Orgel – foto Bo Mathisen

 

Kantor i Lade menighet

 

 

Lade er et område i Trondheim som opplever en en rivende utvikling med store utbyggingsprosjekter i flere områder. Dette medfører stor tilflytning til bydelen. Menigheten ønsker å synliggjøre og utvikle Folkekirka både overfor etablerte og nye beboere på Lade, og tror at musikk og kultur vil være viktige verktøy så vel strategisk som i daglige engasjement og opplevelser. Middelalderkirken fra før år 1200 er et landemerke i bydelen som skaper identitet og tilhørighet. Kirka som institusjon er til stede og medregnet i lokalmiljøet, og menigheten har et godt utbygd frivillighetsapparat. Menighets-rådet har særlig oppmerksomhet retta mot arbeid for barn og unge. Den ansatte vil bli tilsatt i KfiT, med for tiden arbeidssted ved Lade menighet. Avdelingsleder Kirkeliv vil være kantorens nærmeste overordnede.  

 

Arbeidsoppgaver

 • Faglig og musikalsk ansvar ved gudstjenester og seremonier.
 • Lede og administrere kirkekor/forsangergruppe.
 • Delta i menighetsarbeidet, hyggestunder, sykehjem etc.
 • Videreføre og utvikle tilbudet med kulturarrangement i kirka i samarbeid med stab og eventuelt eksterne aktører.
 • Deltakelse i diakonale samlinger som internasjonal språkkafe og andakter på institusjoner, trosopplæringstiltak og barnehage- og skolegudstjenester.

Det forutsettes et tett samarbeid med de øvrige kirkemusikerne i nærområdet og ellers et naturlig samarbeid med byens øvrige kantorer. Aktivt samarbeid med prester, diakon og menighetspedagog er en nødvendighet. Det er forventninger om et nært samarbeid med lokalt musikk- og kulturliv med blant annet å arrangere kulturmesser. Deltakelse på stabsmøter er, på lik linje som for de øvrige ansatte, obligatorisk. Tilsyn og ansvar for vedlikehold av menighetens instrumenter (orgler og pianoer) i samarbeid med øvrige kantorer i kirka i Trondheim.  

 

Kvalifikasjoner

 • Det kreves utdanning i samsvar med «Tjenesteordning for kantorer» evt annen relevant kompetanse.
 • Erfaring fra arbeid med kor vil være en fordel.
 • Det ønskes erfaring med barn, unge og konfirmanter, og gjerne traktere ulike instrumenter.
 • Det er ønskelig med evner til nytenking og videreutvikling av sang- og musikklivet i menigheten og lokalmiljøet.
 • Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring fra menighet- og gudstjenesteliv.
 • Medlemskap i Den norske kirke kreves.
 • Søkere må beherske skandinavisk/norsk muntlig og skriftlig.

 

Personlige egenskaper

Kandidater må kunne arbeide selvstendig, være initiativrik, og ha evne til å se, planlegge og prioritere egne oppgaver og tid. Det legges stor vekt på fleksibilitet og samarbeidsevne. Engasjement og initiativ for mangfold i det kirkemusikalske arbeidet vil bli vektlagt.  

 

Vi tilbyr

 • Et godt og inspirerende arbeidsmiljø.
 • Spennende oppgaver knyttet til videreutvikling av menighetens musikk og kulturarbeid.
 • Vakre Lade kirke som arbeidsplass.
 • En variert og utfordrende jobb i en engasjert menighet.
 • Lønn og pensjon i henhold til tariff.
 • Det må påregnes prøvespilling i forbindelse med utvelgelsesprosessen.

 

 

 • Søknadsfrist: 11.05.2023
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Sted: Trondheim
 • Stillingstittel: Kantor i Lade menighet 70% fast stilling
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/Deltid: Deltid
 • Stillingsprosent: 70
 • Webcruiter-ID: 4655449184

 

 

 

Kontaktinformasjon

Inger Helen Nygård
Avdelingsleder kirkeliv  
Telefon:92810420
E-post:in472@kirken.no  

 

Harald Hårfagres gate 2, 7041 Trondheim, Norge Kirkelig fellesråd i Trondheim har 160 medarbeidere tilknyttet drift av 16 menigheter og 19 kirkegårder/gravplasser. Fellesrådet har også ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av 21 kirkebygg, 4 kapeller og ett krematorium med seremonirom, samt økonomiske og administrative servicefunksjoner for alle menigheter i Trondheim.

Fellesrådet skal ivareta kulturarven og utføre gravferdstjenesten på en verdi måte. Sammen med menighetene har fellesrådet som mål å virkeliggjøre at byens befolkning møter en bekjennende, åpen, tjenende, misjonerende og tilstedeværende folkekirke, og at gravferdstjenester blir utført på en verdig måte. Mål og strategiplan for Fellesrådet legger stor vekt på å være en kirke hvor folk er. 

Del stillingen

Selskap

Kirkelig fellesråd Trondheim

Kontaktinfo

 • Inger Helen Nygård
 • Tittel: Avdelingsleder kirkeliv
 • E-Post: in472@kirken.no
 • Mobil/Tlf: 92810420

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Mai 11, 2023