Undervisningsleder/Kateket ved Byåsen menighet, 100% fast stilling

 

Byåsen menighet, Kirkelig fellesråd i Trondheim

Byåsen menighet har en visjon om å være “et møtested mellom himmel og jord”. Menigheten er plassert vest i Trondheim, og soknets ene kirke ligger sentralt på Byåsen, et område med identitet som egen bydel. Byåsen er en aktiv, gudstjeneste-feirende menighet med godt omdømme i et engasjert lokalsamfunn. Midt i et hverdagsliv med skoler, idrettslag og kulturaktiviteter, ligger arbeidskirken (fra 1974) som har gode relasjoner til sine omgivelser; den er både deltagende samfunnsaktør og tydelig lokalkirke.

Det er tre prestestillinger i menigheten; sokneprest og to kapellaner. I tillegg er det diakon, kateket, to menighetspedagoger, daglig leder, kirketjener, og kantor; til sammen et bredt, inspirerende arbeidsmiljø der også mange frivillige bidrar i menighetens arbeid.

Byåsen er en stor og mangfoldig menighet. Her pågår et prosjekt knyttet til frivillighet, her er ulike aktiviteter for alle aldersgrupper, utforskende gudstjenesteliv og mange varianter av møtepunkter med lokalsamfunnet innenfor kultur og diakoni. I Byåsen menighet er det plass for alle, og du som søker får rom til å utforske hvilke av dine kvaliteter som passer best inn i helheten.

Trives du med å jobbe med ungdom? Vil du arbeide i et aktivt arbeidsmiljø, der engasjement, tro og omtanke står sentralt? Da er du kanskje vår neste Undervisningsleder/ kateket!

Arbeidsoppgaver

 • ​Undervisningsansvaret i menighetene ligger til denne stillingen.
 • ​​Hovedansvar for organisering og administrasjon av konfirmantarbeidet. Undervisningen skjer i tett samarbeid med menighetenes prester.
 • ​Ansvarlig for kontakt med skoler, barnehager og aktuelle frivillige samarbeidspartnere.  
 • Rekruttering. opplæring og oppfølging av frivillige særlig tilknyttet ungdomsarbeidet.
 • Pådriver i å utvikle trygge miljø for barn og unge i lokalsamfunnet.
 • ​Bidra i byomfattende prosjekter gjennom samarbeid i Undervisningsforum og U-kirke. 
 • ​Faglig støtte for menighetspedagogenes arbeid etter nærmere avtale. 

Kvalifikasjoner

 • Utdanning i samsvar med tjenesteordning for kateketer i Den norske kirke
 • Personer uten riktig formell kompetanse oppfordres også til å søke
 • Erfaring fra og interesse for barne- og ungdomsarbeid med hovedvekt på ungdom
 • Det kreves medlemskap i Den norske kirke
 • Tilfredsstillende politiattest må framlegges ved ansettelse

Personlige egenskaper

 • God til å lede, organisere og administrere
 • Er utadvendt, evner å bygge relasjoner, kunne møte og la seg inspirere av ungdom
 • Åpen, fleksibel, engasjert og lyttende
 • Selvstendig, ansvarsbevisst og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner og evne å formidle evangeliet til ulike aldersgrupper
 • Trives med høyt aktivitetsnivå i samspill med kolleger og frivillige medarbeidere
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i en av landets største og mest aktive menigheter
 • Varierte arbeidsoppgaver og god innflytelse over egen arbeidssituasjon
 • Et godt faglig miljø med mange engasjerte frivillige medarbeidere og kolleger
 • Gode kontor- og arbeidsforhold i Byåsen Kirke
 • Et variert og rikt gudstjenesteliv
 • Lønn i samsvar med avtaleverk for Den norske kirke
 • Offentlige forsikrings- og pensjonsordninger

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 18.09.2023
Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
Sted: Trondheim
Stillingstittel: Undervisningsleder/Kateket i Byåsen menighet, 100% fast stilling
Stillinger: 1
Ansettelsesform: Fast
Heltid / Deltid: Heltid
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4704816660

Søk på stillingen her.

 

Kontaktinformasjon
Eirik Jørgensen, Undervisningsleder/kateket
Telefon: +47 472 47 317
E-post: ej877@kirken.no

Marte Leberg, Sokneprest
Telefon: +47 951 35 395
E-post: ml638@kirken.no

Adresse:Selsbakklia 7, 7027 Trondheim, Norge

 

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Eirik Jørgensen
 • Tittel: Undervisningsleder / kateket
 • E-Post: ej877@kirken.no
 • Mobil/Tlf: Telefon: +47 472 47 317
 • Marte Leberg
 • Tittel: Sokneprest
 • E-Post: ml638@kirken.no
 • Mobil/Tlf: Telefon: + 47 951 35 395

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

September 18, 2023