Ingeniør / Sivilingeniør søkes til undervisningsstilling

 

 

 

Har du lyst til å bli en våre nye lærer innen studieretning prosessteknikk, og være med på å utdanne fagskoleingeniører i prosessteknikk for fremtiden? Fagskulen Vestland, studiested Bergen, Nordnes søker etter lærer til 100% stilling med bakgrunn innen kjemi eller prosessteknikk.

 

Om skolen

Med om lag 1900 studentar er Fagskulen Vestland ein av dei største fagskulane i landet. Fagskulen utdannar mellom anna morgondagens prosjektleiarar og mellomleiarar. Fagskulen Vestland har åtte studiestadar frå Måløy i nord til Stord i sør. Vi er om lag 170 tilsetja og har eit utviklingsorientert arbeids- og læringsmiljø. Fagskuleutdanning er ei høgare yrkesfagleg utdanning, som byggjer på vidaregåande opplæring eller tilsvarsande realkompetanse. Vi samarbeider tett med arbeidslivet i Vestland om å utvikla framtidsretta utdanningar, både studium som strekker seg over fleire år og kortare fleksible utdanningar. Vi ligg langt framme når det gjeld bruk av synkron og asynkron undervisning og vi legg stor vekt på å utnytta det digitale framtidsrommet. Skulen utviklar òg utdanningar innan omgrepet Industri 4.0, og har moderne utstyr/simulatorar som nyttast i undervisninga.

Fagskuleutdanninga har høg arbeidsrelevans og våre uteksaminerte studentar er attraktive i arbeidsmarknaden. Utdanninga gir studentane ein kombinert praktisk og teoretisk kompetanse som kvalifiserer til stillingar som krev både teknisk innsikt og leiarkompetanse.

 

Om stillingen

Som lærer ved Fagskolen Vestland blir du en del av et godt fagmiljø, og vil ha ansvar for å føre studentene frem til spesifikke mål.
Utdanningen gir opplæring i kjemi, kjemiske prosesser og driftsforhold, driftsutstyr, prosessapparatur, materialvalg og vedlikehold. Laboratoriet og hovedprosjekt gir studentene praktisk del i opplæringen.

Studiet ved Fagskulen Vestland er for tiden lagt opp som nettbasert med samlinger. Hvor undervisning forgår både på dagtid og kveldstid. Det skal undervises studenter som gjennomfører prosessteknikk studiet sitt på deltid, men ved behov vil det være aktuelt å undervise i andre klasser.

Aktuelle fag vil være kjemi, kjemiteknikk, prosess simulering, styring/måling/regulering, materiallære, tegningslære (Autocad), vedlikehold, prosjekt, kvalitet og HMS.

 

 • Søknadsfrist: 06.06.2023
 • Arbeidsgivar: Vestland fylkeskommune
 • Stad: Bergen,
 • Stillingstittel: Ingeniør / Sivilingeniør søkes til undervisningsstilling
 • Stillingar: 1
 • Heiltid/Deltid: Heiltid
 • Tilsetjingsform: Fast
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4667854254

 

Arbeidsoppgåver

 • Undervisning: forberede, gjennomføre og evaluere
 • Undervisning i klasserom og på nett gjennom den digital plattform som fagskolen bruker
 • Samarbeide tett med fagmiljø internt og samarbeide med eksternt næringsliv
 • Som lærer vil du ha tett kontakt med studenter gjennom undervisning og veiledning
 • Du skal tilrettelegge og fasilitere for læring, slik at studentene oppnår læringsutbytte
 • Vurdering av arbeidskrav som studentene leverer og gi faglig tilbakemelding på disse
 • Delta i arbeid med studieplaner: revidering, fornying og nyutvikling
 • Delta i utvikling av fag, studier og undervisning i samarbeid med lærere innen de ulike studieprogram som skolen tilbyr
 • Bidra til å utvikle fagskolen for fremtiden
 • Bidra til godt arbeidsmiljø

 

Kvalifikasjonar

Vi søker deg

Formell kompetanse for stillingen er minimum bachelorgrad fra høyskole eller universitet med relevant yrkeserfaring.

 • Utdanning på bachelor eller master nivå
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Relevant arbeidserfaring
 • Bakgrunn innen prosess og/eller kjemifag
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Ha god digital kompetanse
 • Erfaring med dataprogram/digitale verktøy som blir brukt innen fagområdet

 

Personlege eigenskapar

 • Gode samarbeidsevner, kunne arbeida sjølvstendig og i team
 • Gode evner innen kommunikasjon og formidling
 • Er strukturert, selvstendig og ansvarsbevisst
 • Kunne utvikle egen kompetanse og dele sitt arbeid og erfaringer med andre
 • Kunne utvikle kvalitet i eget arbeid og samhandle denne aktiviteten med andre
 • Er nysgjerrig på å utvikle undervisning og læring for fysisk og digital gjennomføring

For søkere som ikke har godkjent pedagogisk kompetanse, legg skolen til rette for at den pedagogiske utdanninga kan gjennomføres samtidig med undervisningsstillingen. Pedagogisk utdanning må startes innen 3 år etter tilsetting.

 

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidssted
 • En utfordrende stilling i et arbeidsmiljø kjennetegnet av stor profesjonalitet og sterke fagmiljø
 • Spennende og tverrfaglig fagmiljø med voksne studenter som er reflekterte og lærevillige
 • Et motivert og kunnskapsrikt kollegiale med fokus på kunnskapsdeling og samarbeid
 • Faglige utfordringer og muligheter til å delta i utviklingsarbeid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med lov- og avtaleverk

Link til Fagskulen Vestland sin web side: https://www.fagskulen.no/

 

Haugeveien 28, 5005 Bergen, Norge

 

 

Søk her

 

 

Kontaktinformasjon

Tage Lie Karlsen
avdelingsleiar

 

Vestland fylkeskommune har ansvar for å utvikle Vestland fylke og å yte viktige tenester for samfunnet. Vi gir vidaregåande opplæring, tannhelsetenester og kollektivtransport til innbyggjarane i fylket. Vi har ansvar for vegsamband og legg til rette for næringsutvikling, fritidsopplevingar, kulturliv og inkludering. Klima og miljø er premiss for samfunnsutviklinga og som verdiskapingsfylke er Vestland ein nasjonal pådrivar for eit desentralisert Noreg. Lokalsamfunna er ramma for gode kvardagsliv som gjev like mogelegheiter til å delta i verdiskaping i heile Vestland. Fylkestinget er øvste politiske organ i fylkeskommunen.

Del stillingen

Selskap

Vestland fylkeskommune

Kontaktinfo

 • Tage Lie Karlsen
 • Tittel: avdelingsleiar
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf:

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

Juni 6, 2023