Kateket/menighetspedagog 100% fast stilling – Råde menighet

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede menighetens undervisningsarbeid Tilrettelegge og inkludere menighetens barne-, ungdoms- og familiearbeid knyttet til gudstjenesteliv og breddetiltak.
 • Tilrettelegge og inkludere menighetens barne-, ungdoms-. og familiearbeid knyttet til gudstjenesteliv og breddetiltak
 • Har hovedansvar for planlegging og gjennomføring av trosopplæring og konfirmantundervisning i nært samarbeid med prestene
 • Planlegging og gjennomføring av kirke/skole- og kirke/barnehagesamarbeid
 • Delta i planlegging og gjennomføring av gudstjenester knyttet mot trosopplæringstiltak
 • Veilede og rekruttere ledere og frivillige i menigheten

Søker vil få mulighet til å påvirke innholdet i sin stilling i nært samarbeid med leder, stab og menighetsråd.

 

Kvalifikasjoner

 • Formelle kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kateketer. Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert.
 • Evne til å motivere og inkludere barn, ungdom og frivillige i det kirkelige arbeidet.
 • Interesse for gudstjenesteliv, menighetsbygging og menighetenes undervisningsoppdrag.
 • Ryddig strukturert og god arbeidskapasitet, og evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Beherske flytende norsk, skriftlig og muntlig.
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

 

Særskilte krav

 • Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke.
 • Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev, jfr. Tjenesteordning § 5 dersom en tilsettes som kateket.
 • Tilfredsstillende barneomsorgsattest må fremlegges ved ansettelse jfr. Trossamfunnsloven § 20.

 

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en spennende jobb med barn, ungdommer og voksne
 • Et trivelig og kreativt arbeidsfellesskap
 • Et positivt menighetsråd og lokalsamfunn
 • Et godt samarbeid med skole og barnehager
 • Råde kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Opplysninger om stillingen:

Lønns- og ansettelsesvilkår i henhold til KAs tariffområde.

Søknadsfrist 18.05.2023

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkeverge Dag Øystein Skarpaas Andersen, tlf. 41933688, eller leder av menighetsrådet Hilde Freim, tlf. 47639608.

 

Søknad sendes til: kirkeverge@rade.kirken.no

 

Om stillingen

 • Stillingstittel: Kateket/menighetspedagog 100% fast stilling
 • Antall stillinger: 1
 • Oppstart: Etter avtale
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/deltid: Heltid
 • Sektor: Offentlig
 • Arbeidsdager: Ukedager, Lørdag, Søndag
 • Arbeidstid: Dagtid, Kveld

 

Om arbeidsgiveren

Ledig stilling: Kateket/menighetspedagog i Råde menighet 100% fast stilling

Trives du i en stab med godt humør og stort engasjement for alle som bor i soknet, da er du den rette personen for oss.

Råde — den lille bygda med det store hjertet, bygda mellom byene.

I Råde er det nå ledig stilling som kateket/menighetspedagog. Råde menighet deler visjon med Den norske kirke og Borg bispedømme: <<Mer himmel på jord>>. Vi vil bygge fellesskap som inkluderer, inspirerer og involverer mennesker på ulike måter.

Vi ser nå etter en utadvendt og jordnær kateket som deler vår visjon. Vi ønsker oss en kollega som har evne til å tenke nytt, være kreativ og løsningsorientert. Du må være glad i å jobbe i team, og trives med en morsom, variert og hektisk arbeidshverdag. Vi kan tilby høy trivselsfaktor i en stab med godt humør, og arbeid i en levende og aktiv menighet med mye frivillig engasjement.

Staben holder til i et hyggelig kontorfellesskap på Furuly menighetssenter i Råde. Staben består av kantor, sokneprest, kapellan, sekretær, driftsleder og kirkeverge/daglig leder.

I tillegg er det fire personer som arbeider på timebasis som kirketjenere på lørdager og søndager. Det jobbes med å ansette en diakon på givermidler for å styrke menighetens sosiale/diakonale engasjement.

 

Stedet

Råde grenser til Sarpsborg, Fredrikstad, Moss og Våler og er en kommune i vekst med ca. 7600 innbyggere. Det er to vakre kirker i Råde, en middelalderkirke, og en kirke som har passert 150 år. Råde er et vakkert sted, mellom bygd og by, med åkre, hav og dype skoger.

I kommunen er det to barneskoler, en ungdomsskole, og Tomb videregående skole som eies av Normisjon. Menigheten har et nært og godt samarbeid med alle skolene i kommunen. I Råde finnes også sykehjem, bofellesskap for mennesker med bistandsbehov. Råde menighet har et godt samarbeid med Effata bedehus i Saltnes, der det holdes enkelte gudstjenester.

Les mer om oss på våre hjemmesider: Råde kirkelige fellesråd (kirken.no)

Del stillingen

Selskap

Råde Sokn

Lenke til firma

https://rade.kirken.no/

Kontaktinfo

 • Dag Øystein Skarpaas Andersen,
 • Tittel: Kirkeverge/daglig leder
 • E-Post: kirkeverge@rade.kirken.no
 • Mobil/Tlf: 41933688
 • Hilde Freim
 • Tittel: leder av menighetsrådet
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 47639608

Lokasjon

 • Råde

Søknadsfrist

Mai 18, 2023