Kateket

 

Tromsø kirkelige fellesråd

Om stillingen

Ledig 100 % fast stilling som kateket/menighetspedagog i Grønnåsen kirke

Grønnåsen kirke ligger på Tromsøyas nordlige del. Menigheten har ca. 10.000 medlemmer og ett fast gudstjenestested; Grønnåsen kirke. Menigheten har årlig ca. 90 konfirmanter, 55 gravferder, 10 vielser og 60 dåp. Kirkebygget ble vigslet i 1996 og er en moderne arbeidskirke, som ligger nær skogen og lysløypa. Alle fast ansatte har kontor i kirkebygget.

Menigheten er åpen, inkluderende og involverende og vil være en mangfoldig og tydelig folkekirke. Vi arbeider målrettet med gudstjenesten og har et rikt musikalsk miljø knyttet til gudstjenestelivet. Det legges stor vekt på involvering av voksne, barn og unge og vi har mange medliturger i alle aldre. Vi er en sangglad menighet og har kirkekor, guttekor og barnekor som sentral del av menighetsarbeidet.

Grønnåsen menighet tilbyr et godt arbeidsfellesskap med engasjerte kolleger hvor det arbeides i tverrfaglige team, med gode rutiner for planlegging og evaluering av virksomheten. Staben i Grønnåsen består av renholder, menighetsforvalter, kirketjener, sokneprest, kapellan/PUU (prest under utdanning), kantor, kateket og menighetsarbeider som jobber med trosopplæring.

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 30.06.2023
Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
Sted: Tromsø
Stillingstittel: Kateket
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4660469175

Arbeidsoppgaver

Lede og være faglig ansvarlig for menighetens trosopplærings- og undervisningsarbeid
Lede menighetens konfirmantarbeid
Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester der barn og unge er en særskilt målgruppe
Lede menighetens arbeid med barnehager og skoler i samarbeid med staben
Rekruttering og oppfølging av frivillige i trosopplæringen
Nettpublisering
Delta i planlegging og gjennomføring av noen fellestiltak sammen med andre menigheter i fellesrådet
Kvelds- og helgearbeid må påregnes
Den henvise forøvrig til tjenesteordningen og det er utarbeidet stillingsbeskrivelse

Kvalifikasjoner

Utdanning i samsvar med Tjenesteordning for kateketer i Den norske Kirke
Søkere som har utdanning innen kristendom/teologi og pedagogikk eller annen relevant utdanning vil også bli vurdert. For utdanning til kateket vil det tilrettelegges for
utdanning i arbeidstiden
Erfaring fra barne- og ungdomsarbeid/trosopplæringsarbeid i menighet er ønskelig
Søker må være medlem av Den norske kirke og arbeide etter kirkens tros- og verdigrunnlag
Tilfredsstillende politiattest må legges frem før endelig tilsetting
Må beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

Engasjement for arbeid med undervisning og trosformidling til barn og unge
Gode pedagogiske og administrative evner
Gode evner til formidling, kommunikasjon og relasjonsbygging
Evne til å arbeide både selvstendig og i team, og til å lede andre, både ansatte og frivillige
Evne til å ta initiativ, være kreativ, raus og inkluderende
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Engasjerte og faglig dyktige kollegaer i tverrfaglig stab
Lønn etter tariff i henhold til KA hovedtariffavtale
Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
God pensjonsordning i Tromsø kommunale pensjonskasse

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Dramsvegen 203, 9010 Tromsø, Norge

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad, Personalsjef
Telefon:  411 42 087

 

Om arbeidsgiveren

Tromsø kirkelige fellesråd har 62 ansatte, drifter og vedlikeholder Krematoriet, 21 gravlunder, 8 sognekirker og 14 kapeller. Grønnåsen er en av ni sogn i Tromsø, og kirken er moderne arbeidskirke lokalisert midt på Tromsø øya. Kirken har et aktivt menighetsarbeid, voksen- og barnekor, samt et utstrakt arbeide med barn og unge.

 

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Heidi Bolstad
  • Tittel: Personalsjef
  • E-Post: heidi.bolstad@kirken.tromso.no
  • Mobil/Tlf: 411 42 087

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

Juni 30, 2023