Jordmor 100% stilling

 

 

Nord-Odal og Sør-Odal har ledig fast stilling i 90% som jordmor ved helsestasjonen

Stillingen er organisert i et vertskommunesamarbeid hvor Nord-Odal kommune har arbeidsgiveransvaret. Stillingen rapporterer til virksomhetsleder for forebygging og habilitering. Arbeidsted er delt mellom helsestasjonen på Sand i Nord-Odal 30% og helsestasjonen på Skarnes i Sør-Odal 60%.

Vi søker etter deg som har engasjement for tidlig innsats og helhetlige tjenester. God svangerskaps- og barselomsorg har stor betydning for å skape en trygg og god start for spe- og småbarn og deres familier i våre kommuner. Våre satsningsområder er ivaretagelse av kvinnen i svangerskapet, støtte til foreldre, samspill og tilknytning i barseltiden, i tett samarbeid med helsesykepleier og andre aktuelle tjenester.

Ønsker du å være en del av et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer med fokus på å utvikle faget og tjenesten, så kan dette være stillingen for deg.

 

 • Søknadsfrist: 21.05.2023
 • Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
 • Sted: Sagstua
 • Stillingstittel: Jordmor
 • Stillinger: 1
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Ansettelsesform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4660013069

 

Arbeidsoppgaver

 • Svangerskapskonsultasjoner
 • Veiledning/rådgivning av gravide og deres familier
 • Forberedelse til foreldrerollen, med fokus på fysisk og psykisk helse
 • Fødsels- og ammeforberedende grupper
 • Tidlig hjemmebesøk
 • Ettersamtaler og prevensjonsveiledning
 • Møtevirksomhet og tverrfaglig samarbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon og offentlig godkjenning som jordmor med forskrivningsrett til prevensjon.
 • Erfaring innen kvinnehelse, svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg
 • Ønskelig med kjennskap til fagsystemet Hs-Pro
 • Krav om førerkort for personbil, søker må kunne disponere egen bil til bruk i arbeidet

 

Personlige egenskaper

 • Du er selvstendig og strukturert
 • Du samarbeider godt med andre og evner å etablere gode relasjoner
 • Du er faglig engasjert og motivert
 • Du ser muligheter og forbedringspotensialer, og tar initiativ til kontinuerlig utvikling
 • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

 

Vi tilbyr

 • Et engasjerende og hyggelig arbeidsmiljø
 • Faglig fellesskap med øvrige ansatte
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Samarbeid med dyktige kollegaer i et tverrfaglig miljø
 • Lønn etter avtale
 • Fleksitidsordning
 • Gode pensjonsordninger

 

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Ber om at det legges ved kopi av vitnemål og attester, og at det i tillegg oppgis 2-3 referanser. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

 

Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Kaja Irene Skogheim
Virksomhetsleder forebygging og habilitering Nord-Odal kommune
 Telefon:92468340
E-post:postmottak@nord-odal.kommune.no

Jeanette Eriksen
Enhetsleder helsestasjonen Sør-Odal kommune
 Telefon:95821961
E-post:postmottak@nord-odal.kommune.no

 

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort vei til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. Det nye, særpregede bygget Samling rommer foruten kommunens bibliotek også Odal Sparebank og 10 selveierleiligheter.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere og for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Det er ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

Del stillingen

Selskap

Nord-Odal kommune

Kategorier

barseljordmor

Kontaktinfo

 • Kaja Irene Skogheim
 • Tittel: Virksomhetsleder forebygging og habilitering Nord-Odal kommune
 • E-Post: postmottak@nord-odal.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 92468340
 • Jeanette Eriksen
 • Tittel: Enhetsleder helsestasjonen Sør-Odal kommune
 • E-Post: postmottak@nord-odal.kommune.no
 • Mobil/Tlf: 95821961

Lokasjon

 • Sagstua
 • Skarnes

Søknadsfrist

Mai 21, 2023