Kantor/organist

 

Vår kantor sidan 1987, skal gå av med pensjon og me har derfor ledig ein fast stilling som kantor/organist i Ål kyrkjelege fellesråd. Ål kyrkjelege fellesråd har 10 tilsette inkl. to kyrkjemusikarar. Me held til i Ål, men har og soknekyrkjer i Leveld og på Torpo. Kontorlokala ligg rett ved kyrkja som òg er prostesete for Hallingdal.

I tillegg til musikarar består staben av kyrkjeverje og sekretærar, diakon, kyrkjelydspedagog, kyrkjetenarar. Prost, sokneprest og prostiprest har også kontorfellesskap her.

Kyrkja i Ål har utvikla ein godkjent folkemusikkliturgi og har sidan 2007 motteke tilskott til prosjektet «Av kjelder klåre». Me har eit godt og langt samarbeid med Folkemusikkveka med mellom anna onsert og folkemusikkgudsteneste (www.folkemusikkveka.no).

Ål Kantori er kyrkja sitt eige kor og har 20 medlemmer. Kantoriet er sentral i folkemusikkgudstenesta og syng firstemt i liturgien. Kantoriet har hatt fleire prosjekt som og er framført i andre kyrkjer rundt omkring i landet.

Ål kommune har eit rikt kulturliv med kulturhus og regional dansescene. Ål var årets kulturkommune i 2021 og har i fleire år vore blant landets beste kulturkommunar. Kommunen har eit stort kulturhus med kinotilbod og konsertar (www.aal.kulturhus.no).

Ål kyrkje har ei veldig godt orgel som er bygd av Kaliff & Løthmann i 1996: orgelet har 29 stemmer og er bygd etter franske barokkidealar. Det er òg orgel i Leveld og Torpo kyrkjer.

Flytte til Ål?

Drøymer du om å flytte til ei vakker fjellbygd? Ynskjer du deg eit godt kultur- og idrettstilbod, spennande jobbmoglegheiter og eit trygt oppvekstmiljø? Då er du velkomen til Ål!

Flytt til Ål – aal.kommune.no

 

 • Søknadsfrist: 26.05.2023
 • Arbeidsgivar: Ål kyrkjelege fellesråd
 • Stad: Ål
 • Stillingstittel: Kantor/organist
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4657173898

 

Arbeidsoppgåver

 • Leie og utvikle musikk og kulturarbeid for kyrkjelyden.
 • Planlegge, gjennomføre og vidareutvikle gudstenester og kyrkjelege handlingar i saman med prestar og staben
 • I samarbeid med diakon, kyrkjelydspedagog og prestar vere musikalsk medverkande og tilrettelegging i trusopplæringsarbeid for barn og unge, konfirmantarbeid og diakoniarbeid.
 • Jobbe med kyrkjelydsarbeid for barn, unge og vaksne, og bidra til å utvikle nye tilbod
 • Dirigent for sokna sine kor og vidareutvikle kyrkjelydane sitt kor, song- og musikkliv
 • Planlegge og gjennomføre kyrkjekonsertar o.l.
 • Knytte kontakt med det lokale musikk- og kulturliv
 • Medverke ved ulike arrangement i sokna sin regi
 • Vere rådgivar for soknerådet i kyrkjemusikalske spørsmål
 • Delta på stabs- og fagmøte
 • Delta på enkelte musikalske prosjekt på tvers av kommunane i Hallingdal

 

Kvalifikasjonar og personlege eigenskapar

 • Formelle kvalifikasjonskrav i medhald til tenesteordning for kantorar. Søkarar med anna relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert.
 • Erfaring med arbeid med fleire musikalske uttrykksformer
 • Evne til å motivere og inkludere barn, ungdom og frivillige i det kyrkjemusikalske arbeidet
 • Interesse for gudstenesteliv og kyrkjelydsbygging
 • Ryddig, strukturert og god arbeidskapasitet
 • Evne til å arbeide sjølvstendig og i team
 • Kjennskap til salmeskatten og nyare lovsongtradisjon
 • Beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Initiativrik
 • Kontaktskapande og kyrkjelydsbyggande
 • Gode pedagogiske ferdigheiter
 • Gode organisatoriske ferdigheiter
 • Samarbeidsvillig og fleksibel

Personleg eigenskapar, gode samarbeidsevner og fleksibilitet vert tillagt stor vekt.

 

Særskilte krav

 • For tilsetting som kantor skjer tilsettinga med atterhald om vigsling og at biskopen gir tenestebrev, jf.
 • Tenesteordning §5.
 • Den som vert tilsett må være medlem av Den norske kyrkja.
 • Den som vert tilsett må ha førarkort og disponere eigen bil.
 • Tilfredsstillande politiattest må framleggas ved tilsetting jf. Trossamfunnsloven § 20.

 

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsfellesskap med dei tilsette og frivillige.
 • Moglegheit for fagleg og personleg utvikling.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Ulykkes- og gruppelivsforsikring.
 • Lønn- og arbeidsvilkår vert regulert av tariffområdet knytt til Kirkens arbeidsgivarorganisasjon (www.ka.no).

Aktuelle søkarar vert kalla inn til intervju og prøvespel.
Har du spørsmål om stillinga kan du kontakte kyrkjeverje Trond Augunset tlf 900 66 256

 

Sundrevegen 64, 3570 Ål, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Trond Augunset
 Telefon:900 66 256

Del stillingen

Selskap

Ål kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

 • Trond Augunset
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 900 66 256

Lokasjon

 • Ål

Søknadsfrist

Mai 26, 2023