Medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp KAV – kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (søknadsfrist 20.12)

 

Medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp

 

Ål kommune er vertskap for felles kontor for kommunane Ål, Gol, Hemsedal, Nes og Flå på Torpomoen.

Kontoret skal mellom anna følgje opp vassdirektivet, handsame utsleppssøknadar og føre tilsyn med private avløpsanlegg

100% fast stilling som medarbeidar tilsyn/sakshandsaming utslepp

Vi ønsker at du:

har relevant utdanning, praksis eller erfaring (ingeniør, byggfag, røyrleggjar, graveentreprenør med ADK-sertifikat)
har erfaring frå avløpssaker og kommunal sakshandsaming
har gode datakunnskapar
vilje og evne til å lære nytt
er serviceinnstilt, ryddig og god til å ordlegge deg munnleg og skriftleg på norsk
likar og har evne til å koma i kontakt med andre

Søkjarar må ha førarkort for bil.

Vi tilbyr:

Varierte, spennande og meiningsfylte arbeidsoppgåver

Mykje arbeid ute i felt i sumarhalvåret

Løn etter avtale og gunstig pensjonsordning.

 

Nærare opplysningar om stillinga kan du få ved å kontakte

kommunalsjef Reidun Aaker tlf. 99287854 eller kontorleiar Glen Arvid Valstad tlf 47825348.

 

Elektronisk søknad med CV via Ål kommune si heimeside www.aal.kommune.no under ledige stillingar.

 

Søknadsfrist: 20. desember

Fylke: Viken

Jobbtype: Fast

Heiltid/Deltid: Heiltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 20.12.2021

 

Kontaktpersonar:

Glen Arvid Valstad

mob: +47 478 25 348

Reidun Aaker

mob: +47 99287854

 

Heimeside:
www.aal.kommune.no
Adresse: Torpomoen

Ål kommune

Ål kommune er ein utviklingsorientert arbeidsgjevar for 650 engasjerte tilsette, som er opptekne av å gje tenester av høg kvalitet til alle innbyggjarar, store og små.
I UNICEFS rapport om kvaliteten i oppvekst- og levevilkår, er Ål kommune blant dei 10 beste kommunane i Noreg.
Oppvekstsektoren arbeidar med, betre læring, tverrfagleg arbeid i kompetente fagmiljø og digitalisering av det pedagogiske arbeidet.
Helse og omsorgssektoren driv spanande prosjekter, som sett dagsaktuelle tema i fokus, velferdsteknologi, aldersvennlege samfunn, fagutvikling for autorisert helsepersonell.
Kultur, der er Ål kåra som ein av dei beste kulturkommunane i Noreg, kulturhuset tilbyr spanande og variert program for heile Hallingdal.
Drift og utvikling har viktige funksjonar for innbyggjarar og hytteeigarar og gjer Ål kommune til ein god stad å bu med kortreist og ein enkel kvardag.

 

 

Del stillingen

Selskap

Ål kommune

Kontaktinfo

  • Reidun Aaker
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 992 87 854
  • Glen Arvid Valstad
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 478 25 348

Lokasjon

  • Ål

Søknadsfrist

Desember 20, 2021