Kantor, 2. gangs utlysing

 

Vil du bli vår nye kantor i Os sokn?

 

Stillingsomtale

Vår kantor gjennom mange år trer inn i pensjonistrekkene, og Os sokn søker difor ein engasjert musikkleiar til kyrkjelyden vår. Som kantor hjå oss får du fridom og ansvar til å bruke gåvene og styrkene dine, og du leier eit viktig felt i ein stor kyrkjelyd med mange engasjerte medarbeidarar både i stab og i kyrkjebenkene. Soknet har òg ein organist i 60% stilling.

Os sokn er eit av to sokn i Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd. Os sokn er geografisk likt tidlegare Os kommune og har arbeid i 2 kyrkjer; Os kyrkje og Nore Neset kyrkje, samt Tunet kyrkje- og kultursenter. Med sine drøyt 20.000 innbyggjarar er Os eit folkerikt sokn. , og det er tTalet på seremoniar for gravferd/bisettelser ligg rundt 100. I eit normalår arrangerast det om lag 30 vigsler og i overkant av 100 gudstenester.

Soknet har to kyrkjer: Os kyrkje frå 1870 og Nore Neset kyrkje frå 2000. Hovudkyrkja er Os kyrkje, som har eit elektro-pneumatisk orgel av J.H. Jørgensen frå 1957 med 2 manualer og pedal, 20 stemmer (derav 1 unitstemme fordelt over 4 register pluss 3 transmisjoner, totalt 26 register) samt 3 vanlege kopler og 1 supermanualkoppel. Dette orgelet har nok «passert middagshøgda» og Soknerådet og fellesrådet har starta å sjå på løysingar for å betre orgelet i hovudkyrkja vår. Ein kantor med orgelkompetanse og engasjement for dette vil vere ein viktig ressursperson i dette prosjektet.

Nærkyrkja på Nore Neset fekk i 2002 eit mekanisk orgel av Ryde & Berg med 13 stemmer fordelt over 2 manual og pedal. Begge kyrkjene har i tillegg gode piano, og Tunet huser eit flott flygel av nyare dato i tillegg til akustiske og elektriske piano.

Kantor vil bli tilsett i Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd med dagleg leiar i Os kyrkjelyd som næraste overordna og inngå i ein stab på om lag 10 personar, i tillegg til eit tett samarbeid med våre tre prestar samt kyrkjetenarar og andre i driftsavdelinga. Leiinga har fokus på arbeidsglede og sjølvstende i eit aktivt miljø, med balanse mellom jobb og fritid.

 

 • Søknadsfrist: 16.05.2023
 • Arbeidsgivar: Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd
 • Stad: Os
 • Stillingstittel: Kantor, 2. gangs utlysing
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4654919335

Arbeidsoppgåver

 • Musikalsk tilrettelegging, planlegging og speling ved gudstenester og andre kyrkjelege handlingar i soknet sine to kyrkjer samt på institusjonar i lag med prestane og annan organist.
 • Vere ein fagressurs i staben og for kyrkjelyden sitt musikalske arbeid.
 • Planlegge og gjennomføre konsertar og arrangement
 • Vera pådrivar for og delta i korarbeid i kyrkjelyden

 

Kvalifikasjonar

 • Formelle kvalifikasjonskrav i høve tenesteordning for kantorar.
 • Søkjarar med annan relevant utdanning og erfaring vil kunne bli vurdert
 • Beherska norsk munnleg og skriftleg. Administrasjonsspråket i Os sokn er nynorsk.

 

Særskilde krav

 • Den som vert tilsett må være medlem av Den norske kyrkja
 • Aktuelle søkjarar blir kalla inn til prøvespel.
 • Tilsetting av kantor skjer med atterhald om vigsling og at biskopen gjev tenestebrev jfr. Tenesteordning § 5
 • Tilfredsstillande politiattest må leggjast fram

 

Personlege eigenskapar

 • Interesse for gudstenesteliv og kyrkjelydsbygging
 • Allsidig og trygg, kjent med et breitt spekter av ulike musikalske uttrykk og former
 • Vil vere med å bidra til at kyrkjelyden vert opplevd som open og inkluderande.
 • Evne til å arbeide ryddig og sjølvstendig.
 • Gode samarbeidsevner
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt saman med dei andre vurderingskriteriane

 

Vi tilbyr

 • Eit spennande arbeidsfellesskap med både tilsette og frivillige
 • Gode moglegheiter for fagleg og personleg utvikling
 • Pensjonsordning i KLP
 • Ulykke- og gruppelivsforsikring
 • Løn og arbeidsvilkår etter avtaleverket i kyrkjeleg sektor

Vi ønsker å særskild oppmode menneske med ulike kompetansar, fagkombinasjonar, livserfaringar og perspektiv for å bidra til fellesskapet. Vi vil legge til rette for medarbeidarar som har behov for det.

 

Øyro 49, 5200 Os, Norge

 

 

Søk her

 

 

 

Kontaktinformasjon

Sigurd Rotvik Tunestveit
Dagleg leiar Os sokn
 Telefon:93 86 91 09
E-post:st575@kyrkja.no

Roar Hallesby Evjedal
Sokneprest i Os
 Telefon:93 44 19 68
E-post:re674@kyrkja.no

Hans Einar Markhus
fung. kyrkjeverje Bjørnafjorden
 Telefon:95 93 65 80
E-post:hm629@kyrkja.no

Del stillingen

Selskap

Bjørnafjorden kyrkjelege fellesråd

Kontaktinfo

 • Sigurd Rotvik Tunestveit
 • Tittel: Dagleg leiar Os sokn
 • E-Post: st575@kyrkja.no
 • Mobil/Tlf: 938 69 109
 • Hans Einar Markhus
 • Tittel: fung. kyrkjeverje Bjørnafjorden
 • E-Post: hm629@kyrkja.no
 • Mobil/Tlf: 959 36 580
 • Roar Hallesby Evjedal
 • Tittel: Sokneprest i Os
 • E-Post: re674@kyrkja.no
 • Mobil/Tlf: 93 44 19 68

Lokasjon

 • Os

Søknadsfrist

Mai 16, 2023