Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

Storfjord kirkelige fellesråd, Oteren

Organist/kantor (60%)

 

Storfjord fellesråd har ledig 2 stillinger. En 60 % organist/kantor og en 20 % fast + 20% midlertidig (til 31.12.2021) trosopplærer, med forventet tiltredelse snarest, eller etter avtale. Det kan søkes på en eller begge stillingene samlet.

Hovedoppgaver organist

 • planlegging og gjennomføring av gudstjenester og andre kirkelige handlinger i samarbeid med prest
 • bidra til å utvikle gudstjenesten og styrke menighetssangen sammen med stab og frivillige
 • bidra til utvikling av kirkemusikk i soknet, herunder arrangere konserter i samarbeid med regionens øvrige kulturtilbud
 • ha ansvar for tilsyn og vedlikehold av kirkens instrumenter og utstyr
 • utvikle et kirkemusikalsk tilbud utover de ordinære gudstjenestene
 • delta på Stabsmøter

Ønskede kvalifikasjoner organist

 • har kirkemusikalsk utdanning eller annen relevant musikkutdanning
 • kan se sin tjeneste i et menighetsbyggende perspektiv
 • bidrar til å utvikle kirkemusikken i soknet i tråd med lokal kultur og tradisjon
 • har evne til å samarbeide med kolleger og menighet
 • er medlem i Den norske kirke
 • Disponere egen bil og førerkort klasse B
 • Helge- og kveldsarbeid må påregnes
 • God fremstillingsevne i norsk muntlig og skriftlig
 • Lønns- og tilsettingsvilkår hjemlet i KA’s tariff
 • Pensjonsordning i KLP
 • Politiattest må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig skikkethet vil bli vektlagt

Fellesrådet står fritt til å lyse stillingen ut på nytt. Spørsmål om stillingen kan rettes til sokneprest Svenn A. Nielsen tlf 92 67 33 99 eller kirkeverge Gunnar Folden Grundetjern, tel: 97 42 96 57
Søknad med CV og 2 referanser sendes til Storfjord fellesråd, Skolebakken 2, 9046 Oteren, e-post: post.storfjord@kirken.no

 

Søknadsfrist: 20.06.2021

 

Send søknad til:
post.storfjord@kirken.no

Om stillingen

Stillingstittel: Organist /kantor

Sted: Skolebakken 2, 9046 Oteren

Ansettelsesform: Fast

Heltid/deltid: Deltid

Antall stillinger: 1

Sektor: Offentlig

Arbeidsdager: Lørdag Søndag Ukedager

Arbeidstid: Dagtid Kveld

Oppstart: Etter avtale

 

Kontaktperson:

Gunnar Grundetjern, Kirkeverge
Telefon:  974 29 657
gg975@kirken.no

 

Om arbeidsgiveren

Arbeidsgiver: Storfjord kirkelige fellesråd

Adresse: Skolebakken 2, 9046 Oteren

Facebook: https://www.facebook.com/storfjordsokn

 

Storfjord kommune har ca. 1900 innbyggere, flott natur, ligger i tiltakssonen med bl.a. skattefordeler og nedskriving av studielån. Storfjord kirkelige fellesråd består av ett sokn med en kirke, to prekensteder og to kirkegårder. I staben har vi prest, kirkegårdsarbeider, kirketjener, organist, trosopplærer og kirkeverge.

Vi søker etter en eller to engasjerte personer som kan være med på å utvikle kirka i Storfjord.

 

Del stillingen

Selskap

Storfjord sokn

Lenke til firma

https://kirken.no/

Kontaktinfo

 • Gunnar Folden Grundetjern
 • Tittel: Kirkeverge
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 97 42 96 57

Lokasjon

 • Oteren

Søknadsfrist

Juni 20, 2021