Kantor/organist/menighetsmusiker, 100% fast stilling

 

Lindesnes kirkelige fellesråd

Vi har for tiden ledig stilling som kantor/organist/menighetsmusiker i Lindesnes kirkelige fellesråd, med utgangspunkt i Mandal og Holum menigheter. Lindesnes kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for ca. 30 ansatte med tjenestested i fire ulike menigheter i Lindesnes kommune. Vårt mål er å ha et variert spekter av musikalske innslag både i gudstjenester og i andre arrangement. Menighetene har flere kor som organistene har ansvar for. Organistene har også ansvar for musikk- og kulturarrangementer i menighetene.

Kantor/organist/menighetsmusiker har musikken som hovedverktøy i det menighetsbyggende arbeidet. Mandal, Holum og Harkmark kirker, Skjernøy kapell, Mandal gravkapell og Kirkesenteret i Mandal utgjør hovedarbeidsområdet. Du blir en del av et godt kontorfellesskap på Kirkesenteret sammen med prester, menighetspedagoger, diakon, organistkollega og administrasjon. Oppdrag i alle sokn i Lindesnes kommune må påregnes.

Se full utlysning på hjemmesiden: www.lindesnes.kirken.no og www.kirkejobb.no 

Nøkkelinformasjon

Søknadsfrist: 30.04.2023
Arbeidsgiver: Lindesnes kirkelige fellesråd
Sted: Mandal
Stillingstittel: Kantor/organist/menighetsmusiker, 100% fast stilling
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4641892324

Arbeidsoppgaver

Musikalsk tilrettelegging, planlegging og spill ved gudstjenester, begravelser og andre kirkelige handlinger, og andre menighetsarrangement
Drive og utvikle annen musikalsk virksomhet i menighetene, som f.eks. kor-, band- og forsangerarbeid, konserter, fellesprosjekter og kultur- og musikkarrangementer
Bidra og inspirere til et variert og bredt musikkliv i menighetene, skape sangglede og bygge gudstjenesteliv og menighet med musikk og fellessang
Musikalsk medvirkning og tilrettelegging i trosopplæringsarbeid med barn og ungdom, og i konfirmantarbeidet
Rekruttere og tilrettelegge for at frivillige i alle aldre kan delta i sang og musikklivet i menigheten
Følge opp menighetenes kirkemusikalske virksomhet i tråd med menighetsrådenes planer og prioriteringer
Bidra til at menighetene oppleves inkluderende
Andre spesialiserte arbeidsoppgaver kan også være aktuelle med utgangspunkt i søkers kvalifikasjoner og interesse

Kvalifikasjoner

Kirkemusikalsk utdanning, eller annet som kan kompensere for dette
Kvalifikasjonskrav i henhold til tjenesteordning for kantorer (https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2004-11-20-1896). Søkere med annen relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert
Gode ferdigheter innen kirkemusikk
Kjennskap til Den norske kirke, og evne til målgruppetilpasset formidling
Beherske orgel, piano og eventuelt andre instrumenter til bruk i konsertvirksomhet og i den brede kirkelige tjeneste for alle generasjoner
Gjerne erfaring fra bandspilling/bandledelse
Beherske et bredt spekter av ulike musikalske uttrykk og former
Kjennskap til salmeskatten og nyere lovsangstradisjon

Personlige egenskaper

Evne til å ta initiativ
Kontaktskapende, samarbeidsvillig og menighetsbyggende
Gode pedagogiske ferdigheter
Gode organisatoriske ferdigheter
Evne til å arbeide selvstendig og i team
Være glad i mennesker og ha evne og vilje til å bli engasjert og til å engasjere andre
Samarbeidsvillig og fleksibel
Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og fleksibilitet tillegges stor vekt

Særskilte krav:

Medlem av Den norske kirke.
Behersker norsk muntlig og skriftlig.
Ved ansettelse må politiattest fremlegges, jfr. lov om tros- og livssynssamfunn § 20.
Den som ansettes må ha sertifikat og disponere bil.
Spesielt for kantor: Ved tilsetting av kantor skjer det med ønske om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev jfr. tjenesteordningen § 5.

Vi tilbyr

En spennende jobb med mange flotte barn, ungdommer og voksne
Et givende arbeidsfellesskap med ansatte og frivillige
Godt arbeidsmiljø
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Lønn- og arbeidsvilkår reguleres av tariffområdet knyttet til Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (www.ka.no)
Lindesnes kirkelige fellesråd har gode forsikrings- og pensjonsordninger, pliktig medlemskap i KLP med 2% trekk i brutto lønn
Aktuelle søkere blir innkalt til intervju og prøvespill.

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til kirkevergen i Lindesnes. Tlf: 90797670, E.post: or293@kirken.no

 

Søknadsfrist: 30.04.2023

 

Søk på stillingen her.

 

Adresse:Store Elvegate 33, 4514 Mandal, Norge

Kontaktinformasjon

Øystein F. Ramstad, Kirkeverge
Telefon:  907 97 670

Tanja Sævik Husby, Personalleder
Telefon:  38 27 28 70

 

Søk på stillingen her.

 

Store Elvegate 33, 4514 Mandal, Norge

Kontaktinformasjon

Øystein F. Ramstad
Kirkeverge
90797670

 

Del stillingen

Selskap

Lindesnes kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Øystein F. Ramstad
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 907 97 670

Lokasjon

  • Lindesnes

Søknadsfrist

April 30, 2023