap med øvrig stab og engasjerte frivillige i Folkekirken på Hvaler.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver og gode muligheter for nye initiativ.
 • Flotte kirkerom med ulik akustikk.
 • Fleksibel arbeidstid – dag, kveld og helg.
 • Lønn etter gjeldende tariffavtale og pensjonsordning i KLP.

Annet

Kirkemusikeren må være lojal mot kirkens grunnverdier og visjon. Vi forutsetter engasjement for kirkelig virksomhet.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist: Tirsdag 1. august 2023

 

Arbeidssted: Kirkene og Kirkens Hus, Storveien 12, 1680 Skjærhalden

Kontaktinformasjon

Jan Heier, Kirkeverge
Telefon:  474 79 730
E-post:  post@hvaler.kirken.no

Mats-Andre Soli, Kirkemusiker
Telefon:   977 66 377
E-post:  mats@hvaler.kirken.no

 

Om arbeidsgiveren

Hvaler kommune ligger helt sør i Østfold, langt ute i Oslofjorden. Her er nærhet til natur og sjøliv, og med bussforbindelse til Fredrikstad og Oslo med mange daglige avganger på hverdager. Det er ca. 4.700 innbyggere i kommunen. Om sommeren øker folketallet til antatt 40.000 pga. de mange hytte- og feriegjestene, og mange av disse er en synlig del av kirkelivet. Skjærhalden på Kirkøy er kommunesenteret. Hvaler har to gamle steinkirker: Hvaler kirke (en av Norges eldste) og Spjærøy kirke fra 1891. Staben består av sogneprest, kirkeverge, kirkemusiker, trosopplærer, og 2 kirketjenere/kirkegårdsarbeidere.

 

Del stillingen

Selskap

Hvaler kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Jan Heier
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: post@hvaler.kirken.no
 • Mobil/Tlf: Telefon: 474 79 730
 • Mats-Andre Soli
 • Tittel: Kirkemusiker
 • E-Post: mats@hvaler.kirken.no
 • Mobil/Tlf: Telefon: 977 66 377

Lokasjon

 • Skjærhalden

Søknadsfrist

August 1, 2023