Kategorisøk

StillingstittelSelskapPublisertlogo
Vernepleier/sykepleier, Enhet for habilitering, 100 % fast
Lillesand kommune
Lillesand kommune11 Aug 2020
Sykepleiere (søknadsfrist 31.08)
Gamvik kommune
Gamvik kommune06 Aug 2020
Avdelingsleiar i Habiliteringstenesta (søknadsfrist 16.08)
Alver kommune
Alver kommune06 Aug 2020
Einingsleiar bu og miljøtenesta (søknadsfrist 30.08)
Lærdal kommune
Lærdal kommune06 Aug 2020
Fagingeniør elektro (søknadsfrist 16.08)
Forsvarsbygg
Forsvarsbygg05 Aug 2020
Psykolog - Gamvik og Lebesby kommuner (søknadsfrist 21.08)
Gamvik og Lebesby kommuner
Gamvik og Lebesby kommuner05 Aug 2020
Prosjektkoordinator tekniske tjenester (søknadsfrist 30.08)
Kautokeino kommune
Kautokeino kommune03 Aug 2020
Sjøtrafikksentralsjef (søknadsfrist 31.08)
Kystverket
Kystverket03 Aug 2020
Kommunalsjef kultur og oppvekst (søknadsfrist 12.08)
Grimstad kommune
Grimstad kommune24 Jul 2020
Produsent 100 % (søknadsfrist 01.09)
Riddu Riddu festivála
Riddu Riddu festivála24 Jul 2020
Kommunikasjons- og festivalkoordinator 100 % (søknadsfrist 01.09)
Riddu Riddu festivála
Riddu Riddu festivála24 Jul 2020
Sykepleiere (søknadsfrist 09.08 og 16.08)
Melhus kommune
Melhus kommune23 Jul 2020
Enhetsleder kultur (søknadsfrist 15.08)
Vefsn kommune
Vefsn kommune23 Jul 2020
*VA-ingeniør *VAR-medarbeider
Åfjord kommune
Åfjord kommune23 Jul 2020
Sykepleiere (søknadsfrist 16.08)
Åfjord kommune
Åfjord kommune23 Jul 2020
Personalrådgiver HMS og organisasjonsutvikling (søknadsfrist 26.08)
Melhus kommune
Melhus kommune23 Jul 2020
IKT-konsulent (søknadsfrist 16.08)
Høyanger kommune
Høyanger kommune20 Jul 2020
Stipend for sykepleiere og vernepleierstudenter (søknadsfrist 20.08)
Herøy kommune i Nordland
Herøy kommune i Nordland17 Jul 2020
Leiar elektro (søknadsfrist 16.08)
Vestland fylkeskommune
Vestland fylkeskommune17 Jul 2020
Assisterende kommunedirektør (søknadsfrist 28.08)
Karasjok kommune
Karasjok kommune16 Jul 2020
Sjukepleiarar 3 x 80% fast ved Bukollektiva (søknadsfrist 14.08)
Sula kommune
Sula kommune14 Jul 2020
Leder for Hagesletta bofellesskap (søknadsfrist 23.08)
Lillehammer kommune
Lillehammer kommune14 Jul 2020
Leder for dag- og aktivitetstilbud i Tilrettelagte Tjenester (søknadsfrist 23.08)
Lillehammer kommune
Lillehammer kommune14 Jul 2020
Konsulent tekniske tjenester (søknadsfrist 16.08)
Ørsta kommune
Ørsta kommune13 Jul 2020
Rådgiver / Prosjektleder innen fornybar energi og distribusjon (søknadsfrist 16.08)
Hålogaland Kraft Nett AS
Hålogaland Kraft Nett AS13 Jul 2020
Sykepleier 2 x 100% fast (søknadsfrist 30.08)
Rakkestad kommune
Rakkestad kommune09 Jul 2020
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor (søknadsfrist 15.08)
Revisjon Øst IKS
Revisjon Øst IKS08 Jul 2020
Sykepleier / sykepleierstudenter - 7 stillinger ved sykehjemmene (søknadsfrist 16.08)
Lindesnes kommune
Lindesnes kommune08 Jul 2020
Biblioteksjef (søknadsfrist 16.08)
Gratangen kommune
Gratangen kommune07 Jul 2020
Ph.d.-stipendiater / Ph.d.-studium ved Avdeling for samfunnsfag og historie (søknadsfrister 15.10)
Høgskulen i Volda
Høgskulen i Volda07 Jul 2020
Ingeniør / Sivilingeniør / Jurist (søknadsfrist 16.08)
Trondheim kommune
Trondheim kommune06 Jul 2020
Økonomisjef (søknadsfrist 15.08)
Midt-Telemark Energi As
Midt-Telemark Energi As06 Jul 2020
Nettsjef / Nettdirektør (søknadsfrist 15.08)
Midt-Telemark Energi As
Midt-Telemark Energi As06 Jul 2020
Feier (søknadsfrist 12.08)
Lurøy kommune
Lurøy kommune30 Jun 2020
Prosjektledere tekniske tjenester (søknadsfrist 15.08)
Levanger kommune
Levanger kommune26 Jun 2020
Avdelingsleder Tangeheia omsorgsboliger 100% (søknadsfrist 15.08)
Kragerø kommune
Kragerø kommune23 Jun 2020
Leder TkNN (søknadsfrist 06.09)
Troms fylkeskommune
Troms fylkeskommune09 Jun 2020