Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Elkraftingeniør / Sivilingeniør søkes til undervisningsstilling Elektro Nordnes Bergen (Søknadsfrist 08.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune26 May 2023
Menighetssekretær, Alta kirkelige fellesråd (Søknadsfrist: 18.06.2023)
Alta kirkelige fellesråd
Alta kirkelige fellesråd26 May 2023
Ledig 100 % fast stilling innen rus- og psykisk helse (søknadsfrist 11.06.2023)
Namsskogan kommune
Namsskogan kommune26 May 2023
Diakon / Menighetspedagog (søknadsfrist 18.06.2023)
Rauma kirkelige fellesråd
Rauma kirkelige fellesråd26 May 2023
Ledig 100% vikariat - Nes sykehjem avd. 3B, somatisk (Søknadsfrist 11.06.2023)
Nes kommune
Nes kommune26 May 2023
Sykepleiere i 100% faste stillinger (søknadsfrist 15.06.2023)
Loppa kommune
Loppa kommune25 May 2023
Lærer - teknologi- og industrifag, Skogmo videregående skole (Søknadsfrist 14.06.2023)
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vestfold og Telemark fylkeskommune25 May 2023
Avdelingsleder, miljøterapeuter, helsefagarbeider og vikar/ferievikar ved Bolig med bistand (forskjellige søknadsfrister)
Ullensaker kommune
Ullensaker kommune25 May 2023
100% fast stilling som fysioterapeut i Ulvik herad (søknadsfrist 18.06.2023)
Ulvik herad
Ulvik herad25 May 2023
Avdelingsleder Eikelunden avlastningsbolig (søknadsfrist 18.06.2023)
Sandefjord kommune
Sandefjord kommune25 May 2023
Torridal menighet: *Organist 60% og kirketjener 50% (forskjellige søknadsfrister)
Kristiansand kirkelige fellesråd
Kristiansand kirkelige fellesråd25 May 2023
Spesialpedagog, barnehagelærer og pedagog barnehage (forskjellige søknadsfrister)
Vefsn kommune
Vefsn kommune25 May 2023
Ingeniør 100% fast - Teknisk drift (søknadsfrist 14.06.2023)
Vefsn kommune
Vefsn kommune24 May 2023
Helsefagarbeidere (løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune24 May 2023
Sykepleiere (søknadsfrist løpende)
Steigen kommune
Steigen kommune24 May 2023
Samferdsel - rådgiver / konsulent, Kollektivtransport (søknadsfrist 13.06.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune24 May 2023
Fagleder for informasjonssikkerhet og personvern (søknadsfrist 30.05.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune24 May 2023
Rådgiver EU/EØS og norsk-svensk samarbeid (søknadsfrist 30.05.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune23 May 2023
100% stilling som sakshandsamar mindre avløpsanlegg Vatn og avløp (søknadsfrist 04.06.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune23 May 2023
PPT- og Logopedkontoret: *100% vikariat som logoped *100% stilling som psykolog / PP-rådgjevar (søknadsfrister 11. og 19.06.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune23 May 2023
Kantor / kirkemusiker 60% i Andebu, Høyjord, Kodal sogn (søknadsfrist Snarest)
Sandefjord kirkelige fellesråd
Sandefjord kirkelige fellesråd23 May 2023
Ingeniør / Sivilingeniør søkes til undervisningsstilling - Avd. Maskin/Prosess (Bergen) (Søknadsfrist 06.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune23 May 2023
Administrasjons - medarbeider / konsulent - Fagskulen Vestland (Søknadsfrist 04.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune23 May 2023
Daglig leder/kirkeverge, Melhus kirkelige fellesråd (Søknadsfrist 02.06.2023)
Melhus kirkelige fellesråd
Melhus kirkelige fellesråd23 May 2023
Fagskulen Vestland - Studiestad Voss: Undervisningsstilling i anleggsfag (søknadsfrist 06.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune22 May 2023
Trosopplærer inntil 100 % stilling Tynset kirkelige fellesråd (søknadsfrist 04.06.2023)
Tynset kirkelige fellesråd
Tynset kirkelige fellesråd22 May 2023
Lærer mediefag 100% fast (søknadsfrist 05.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune22 May 2023
Lærer engelsk 80% fast (søknadsfrist 04.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune22 May 2023
Assisterende sysselmester (søknadsfrist 31.05.2023)
Sysselmesteren på Svalbard
Sysselmesteren på Svalbard22 May 2023
2 stillinger som elevassistent, en fast stilling og et vikariat, begge i 80% (søknadsfrist 30.05.2023)
Nes kommune
Nes kommune19 May 2023
Kommunelege i Nordsjøturnus (søknadsfrist 07.06.2023)
Loppa kommune
Loppa kommune19 May 2023
*Flyktningekonsulent *Programrådgiver (søknadsfrist 05.06.2023)
Loppa kommune
Loppa kommune19 May 2023
Faglærer 100% fast i teknologi og industrifag (søknadsfrist 31.05.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune19 May 2023
Prosjektleiar 2 x 100% - Prosjekt og utvikling (søknadsfrist 05.06.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune19 May 2023
Medarbeidar tilsyn / sakshandsamar utslepp, KAV - kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (søknadsfrist 06.06.2023)
Ål kommune
Ål kommune19 May 2023
Leder / pedagogisk psykologisk rådgiver Heltid (søknadsfrist 04.06.2023)
Malvik kommune
Malvik kommune16 May 2023
Kommunalsjef oppvekst og kultur (søknadsfrist 10.06.2023)
Hyllestad kommune
Hyllestad kommune16 May 2023
Storsteigen videregående skole – avdelingsleder miljø - Koppang (søknadsfrist 06.06.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune16 May 2023
Sykepleier / vernepleier (søknadsfrist 31.05.2023)
Stiftelsen Domkirkehjemmet I Bergen
Stiftelsen Domkirkehjemmet I Bergen16 May 2023
Daglig leder / Kirkeverge 100% stilling Lillehammer kirkelige fellesråd (Søknadsfrist 30.05.2023)
Lillehammer kirkelige fellesråd
Lillehammer kirkelige fellesråd16 May 2023
Rådgiver i 100 % fast stilling, gravplassmyndigheten (søknadsfrist 04.06.2023)
Tromsø kirkelige fellesråd
Tromsø kirkelige fellesråd15 May 2023
Prosjektleder ferdselsårer og tilrettelegging for friluftsliv (søknadsfrist 01.06.2023)
Midtre Hålogaland friluftsråd
Midtre Hålogaland friluftsråd15 May 2023
Daglig leder i Lyngdal sokn og gravplassleder i Lyngdal, Kvås og Austad (søknadsfrist 29.05.2023)
Lyngdal kirkelige fellesråd
Lyngdal kirkelige fellesråd15 May 2023
Stillinger innen trosopplæring (søknadsfrist 30.05.2023)
Larvik Kirkelige Fellesråd
Larvik Kirkelige Fellesråd15 May 2023
Miljøterapeut i medleverturnus og våkne nattevakter (søknadsfrist 31.05.2023)
Haraldsplass Serio Ung
Haraldsplass Serio Ung15 May 2023
Sykepleier 100 % stilling Vikariat, Fast - Nes sykehjem avd. 1CDE, korttid/rehab. Nes kommune (Søknadsfrist 29.05.2023)
Nes kommune i Akershus
Nes kommune i Akershus15 May 2023
Planrådgiver - Planavdelingen (Søknadsfrist 04.06.2023)
Nes kommune
Nes kommune15 May 2023
100% stilling som byggdriftar (søknadsfrist 04.06.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune14 May 2023
*100% stilling som fagvernepleiar ved Tenester for funksjonshemma *2 stillingar à 100% som fagarbeidar ved Eidesbrotet bofellesskap (søknadsfrist 31.05.2023)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune12 May 2023
Virksomhetsleder Helse og Familie (søknadsfrist 31.05.2023)
Steigen kommune
Steigen kommune12 May 2023
Byggesakshandsamar,Teknisk etat, Plan- og bygningsavdelinga,Fast (Søknadsfrist: 01.06.2023)
Ulstein kommune
Ulstein kommune12 May 2023
Innkjøpsrådgivere Administrasjon Hamar (søknadsfrist 30.05.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune12 May 2023
Menighetspedagog vikariat, Malvik kirkelige fellesråd (søknadsfrist: 25.06.2023)
Malvik kirkelige fellesråd
Malvik kirkelige fellesråd11 May 2023
Kirkemusiker / organist (søknadsfrist 31.05.2023)
Nittedal kirkelige fellesråd
Nittedal kirkelige fellesråd11 May 2023
Fusa vgs: Flere stillinger bl.a spansklærer og lærer helse- og oppvekstfag (forskjellige søknadsfrister)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune11 May 2023
Raus Omsorg - Fosterhjem, spesialiserte hjem, forsterket fosterhjem (søknadsfrist Snarest)
Raus Omsorg AS
Raus Omsorg AS11 May 2023
Stord kommune - Eigedomslandmålar - Regulering, byggesak og oppmåling (søknadsfrist 28.05.2033)
Stord kommune
Stord kommune11 May 2023
Prestestillinger i Nord-Hålogaland bispedømme (søknadsfrist 31.05.2023)
Nord-Hålogaland bispedømme
Nord-Hålogaland bispedømme10 May 2023
Bømlo vgs søker lærere til: Elektrofag (Søknadsfrist 09.06.2023)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune10 May 2023
Rådgiver / Arealplanlegger - Plan og utvikling (søknadsfrist 31.05.2023)
Vefsn kommune
Vefsn kommune10 May 2023
Kateket/pedagog i 100% fast stilling med undervisningsansvar i Heimdal og Kolstad menigheter, Fast (Søknadsfrist 28.05.2023)
Kirkelig fellesråd Trondheim
Kirkelig fellesråd Trondheim10 May 2023
Kompetanse, Fag- og yrkesopplæring - Rådgivere Kompetanse og tannhelse Hamar (søknadsfrist 30.05.2023)
Innlandet fylkeskommune
Innlandet fylkeskommune09 May 2023
Prosjektleder, Kommunalteknikk (Søknadsfrist 05.06.2023)
Larvik kommune
Larvik kommune08 May 2023
Miljøterapeut, medlever (søknadsfrist 31.05.2023)
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet
Stiftelsen Hiimsmoenkollektivet08 May 2023
*Menighetspedagog / Ungdomsdiakon *Menighetspedagog / trosopplærer / menighetsarbeider (søknadsfrist 28.05.2023)
Stjørdal kirkelige fellesråd
Stjørdal kirkelige fellesråd08 May 2023
Rådgiver/seniorrådgiver (søknadsfrist 29.05.2023)
Sysselmesteren på Svalbard
Sysselmesteren på Svalbard08 May 2023
Pianopedagog, musikklærar-stilling i grunnskule og teaterpedagogstilling (søknadsfrist 29.05.2023)
Kvinnherad kommune
Kvinnherad kommune08 May 2023
Bydiakon i Lillestrøm menighet, Fast (Søknadsfrist 29.05.2023)
Lillestrøm kirkelige fellesråd
Lillestrøm kirkelige fellesråd05 May 2023
Kateket i 100% fast stilling, Eide sokn & Landvik sokn (Søknadsfrist 12.06.2023)
Grimstad kirkelige fellesråd
Grimstad kirkelige fellesråd05 May 2023
Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal - 4 faste 100% stillinger som PP-rådgiver (søknadsfrist 30. mai 2023)
Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal
Pedagogisk-psykologisk Tjeneste og Oppfølgingstj. nedre Hallingdal05 May 2023
Lærastillingar og pedagogisk leiar barnehage (forskjellige søknadsfrister)
Bremanger kommune
Bremanger kommune03 May 2023
Kyrkjeverje, Strand kyrkjelege Fellesråd (søknadsfrist 30.05.2023)
Strand kirkelig fellesråd
Strand kirkelig fellesråd02 May 2023
Leder Kvarøy oppvekstsenter (Søknadsfrist 30.05.2023)
Lurøy kommune
Lurøy kommune28 Apr 2023
Undervisningstillinger i matematikk og naturfag og norsk, tysk og spansk (forskjellige søknadsfrister)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune28 Apr 2023
Elverum kommune - Konsulent - Regnskap, Økonomistaben (Søknadsfrist 01.06.2023)
Elverum kommune
Elverum kommune27 Apr 2023
Kirkeverge - 50 % fast stilling, Krødsherad kirkelige felleskontor (søknadsfrist 31. mai 2023)
Krødsherad kirkelige felleskontor
Krødsherad kirkelige felleskontor26 Apr 2023
Stillinger ved sykehjemmene i Kristiansund (forskjellige søknadsfrister)
Kristiansund kommune
Kristiansund kommune04 Apr 2023
Trosopplærer (Søknadsfrist: 01.06.2023)
Søndre Land kirkelige fellesråd
Søndre Land kirkelige fellesråd04 Apr 2023
100% stilling som sjukepleiar ved Heimebaserte tenestar (søknadsfrist løpende)
Ullensvang kommune
Ullensvang kommune28 Dec 2022