Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Nyopprettet fastlegehjemmel ved Tvedestrand Legesenter (0 -hjemmel) (Søknadsfrist 22.10.2023)
Tvedestrand kommune
Tvedestrand kommune21 Sep 2023
Storsteigen videregående skole – Undervisningsstilling innen landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket (søknadsfrist 10.10.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune21 Sep 2023
Driftsleiar bygg Eigedomsavdelinga (Søknadsfrist 11.10.2023)
Gloppen kommune
Gloppen kommune20 Sep 2023
Bruk denne med overskrift: Miljøarbeidere og Miljøterapeuter (søknadsfrist snarest)
Furukollen Psykiatriske Senter AS
Furukollen Psykiatriske Senter AS20 Sep 2023
Miljøterapeut bistandsbolig i 100% fast stilling (søknadsfrist 11.10.2023)
Loppa kommune
Loppa kommune20 Sep 2023
Ledig fast 100% stilling som organist i Tana sokn (søknadsfrist 22.10.2023)
Tana Kirkelig Fellesråd Deanu Girkolas Oktasasraddi
Tana Kirkelig Fellesråd Deanu Girkolas Oktasasraddi20 Sep 2023
Vikarer / tilkallingsvikarer, Nes sykehjem (søknadsfrist 16.10.2023)
Nes kommune
Nes kommune20 Sep 2023
Saksbehandlere for bygge- og delesaker (søknadsfrist 13.10.2023)
Nes kommune
Nes kommune20 Sep 2023
Helsefagarbeider / Hjelpepleier, 75 % stilling (søknadsfrist 16.10.2023)
Nes kommune
Nes kommune20 Sep 2023
Organist / Kirkemusiker / Kantor (søknadsfrist 20.10.2023)
Gildeskål kirkelige fellesråd
Gildeskål kirkelige fellesråd19 Sep 2023
Rådgiver innen skogbruk, utmark og miljø (Søknadsfrist 05.10.2023)
Engerdal kommune
Engerdal kommune19 Sep 2023
Ungdomsarbeider - vikariat i Søgne menighet (Søknadsfrist 05.10.2023)
Søgne menighet
Søgne menighet19 Sep 2023
Kommuneoverlege, Masfjorden legekontor (søknadsfrist 08.10.2023)
Masfjorden kommune
Masfjorden kommune19 Sep 2023
Kyrkjeverje Ål kyrkjelege fellesråd (Søknadsfrist 12.10.2023)
Ål kyrkjelege fellesråd
Ål kyrkjelege fellesråd18 Sep 2023
*Sjukepleiar *Helsefagarbeidar *Fagarbeider bufellesskap (forskjellige søknadsfrister)
Vang kommune i Valdres
Vang kommune i Valdres18 Sep 2023
Kyrkjeverje i Fyresdal sokn (Søknadsfrist 15.10.2023)
Fyresdal sokn
Fyresdal sokn18 Sep 2023
Helsesykepleier ved Helsestasjon og Skolehelsetjenesten Finnsnes (søknadsfrist 08.10.2023)
Senja kommune
Senja kommune18 Sep 2023
Undervisningsstilling i programfag, vg3 Landbruk og vg1 Naturbruk (vikariat) (søknadsfrist 10.10.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune18 Sep 2023
Tjeldsund kommune - Rådgiver oppvekst (Søknadsfrist 08.10.2023)
Tjeldsund kommune
Tjeldsund kommune18 Sep 2023
Kateket - 100% stilling (søknadsfrist 10.10.2023)
Elverum kirkelige fellesråd
Elverum kirkelige fellesråd18 Sep 2023
Lærar anleggsfaget (Søknadsfrist 02.10.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune18 Sep 2023
Labingeniør innen elkraft/automasjon/robotteknologi - FAV - Avd. Elektro Nordnes (Bergen) Fast (Søknadsfrist 11.10.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune18 Sep 2023
Bibliotekssjef (søknadsfrist 01.10.2023)
Luster kommune
Luster kommune15 Sep 2023
Avdelingsleder Ytre omsorgsdistrikt (søknadsfrist 12.10.2023)
Lurøy kommune
Lurøy kommune15 Sep 2023
Avdelingsleiar integrering - 1-års engasjement (søknadsfrist 01.10.2023)
Surnadal kommune
Surnadal kommune14 Sep 2023
Undervisningsstilling maskinoffiser, Fagskulen Vestland (søknadsfrist 29.09.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune14 Sep 2023
Høgskolen i Innlandet - Instituttleder Institutt for bioteknologi (søknadsfrist 15.10.2023)
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Innlandet14 Sep 2023
Spesialkonsulent Arkiv (søknadsfrist 08.10.2023)
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune13 Sep 2023
Kirketolk i Indre Finnmark prosti (Søknadsfrist 01.10.2023)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme12 Sep 2023
Ledig 100% fast stilling som lærar - ÅRDAL VGS (Søknadsfrist 24.09.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune12 Sep 2023
Ledige stillinger ved hjemmetjenesten øst og døgnbemannede boliger (forskjellige søknadsfrister)
Bamble kommune
Bamble kommune12 Sep 2023
Fastlegestillinger (Søknadsfrist 30.09.2023)
Tønsberg kommune
Tønsberg kommune11 Sep 2023
Øyer og Tretten kirkelige råd: Kirkemusiker / organist Fast (Søknadsfrist 25.09.2023)
Øyer og Tretten kirkelige råd
Øyer og Tretten kirkelige råd11 Sep 2023
Ullensvang kommune: Innkjøpsrådgjevar Fast (Søknadsfrist 25.09.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune11 Sep 2023
Nord-Hålogaland bispedømme - Prestestillinger (Søknadsfrist 01.10.2023)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme11 Sep 2023
Stillinger ved sykehjemmene (søknadsfrist 25.09.2023)
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune08 Sep 2023
3 stillingar à 100% som helsefagarbeidar ved Tenester for funskjonshemma, Kinsarvik (søknadsfrist 24.09.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune08 Sep 2023
Øksnes kirkelige fellesråd: Diakon / Diakonimedarbeider (vikariat) (Søknadsfrist 25.09.2023)
Øksnes kirkelige fellesråd
Øksnes kirkelige fellesråd08 Sep 2023
*Avdelingsleder pedagogisk støtte (søknadsfrist 01.10.2023)
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune07 Sep 2023
Assisterende kontorleder (søknadsfrist 30.09.2023)
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune07 Sep 2023
Kunde- og avregningskonsulent (søknadsfrist 25.09.2023)
Midtnett AS
Midtnett AS07 Sep 2023
Prosjektkoordinator Ávjovárri IPR, Heltid (søknadsfrist 28.09.2023)
Karasjok kommune
Karasjok kommune07 Sep 2023
Familieterapeut, Avdeling for familiesenter (Søknadsfrist 01.10.2023)
Lillesand kommune
Lillesand kommune07 Sep 2023
Einingsleiar med tilleggsfunksjon som helserådgjevar og stedfortredar, 100 % fast stilling (søknadsfrist 29.09.2023)
Fitjar kommune
Fitjar kommune07 Sep 2023
Kyrkjelydspedagog / trusopplærar (søknadsfrist 01.10.2023)
Askvoll sokn
Askvoll sokn06 Sep 2023
Leder bistandsenhet (søknadsfrist løpende)
Loppa kommune
Loppa kommune06 Sep 2023
Sykepleier natt Roverudhjemmet Fast (Søknadsfrist 29.09.2023)
Kongsvinger kommune
Kongsvinger kommune05 Sep 2023
Gravplassarbeider Nittedal kirkelige fellesråd (Søknadsfrist 24.09.2023)
Nittedal kirkelige fellesråd
Nittedal kirkelige fellesråd05 Sep 2023
Brukerstyrt personlig assistent (søknadsfrist 25.09.2023)
Nes kommune
Nes kommune05 Sep 2023
Helsefagarbeider / miljøarbeider på dagsenter 50% (søknadsfrist 22.09.2023)
Loppa kommune
Loppa kommune05 Sep 2023
*Helsefagarbeidere *Sykehjemslege *Tilkallingsvikar bokollektiv (forskjellige søknadsfrister)
Nord-Odal kommune
Nord-Odal kommune05 Sep 2023
Biblioteksjef (Søknadsfrist 22.09.2023)
Klepp kommune
Klepp kommune05 Sep 2023
Miljøterapeut i barneverninstitusjon i Kristiansand og Mandal (søknadsfrist snarest)
Haraldsplass Serio Ung
Haraldsplass Serio Ung01 Sep 2023
Familie og helse: *Barnevernmedarbeidere *Barne- og familieveileder *Kommunal fysioterapeut (søknadsfrist snarest)
Frøya kommune
Frøya kommune31 Aug 2023
Kvinnherad kommune Brann og Redning: Brannforebyggar (søknadsfrist 30.09.2023)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune30 Aug 2023
Hamar bispedømme - Prestestillinger (søknadsfrist 24.09.2023)
Hamar bispedømme
Hamar bispedømme30 Aug 2023
Kokk på Jektefartsmuseet (søknadsfrist løpende)
Norlandsmuseet
Norlandsmuseet28 Aug 2023
Fastlege og tilsynslege i 80-100% stilling og sjukeheimslege 10.5 timer pr uke (24.09.2023)
Lom kommune
Lom kommune25 Aug 2023
Sjukepleiarar og helsefagarbeidarar (forskjellige søknadsfristar)
Fjord kommune
Fjord kommune16 Aug 2023
Storsteigen videregående skole - Fagarbeider gardsbruket (vikariat) (søknadsfrist 02.10.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune10 Aug 2023
Helland Ungdomsskule - Lærar ungdomstrinn (søknadsfrist 30.09.2023)
Vestnes kommune
Vestnes kommune07 Aug 2023
Sykepleiere (søknadsfrist løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune04 Aug 2023