Anskaffelsesseksjonen – innkjøpsrådgivere

 

 

Beskrivelse

Anskaffelsesseksjonen har ledig 2 faste stillinger som innkjøpsrådgiver i 100 %.

 

Om enheten

Anskaffelsesseksjonen har bl.a. ansvaret for:

 • anskaffelsesprosesser i henhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • avtaleforvaltning
 • råd og veiledning overfor fylkeskommunens ulike enheter
 • strategisk utvikling og digitalisering av innkjøpsfunksjonen
 • analyse, oppfølging og styring av innkjøpsfunksjonen

 

Vi tilbyr

 • et av de største innkjøpsfaglige miljø i Innlandet!
 • faglig utfordrende oppgaver
 • gode muligheter til å påvirke eget arbeid
 • et positivt arbeidsmiljø med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere
 • god støtte og opplæring
 • fleksitidsordning
 • lønn etter avtale
 • Fylkeskommunale tilsettingsvilkår med gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Anskaffelsesseksjonen har arbeidssted Hamar. Mulighet for hjemmekontor tilbys

 

Om stillingen

 • 100 % faste stillinger
 • stillingene vil, avhengig av valgte kandidaters CV, kunne ha spesielt fokus på IKT-anskaffelser og entreprisekontrakter/driftskontrakter knyttet til utbygging og drift av veg
 • de som tilsettes vil bli innplassert i stillingskode avhengig av krav til stillingen, utdanning og erfaring jf. lov- og avtaleverk
 • stillingene inngår i Innlandets fylkeskommunes sentrale anskaffelsesseksjon som er organisert i Administrasjonsavdelingen. Seksjonen har pt. åtte faste medarbeidere med bred innkjøpsfaglig kompetanse.
 • Innlandet fylkeskommune har i 2023 et budsjett på ca. 7 mrd., hvorav ca. halvparten benyttes til anskaffelser
 • Anskaffelsesseksjonen har en bred kontaktflate mot fagavdelinger, skoler og tannklinikker over hele fylket.
 • de viktigste innkjøpskategoriene er bygg og anlegg, eiendomsforvaltning, vegforvaltning, tannhelse, skoledrift og IKT

 

Arbeidsoppgaver

 • gjennomføre anskaffelsesprosesser etter lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • følge opp avtaler
 • gi råd og veiledning til fylkeskommunens fagenheter og virksomheter
 • bidra til videreutvikling av innkjøpsfunksjonen
 • bidra til leverandørutvikling
 • andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen ved videreutvikling av seksjonen

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • høyere utdannelse (fortrinnsvis master), fortrinnsvis innen økonomi, teknologi eller juss
 • meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • prosjekterfaring
 • kompetanse/erfaring innen offentlige anskaffelser og/eller annen relevant erfaring med
 • innkjøpsprosesser og kontraktshåndtering er en fordel

 

Ønskede personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner, brukerorientert og serviceinnstilt
 • målrettet, initiativrik og ansvarsbevisst
 • analytisk, strukturert og med fokus på detaljer
 • god gjennomføringsevne
 • effektiv med høy arbeidskapasitet
 • god forretningsforståelse

I tillegg vil personlig egnethet bli vektlagt.

 

Søknad

Innlandet fylkeskommune ønsker at arbeidsstyrken skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert i henhold til utlysningsteksten til å søke hos oss. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Vi ber aldri om Bank-ID informasjon i søknadsprosessen.

Det kreves politiattest – ikke eldre enn tre måneder – for alle stillinger i tannhelsetjenesten, folkehøgskolene og videregående skoler.

Vi gjør oppmerksom på at alle søkere kommer på offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25. Fritak fra offentliggjøring gjøres bare unntaksvis og du må begrunne hvorfor du skal unntas offentlighet i tekstfeltet til søknaden.

Det tas forbehold om at overtallige i fylkeskommunen kan ha fortrinnsrett til stillingen.

Innlandet fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.

Vi ser fram til å motta søknaden din.

 

 

Søk her

 

 

 • Fylke: Innlandet
 • Jobbtype: Fast
 • Stillingstype: Fast stilling
 • Arbeidsområde: Administrativt
 • Søknadsfrist: 30.05.2023
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: Hamar

 

Kontaktpersoner

 

Hjemmeside

/www.innlandetfylke.no/

Adresse

Parkgata 64 2317 Hamar

 

Innlandet fylkeskommune Administrasjon

Innlandet fylkeskommune ble opprettet 1. januar 2020.

Fylkeskommunen har ansvar for en rekke viktige samfunnsoppgaver innenfor kompetanse, tannhelse, samferdsel, kultur og næringsliv i fylket. På alle områder skal vi koordinere og bidra til samarbeid og utvikling av innlandssamfunnet på tvers av kommunegrensene. Fylkeskommunen er politisk styrt med fylkestinget som øverste folkevalgte organ.

Vi er en stor, mangfoldig og framtidsrettet organisasjon med over 4000 kompetente medarbeidere. Innlandet fylkeskommunes visjon er «eventyrlige muligheter». Vi jobber alle for at Innlandet skal være et godt sted å bo og arbeide, og håper du vil være med på laget!

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Åge Solheim
 • Tittel: Administrasjonssjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 95 05 12 77
 • Øystein Sætrang
 • Tittel: Seksjonsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 97 63 13 72

Lokasjon

 • Hamar

Søknadsfrist

Mai 30, 2023