Helsesykepleier, 2. gangs utlysning

 

Karasjok kommune

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner.

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.

Om stillingen

Ved helsestasjonen er det ledig 100 % vikariat som helsesykepleier i perioden 15.11.2022 til 15.12.2023. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsområde er forebyggende og helsefremmende arbeid innenfor helsestasjon for barn og familie, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjeneste og miljørettet helsevern.
Det er utarbeidet plan for helsesykepleiertjenesten og stillingsbeskrivelse foreligger.

Kvalifikasjoner

  • Vi søker etter en person med godkjent helsesykepleierutdanning. Autorisert sykepleier, gjerne med videreutdanning i psykisk helse, med interesse for forebyggende helsearbeid kan også søke.
  • Vi legger vekt på faglig dyktighet, evne til å samarbeide, fleksibilitet, selvstendighet, resultatorientert og evne til å motivere andre. Personlig egnethet og engasjement for fagfeltet vektlegges ved ansettelse.
  • Kunnskaper i samisk språk vil bli tillagt avgjørende vekt for søkere som ellers er likt kvalifisert. Også personer uten kunnskaper i samisk språk oppfordres til å søke. Søkerne må også beherske norsk.

Lønns og arbeidsvilkår

Lønn etter gjeldende avtaleverk
Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.

Nærmere opplysninger

Har du spørsmål til stillingen eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med: enhetsleder for barn, unge og familie, Karen Marie Joks tel. 930 20 769.

Søkere bes oppgi navn på minst to referanser.

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no innen 31.01.23.

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.
Tilfredsstillende politi- og helseattest skal leveres før tiltredelse i stillingen.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 31. januar 2023

 

Arbeidsgiver Karasjok kommune

Kommune Kárášjohka – Karasjok

Omfang Heltid

Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Karasjok

 

Del stillingen

Selskap

Karasjok kommune

Kontaktinfo

  • Karen Marie Joks
  • Tittel: Enhetsleder for barn, unge og familie
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf. 930 20 769.

Lokasjon

  • Karasjok

Søknadsfrist

Januar 31, 2023