Karrieresenteret på Lillehammer – Daglig leder (søknadsfrist 07.12)

 

 

Karrieresenteret på Lillehammer – Daglig leder

 

Karrieresenteret på Lillehammer har ledig 100 % fast stilling som daglig leder.

Om Karrieresenteret på Lillehammer

Karrieresenteret for Lillehammerregionen er en del av enhet for Voksnes læring og Innlandet fylkeskommunes satsing på karriereveiledning og voksnes læring. Enheten er plassert i seksjon for Regional kompetanseutvikling.

Karrieresenteret skal sammen med enheten og de åtte andre sentrene i fylket møte de korte- og langsiktige kompetansebehovene i Innlandet, øke utdanningsnivået, sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft og bidra til å styrke omstillingsevnen i næringslivet.

Ny vedtatt organisering av voksnes læring i Innlandet er nå under etablering.

Karrieresenteret skal sikre innbyggerne i Lillehammerregionen god tilgang til karriere- og studieveiledning, videregående opplæring for voksne, og tilrettelegge for desentral fagskole-/høyere utdanning. Arbeidssted er Fylkeshuset i Kirkegata på Lillehammer.

Vi søker deg som

har dokumenterte lederferdigheter og kan vise til gode resultater
har god kunnskap om og innsikt i videregående opplæring
evner å sette retning og motivere til medskaping
er utviklingsorientert og engasjert
er opptatt av samhandling og nettverksbygging mot relevante fagmiljøer og lokalmiljøet
er kvalitetsorientert og opptatt av effektiv ressursbruk og gode resultater
har stor arbeidskapasitet og trives med å ha mange og ulike arbeidsoppgaver
kommuniserer aktivt internt og eksternt

Vi tilbyr

et aktivt miljø som har søkelys på regional kompetanseutvikling
varierte oppgaver og muligheter til å delta i kollektive utviklingsprosesser
nettverk av gode og kompetente kollegaer
lønn etter avtale
fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger

Om stillingen

100 % fast stilling som daglig leder.
daglig leder har økonomi og fagansvar for avdelingen
skal tilrettelegge for gode rutiner for utdannings- og yrkesvalg i samarbeid med de andre avdelingene i enhetene for Voksnes læring
stillingen er ledig fra 1. februar 2022
det er et pågående omstillingsarbeid i enhet for voksnes læring og det må følgelig påregnes at det kan bli noen endringer av oppgaver

Kvalifikasjoner

ønskelig med relevant pedagogisk utdanning på masternivå
manglende formell utdanning kan kompenseres med betydelig relevant praksis
bred faglig forståelse for regional kompetanseutvikling og voksnes læring
lederkompetanse- og erfaring
gode samarbeidsevner
gode kommunikasjonsevner, skriftlig og muntlig

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et mål å oppnå best mulig alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Kopi av attester og vitnemål vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke. Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jfr. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og må begrunnes i tekstfeltet til søknaden.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

Fylke: Innlandet

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 07.12.2021

 

Tiltredelse: 01.02.2022

Arbeidssted: Lillehammer

 

Kontaktpersoner:

Enhetsleder voksnes læring Liv Kari Ringen

mob: 915 81 752

Seksjonssjef Ole Inge Gjerald

mob: 408 57 025

 

Hjemmeside:
/www.innlandetfylke.no/
Adresse: Parkgata 64 2317 Hamar

Innlandet fylkeskommune – Kompetanse og tannhelse

Innlandet fylkeskommune består av de tidligere fylkene Hedmark og Oppland. 1. januar 2020 ble disse to fylkene slått sammen til ett.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

 

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Liv Kari Ringen
  • Tittel: Enhetsleder voksnes læring
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 915 81 752
  • Inge Gjerald
  • Tittel: Seksjonssjef Ole
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: 408 57 025

Lokasjon

  • Lillehammer

Søknadsfrist

Desember 7, 2021