Kateket i 100% fast stilling

 

Har du et hjerte for trosformidling til barn og unge? Har du lyst å jobbe i to av våre engasjerte menigheter, sammen med en dedikert og flott stab? Vår kateket blir pensjonist og vi søker etter en ny person som vil bli med inn i det rike og varierte menighetslivet til Eide sokn og Landvik sokn i Grimstad.

Eide- og Landvik sokn har til sammen 4600 medlemmer og betjenes av en felles stab med daglig leder, kateket, to menighetspedagoger, to kirketjenere, organist og sokneprest. Det er stor aktivitet i menighetene og et omfattende frivillig arbeid, og de frivillige organisasjonene står også sterkt. Det er god oppslutning på gudstjenestene og et aktivt menighetsliv.

De to soknene har felles trosopplæringsutvalg og en levende trosopplæringsplan med mange frivillige medarbeidere. Det er også et godt samarbeid med både skole og barnehager i området.

Kateketen er hovedansvarlig for konfirmantarbeidet (ca 50% stilling) og jobber også aktivt i trosopplæringen, sammen med menighetspedagogene. Du vil også bidra i ungdomsarbeidet generelt, forrette gudstjenester og jobbe med de mange frivillige. I Grimstad har vi to menighetsbarnehager, hvorav en er tilknyttet Landvik sokn.

 

 • Søknadsfrist: 12.06.2023
 • Arbeidsgiver: Grimstad kirkelige fellesråd
 • Sted: Grimstad
 • Stillingstittel: Kateket
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4659915555

 

Arbeidsoppgaver

 • Konfirmantarbeid (ca 50 %)
 • Trosopplæring – alene og i samarbeid med menighetspedagog
 • Ungdomsarbeid
 • Både forrette gudstjenester samt bidra på gudstjenester i forbindelse med trosopplæring (ca 1 gang/mnd)
 • Skole/kirke-samarbeid
 • Samarbeid med barnehagene
 • Rekruttere og motivere frivillige
 • Noe ledertrening
 • Kveldsarbeid må påregnes

 

Kvalifikasjoner

Kateketutdanningen etter tjenesteordningen – eller kateket under utdanning

Kandidaten har:

Mastergrad eller tilsvarende med følgende fag:

a) 80 sp teologiske fag
b) 30 sp allmenn pedagogikk
c) 30 sp pedagogikk, formidlingsfag eller praktisk teologiske fag, og
d) 30 sp praktisk-teologisk utdanning relevant for tjenesten som kateket, og med veiledet praksis.

Tidligere vigslet til kateket eller kvalifisert til vigsling ved endt utdanning kvalifiserer også.

Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere vil andre med relevant kompetanse kunne bli vurdert. Ved tvil vedrørende kvalifikasjonskravet vil bispedømme m .fl. bli kontaktet for avklaring.

 

Personlige egenskaper

 • Trygg og imøtekommende medarbeider
 • Trives med å jobbe med barn- og unge
 • Ansvarsfull og strukturert
 • Trives med å jobbe selvstendig og teamarbeid
 • Bidra positivt i arbeidsmiljøet
 • God på samarbeid med menighetsråd og frivillige
 • Lederegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

Et godt arbeidsmiljø
Varierte oppgaver i et aktivt- og engasjert menighetsliv
Arbeid i team/stab (7 ansatte) med egen daglig leder
Ryddige lønns- og pensjonsvilkår (KA tariff og KLP tjenestepensjon)

 

Reddalsveien 219, 4886 Grimstad, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Ørjan Kronheim
Sokneprest
Telefon:957 81 659
E-post:ok@grimstad.kirken.no

Alexander Paul
Kirkeverge
 Telefon:971 69 727
E-post:alexander@grimstad.kirken.no

 

Grimstad kirkelig fellesråd er felles forvaltningsorgan for de fire soknene i Den norske Kirke i Grimstad kommune.

Fellesrådet har også ansvar for gravferdsforvaltningen og kirkebyggene i kommunen og er arbeidsgiver for over 50 ansatte.

Fellesrådet drifter også to menighetsbarnehager på vegne av Fjære sokn og Landvik sokn. De fire soknene er Eide, Landvik, Grimstad og Fjære, med litt over 17.000 medlemmer.

Menighetene har stor aktivitet og et omfattende frivillig arbeid.

Del stillingen

Selskap

Grimstad kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Ørjan Kronheim
 • Tittel: Sokneprest
 • E-Post: ok@grimstad.kirken.no
 • Mobil/Tlf: 957 81 659
 • Alexander Paul
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post: alexander@grimstad.kirken.no
 • Mobil/Tlf: 971 69 727

Lokasjon

 • Grimstad

Søknadsfrist

Juni 12, 2023