Rana kommune Avdeling for areal og miljø

 

Jurist (vikariat) Seksjon for byggesak

 

Sektor for tekniske tjenester består av avdeling for bydrift, avdeling for byggdrift, avdeling for prosjekt og avdeling for areal og miljø.

Seksjonen for byggesak har ansvar for forvaltning av byggesaksdelen av plan- og bygningsloven. Saksbehandling av bygge- og delingssaker og seksjonering utgjør hovedtyngden av arbeidsoppgavene våre. Seksjonen er en del av avdeling for areal og miljø som er plassert i sektor for tekniske tjenester i Rana kommune.

Seksjon for byggesak har ledig vikariat i 100 % stilling som jurist.
Vikariatet varer frem til 31.03.2022 med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

 • juridisk rådgiving for seksjon for byggesak
 • juridisk rådgivning og bistand til andre seksjoner i sektor for tekniske tjenester
 • bidra til å utvikle og iverksette kommunens interne regelverk
 • tilrettelegge for kvalitetssikring av kommunens interne prosesser
 • ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven
 • klagesaksbehandling

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning som jurist, master i rettsvitenskap eller cand.jur.

Vi søker deg som har:

Relevant juridisk erfaring innen fagområder som f.eks.:

 • forvaltningsrett
 • plan- og bygningsrett
 • seksjoneringsrett
 • miljø- og forurensningsrett
 • offentlig anskaffelse
 • entreprise- og avtalerett
 • vann-, avløps- og veirett
 • kjennskap til offentlig forvaltning innenfor fagområdene, helst med relevant kommunal praksis
 • erfaring med utarbeiding av rutiner for internkontroll, delegering og kvalitetssikring
 • erfaring og/eller fordypning fra ett eller flere av de nevnte fagområdene

Personlige egenskaper

 • du har bred samfunnsmessig innsikt
 • du er fleksibel
 • du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • du har høy integritet og personlig egnethet
 • du er selvstendig og effektiv
 • Personlige egenskaper vil bli tillagt vekt i vurderingen

Vi tilbyr:

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker innenfor både privat og offentlig rett
 • utfordrende oppgaver
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid

Det kan skje endringer i organisasjonen som kan få betydning for stillingen og stillingens arbeidsoppgaver.

Stillingskode og lønn fastsettes på grunnlag av utdanning, lønnsansiennitet og intern lønnsstruktur. Vitnemål og attester skal ikke legges ved søknaden, men leveres ved evt. jobbintervju. Det gis tillegg for relevant tilleggs-/ videreutdanning.

Flytteutgifter kan dekkes etter eget reglement. Kommunen disponerer noen øremerkede barnehageplasser.

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål knyttet til stillingen og ansettelsesprosessen kan rettes til seksjonsleder Jan-Terje Strandås tlf.75 14 52 76 eller jan.terje.strandas@rana.kommune.no.

Søknad skal sendes via elektronisk søknadskjema, se link på denne side.

 

Søknadsfrist: 25.01.2021

 

Jobbtype: Vikariat

Heltid/Deltid: Heltid

 

Hjemmeside:
www.rana.kommune.no

Adresse:  Rådhusplassen 2 8622 Mo i Rana

Rana kommune Avdeling for areal og miljø
Rana kommune er i sterk utvikling og Tekniske tjenester har et stort behov for dyktige fagfolk som kan bidra i denne utviklingen.

Avdeling for areal og miljø har ansvar for teknisk lovforvaltning. Herunder overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning, miljøsaker, landbruk, vilt og utmarksforvaltning. Avdeling for areal og miljø har ca.30 ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Rana kommune

Kontaktinfo

 • Jan-Terje Strandås
 • Tittel: Seksjonsleder
 • E-Post: jan.terje.strandas@rana.kommune.no
 • Mobil/Tlf: tlf.75 14 52 76

Lokasjon

 • Mo I Rana

Søknadsfrist

Januar 25, 2021