Kantor/ kirkemusiker fast 100 % stilling i Blaker, Frogner og Sørum menigheter

 

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Det er ledig 100 % fast stilling som ledende kantor/kirkemusiker i Blaker, Frogner og Sørum menigheter.

Hver menighet har sokneprest, samt kirketjenere i mindre stillinger, mens øvrige ansatte betjener alle tre menighetene. Utover tre sokneprester består staben av menighetspedagog, ungdomsarbeider, lærling, diakon, organist (80%), videre inngår to administrativt tilsatte og kirkegårdsarbeidere i staben. Det er nyoppussede kontorlokaler og et hyggelig stabsfellesskap i Sørumsand, i gangavstand fra Sørumsand stasjon.

I snitt er det gudstjenester to av tre søndager i de tre kirkene, samt jevnlige kirkelige handlinger. De tre kirkene er Blaker kirke, trekirke fra 1881, Frogner kirke, trekirke fra 1924 og Sørum kirke, middelalderkirke fra 1166. Det er kirkegård i tilknytning til hver kirke. I tillegg brukes også gamle Frogner kirke (ca 1200) i noen sammenhenger. På Sørumsand misjonshus er det et vigslet kirkerom der det er feires gudstjenester ca en gang i måneden.

Kort om orglene: Blaker kirke har et pipeorgel fra 1968 (Vestre Orgel- og Pianofabrikk) 16 stemmer. Frogner kirke har et pipeorgel fra 1977 (J. H. Jørgensen) 14 stemmer. Sørum kirke har et pipeorgel fra 1962 (Norsk Orgel-Harmoniumfabrikk), totalrestaurert i 2014 (Karl Schuke berliner orgelbauwerkstatt), 17 stemmer. Frogner gamle kirke har et pipeorgel fra 1983 (J. H. Jørgensen) 4 stemmer. Det er også piano i hver kirke.

I menighetene er det et variert musikk- og kulturarbeid. Trosopplærings- og ungdomsarbeidet er omfattende, og det er ønskelig med musikalske krefter som kan støtte dette arbeidet. Her er store muligheter for ny kirkemusiker å få til mye spennende.

Det er stor innflytting og vekst i området, og menighetene ønsker å møte behov i nærmiljøene.

Vi søker en kirkemusiker som i tillegg til gudstjenester og kirkelige handlinger, vil være med å utvikle menighetsarbeidet.

Søknadsfrist: 18.11.2022
Arbeidsgiver: Lillestrøm kirkelige fellesråd
Sted: Lillestrøm
Stillingstittel: Kantor/ kirkemusiker fast 100 % stilling i Blaker, Frogner og Sørum menigheter
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4579426462

Arbeidsoppgaver

Planlegging og gjennomføring av menighetens gudstjenester og kirkelige handlinger i samarbeid med
menighetens prester og andre involverte
Medvirke ved ulike arrangementer i menighetens regi
Samarbeide med musikere og frivillige medarbeidere
Knytte kontakt med det lokale musikk- og kulturlivet
Jobbe med menighetsarbeid for barn, unge og voksne, og bidra til å utvikle nye tilbud
Delta i skole/barnehage-kirke-samarbeid
Delta på sykehjem – andakter, sangstunder
Koordinere det musiklake arbeidet i de tre menighetene. Dette vil også medføre administrative
oppgaver
Lede felles kirkemusikalsk utvalg

Kvalifikasjoner

Kirkemusikalsk utdanning. Annen relevant utdanning og praksis vil bli vurdert
Erfaring innen ulike stilarter
Behersker piano
Kan akkompagnere solister, kor og band
Erfaring fra og interesse for menighetsarbeid
Tilfredsstillende norskkunnskaper skriftlig og muntlig.
Alminnelig digital kompetanse
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner og evne til å lede og ta initiativ.
Dynamisk og åpen, lyttende i samarbeid med menighetene og hva menighetene har ønske om
God formidlingsevne
Evne til strukturert planlegging og gjennomføring av aktiviteter, både selvstendig og i team
Evne til å være fleksibel

Vi tilbyr

Engasjerte og faglig dyktige kollegaer i stab
Engasjert kantor-/kirkemusikergruppe i fellesrådet som samarbeider på tvers av menighetene.
Spennende og allsidige arbeidsoppgaver
Fleksibel arbeidstid
Lønn i henhold til KAs tariff
God pensjonsordning

Annet:

Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke
Tilfredsstillende politiattest må fremlegges ved ansettelse, jfr. kirkelovens § 29
Den som ansettes bør disponere bil.

 

Søk på stillingen her.

 

Blakervegen, Lillestrøm, Norge

Kontaktinformasjon

Anne Mette Tangen, Avdelingsleder kirkefag
908 55 399

Gunnar Sem Kristiansen, Teamleder i Blaker, Frogner og Sørum menigheter
908 32 332

 

Lillestrøm kirkelige fellesråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver for Den norske kirkes åtte menigheter og er gravferdsmyndighet i Lillestrøm kommune. Det er kirkekontor i Sørumsand, Fetsund og Lillestrøm. Vår visjon er «Kirken til stede der folk er». Lillestrøm kommune har om lag 90 000 innbyggere i et spennende vekstområde med by og tettsteder i landlige omgivelser.

 

Del stillingen

Selskap

Lillestrøm kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Anne Mette Tangen
 • Tittel: Avdelingsleder kirkefag
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 908 55 399
 • Gunnar Sem Kristiansen
 • Tittel: Teamleder i Blaker, Frogner og Sørum menigheter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 908 32 332

Lokasjon

 • Lillestrøm
 • Sørum
 • Blaker
 • Frogner

Søknadsfrist

November 18, 2022