Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
KANTOR/ORGANIST (Søknadsfrist: 10.08)
Askvoll sokn
Askvoll sokn19 Jul 2021
*Sokneprest i Namdal prosti *Sokneprest i Namdalseid og prostiprest i Namdal prosti (søknadsfrist 22.08)
Nidaros bispedømme
Nidaros bispedømme15 Jul 2021
Sokneprest og kapellan (søknadsfrist 15.08)
Bjørgvin bispedømmekontor
Bjørgvin bispedømmekontor14 Jul 2021
Daglig leder Kristiansand Domkirken menighet (søknadsfrist 25.08)
Kristiansand kirkelige fellesråd
Kristiansand kirkelige fellesråd14 Jul 2021
Diakon i Harstad menighet (Søknadsfrist: 16.08)
Harstad kirkelige fellesråd
Harstad kirkelige fellesråd06 Jul 2021
Sokneprester, prostiprest og kapellan (Søknadsfrist: 08.08)
Hamar bispedømme
Hamar bispedømme30 Jun 2021
Diakon 100% fast (07.08)
Holmestrand kirkelige fellesråd
Holmestrand kirkelige fellesråd28 Jun 2021
HR-sjef Bergen kirkelige fellesråd (100 %) Søknadsfrist: 10.08)
Bergen kirkelige fellesråd
Bergen kirkelige fellesråd28 Jun 2021