Senioringeniør – vann og avløp

 

Longyearbyen lokalstyre (LL) står foran store prosjekter på vannforsyningssiden. Vi har ansvar for at Longyearbyen har en trygg og god vannforsyning, noe som er ekstra viktig i dag. Longyearbyen utvikler seg raskt, og vi søker derfor deg som er nytenkende, løsningsorientert, en teambygger så vel som selvstendig.

I jobben vil du måtte jobbe bredt, alt fra å koordinere og følge opp VA planene, utbyggingene, holde beredskapen oppdatert og å drive de større prosjektene. Du vil jobbe tett med ingeniøren på drift og ellers sammen med andre, både internt og eksternt.

Stillingen er 100 % fast med arbeidssted Longyearbyen. Stillingen vil organisatorisk bli underlagt enhet for tekniske tjenester. Det vil kunne bli behov for å også jobbe innenfor eiendom, og ellers med overordna planlegging, prosjektering og oppfølging i enheten. Driften av tjenestene gjennomføres av privat driftspartner på de fleste områder.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil være:

– Overordna planlegging og prosjektering
– Stedfortreder for enhetsleder og andre fag ved ferie/fravær
– Budsjett og regnskapsoppfølging
– Gjennomføring av fagrelaterte prosjekter
– Oppfølging av krav i tillatelse til drift
– Oppfølging av lovverk
– Planlegging og arbeid for forbedring av tjenestene
– Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid

Vi ønsker at du:

– Er sivilingeniør/ingeniør med relevant fagbakgrunn
– Har gode samarbeidsegenskaper
– Har erfaring fra drift av vann- og avløpsanlegg
– Har erfaring fra saksutredning i offentlig sektor
– Har erfaring fra prosjektering/ konsulentbransjen
– Er selvgående
– Har god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
– Har praktisk og variert erfaring fra relevante fagområder

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Krav til språkkunnskap:

Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig. Norsk er administrasjonspråket

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

– Lønn etter avtale
– Fleksibel arbeidstid
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
– Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
– Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m
– Unike opplevelser i et unikt miljø

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 26.02.2023

 

Vår ref383 Merk søknad

Fakta

Selskap Longyearbyen lokalstyre
Stilling Ingeniør
Stillingstype Fast ansatt
Lokasjon Tekniske tjenester

 

Kontakter

Kjersti Olsen Ingerø, Enhetsleder tekniske tjenester
Kjersti.Olsen.Ingero@lokalstyre.no
Mobil  902 27 445

 

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2300 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.

Longyearbyen energiverk er et kullfyrt kraftvarmeverk. Det produserer elektrisitet og fjernvarme til Longyearbyen. Det produserer ca 43 GWh elektrisk energi og ca 70 GWh termisk energi pr år. Longyearbyen energiverk er i dag en enhet i Longyearbyen lokalstyre, men skal ved årsskiftet omdannes til eget aksjeselskap, Svalbard energi AS.

 

Del stillingen

Selskap

Longyearbyen lokalstyre

Kontaktinfo

  • Kjersti Olsen Ingerø
  • Tittel: Enhetsleder tekniske tjenester
  • E-Post: Kjersti.Olsen.Ingero@lokalstyre.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 902 27 445

Lokasjon

  • Longyearbyen

Søknadsfrist

Februar 26, 2023