Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Klokker i Nidaros domkirke, 100% fast Fast (Søknadsfrist: 20.12.2022)
Trondheim kirkelige fellesråd
Trondheim kirkelige fellesråd25 Nov 2022
Kirketjener i Nidaros domkirkes sokn 50% fast (søknadsfrist 20.12.2022)
Kirkelig Fellesråd i Trondheim
Kirkelig Fellesråd i Trondheim25 Nov 2022
Diakon i Kristiansund menighet Fast (Søknadsfrist: 12.12.2022)
Kristiansund kirkelige fellesråd
Kristiansund kirkelige fellesråd23 Nov 2022
Diakon i Nidelven menighet i Trondheim, 100% fast (Søknadsfrist: 07.12.2022)
Kirkelig fellesråd Trondheim
Kirkelig fellesråd Trondheim18 Nov 2022