Forbønn med håndspåleggelse i konfirmasjon – foto Ørjan Marakatt Bertelsen

 

Kateket/pedagog i 100% fast stilling med undervisningsansvar i Heimdal og Kolstad menigheter

 

Heimdal og Kolstad danner en bydel sør i Trondheim som til sammen har ca 18.000 medlemmer i Den norske Kirke. Bydelen har både barnehager, barne-, ungdoms- og videregående skole, samt svømmehall og aktive idrettslag med tilbud for de fleste aldersgrupper.

Kolstad er en flerkulturell bydel. Bydelen har nylig hatt et områdeløft, som har resultert i blandt annet en finaleplass for “attraktiv by-prisen 2021” – en spennende bydel i utvikling.

Heimdal er en etablert «småby i byen» som har stor tilflytting i en variert bebyggelse.

Menighetene driver et variert arbeid både innenfor diakoni, barne- og ungdomsarbeid samt ulike kulturarrangement.

​Menigheten ønsker å bidra til trygge og inkluderende fellesskap i lokalmiljøet. Det forventes at vår nye medarbeider bidrar med både kompetanse, initiativ og kreativitet til å videreutvikle konfirmantarbeidet sammen med øvrige ansatte og frivillige.

 

Arbeidsoppgaver

 • Undervisningsansvaret i menighetene ligger til denne stillingen.
 • Pådriver i å utvikle trygge miljø for barn og unge i lokalsamfunnet.
 • ​Hovedansvar for organisering, og administrasjon av konfirmantarbeidet og medansvar for undervisning i samarbeid med menighetenes prester.
 • Bygge bro mellom skoler, barnehager, aktuelle frivillige samarbeidspartnere og den lokale kirken.  
 • ​Bidra i byomfattende prosjekter gjennom samarbeid i Undervisningsforum og U-kirke. 
 • ​Faglig støtte for menighetspedagogenes arbeid etter nærmere avtale. 
 • ​Leirarbeid og arbeid på kveld og helg må påregnes. 
 • Rekruttering, motivering og oppfølging av frivillige.

Stillingen inkluderer aktiv deltakelse i Undervisningsforum, som inkluderer alle undervisningsansatte i Trondheim for faglig utvikling, samarbeid og fellesskap. 

 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • Søkere med særlig relevant erfaring og kompetanse vil bli vurdert, under forutsetning at den som tilsettes gjennomfører videreutdanning for å gjøre seg kvalifisert til stillingen som kateket
 • Erfaring fra og interesse for barne- og ungdomsarbeid med hovedvekt på ungdom
 • Den som ansettes må beherske digitale verktøy
 • Stor fordel med førerkort for personbil

Det kreves medlemskap i Den norske kirke
Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

 

Personlige egenskaper

 • Evne å lede, organisere og administrere
 • Evne å bygge relasjoner, kunne møte og la seg inspirere av ungdom
 • Åpen, fleksibel, engasjert og lyttende
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og gode samarbeidsevner
 • Evne å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper
 • Trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med kolleger og frivillige medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt

 

Vi tilbyr

 • Et godt faglig miljø og engasjerte kolleger
 • Varierte arbeidsoppgaver, god innflytelse over egen arbeidssituasjon og fleksibel arbeidstid
 • Gode kontorfasiliteter
 • Lønn i samsvar med avtaleverk for Den norske kirke
 • Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger

 

 • Søknadsfrist: 28.05.2023
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Sted: Heimdal
 • Stillingstittel: Kateket/pedagog i 100% fast stilling med undervisningsansvar i Heimdal og Kolstad menigheter
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4661633202

 

Kontaktinformasjon

Lars Dagfinn Lossius
Soneleder Heimdal
 Telefon:97963110
E-post:ll297@kirken.no

 

Heimdalsvegen 4, 7080 Heimdal, Norge

 

 

 

Søk her

 

 

 

Om arbeidsgiveren

Kirkelig fellesråd i Trondheim har 165 medarbeidere knyttet til ulike typer stillinger i 16 sokn (22 kirker) og 4 gravplassenheter (19 gravplassanlegg), bygg og eiendomsforvaltning og økonomi- og serviceavdeling. Stillingen som kateket skal bidra til at FN’s konvensjon om barns rettigheter blir oppfylt, og at barn og unge skal bli kjent med kristne verdier og de tilbud som Den norske kirke har å tilby aldersgruppen 0 – 18 år. Fellesrådet har i dag et tyvetalls undervisningsstillinger rundt omkring i menighetene. Disse stillingene har en felles arena som benevnes undervisningsforum.

Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er.

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kontaktinfo

 • Lars Dagfinn Lossius
 • Tittel: Soneleder Heimdal
 • E-Post: ll297@kirken.no
 • Mobil/Tlf: 97963110

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Mai 28, 2023