Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Steigentunet ble åpnet i 2001 og er et distriktsmedisinsk senter. Helse og omsorgstjenesten er samlet under samme tak med legesenter, KADplasser, kreftsykepleier, enhet for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt, familiesenter og legevaktsentral. Steigentunet har fokus på kompetanse, fagutvikling og tverrfaglig samarbeid i god relasjon med spesialisthelsetjenesten.

 

100% fast stilling som hjemmehjelp

 

Om oss

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Hoppende folk i Steigen

Er du vår nye medarbeider?

Vi har fra snarest ledig stilling som hjemmehjelp og ønsker deg med i vårt team.

Vi trenger deg som:

 • kan gi bistand til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdning.
 • har førerkort klasse B.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

For deg som ikke har norsk som morsmål: Du må vise at du kan snakke og skrive godt norsk og dette kan du gjøre på to måter.

Du kan levere dokumentasjon på bestått norskprøve nivå B2.
Vise det gjennom en godt skrevet søknad og samtale.

Litt om oss:

Enhet for hjemmetjenesteN er inndelt i tre områder. Enheten yter tjenester til hjemmeboende herunder hjemmesykepleie, praktisk bistand, psykisk helsehjelp, støttekontakt og brukerstyrt peronlig assistanse.

Vi i hjemmetjenesten har fokus på hverdagsmestring, kvalitet, trygghet, forutsigbarhet og selvstendighet. Vi kan tilby deg et godt og inkludernede arbeidsmiljø med mange spennende utfordinger og arbeidsoppgaver.

Vår enhet søker deg som har interesse for arbeid med mennesker med ulike hjelpebehov og bistå til best mulig egenmestring.

I Steigen kommune får du:

Faglig oppdatering gjennom blant annet e-læringskurs i veilederen.no.
Tariffested lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg kreves det godkjent politiattest forevist før tilsetting.

I henhold til offentlighetsloven kan søknaden offentligjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Vi gir deg beskjed hvis dette skulle være tilfelle.

 

For spørsmål om stillingen kontakt: Avdelingsleder – Ann Iren Paulsen, mobilnr. 452 79898 eller Enhetsleder Marit Elisabeth Paulsen, mobilnr. 969 48314

 

SØKNADSFRIST: 11.06.2021.

 

Arbeidsgiver  Steigen kommune

Kommune  Steigen

Omfang  Heltid

Varighet  Fast

Arbeidssted  Steigen

 

Steigen kommune - Steigen Kommune

 

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

 • Ann Iren Paulsen
 • Tittel: Avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mobilnr. 452 79 898
 • Marit Elisabeth Paulsen
 • Tittel: Enhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mobilnr. 969 48 314

Lokasjon

 • Leinesfjord

Søknadsfrist

Juni 11, 2021