Vil du være med å bidra til barn, unge og familier

Helsesykepleier / sykepleier for flyktinger

 

Steigen:

Steigen kommune har ca. 2600 innbyggere, og ligger nord for Bodø, ut mot Vestfjorden. Næringslivet domineres av landbruk, fiske og aquakultur.

Kommunen har mange muligheter for rekreasjon og friluftsliv. Et rikt kulturliv, godt utbygd skole- og barnehagetilbud gjør kommunen til et godt sted å bo.

Helsestasjon er samlokalisert på Steigentunet med de andre helsetjenestene hvor barnevern, psykisk helse, jordmor, fysio- og ergoterapeut er samlokalisert. Det samarbeides tett med skole, barnehager og Nav. Det jobbes med endel prosjektarbeid for å best mulig sikre barn og unge en trygg og robust oppvekst i Steigen.

Ledig stilling:

I forbindelse med bosetning av nye flyktninger søker vi etter helsesykepleier/ sykepleier i 100% stilling som ønsker å arbeide med tilbud og oppfølging av helsetjenester for denne gruppen. Stillingen vil ha ansvaret for koordinering av helsetjenester for flyktningene. Arbeidet er tilknyttet helsestasjonen. Stillingen er opprettet som midlertidig stilling for ett år, med mulighet for fast ansettelse.

Hovedoppgaver:

 • Helsekartlegging og identifisering av oppfølgingsbehov, videre henvisning.
 • Gi veiledning, støttesamtaler og undervisning til familier, i gruppe og individnivå. Hjemmebesøk.
 • Tett samarbeid med flyktningetjenesten, voksenopplæringen/skole, lege, foreldreveileder og andre helsetjenester.
 • Bidra til å utvikle bedre samhandling mellom tjenestene.

Kvalifikasjonskrav:

 • Offentlig godkjent utdanning som helsesykepleier, eller sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid.
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge eller flyktninger er også aktuelle for tilsetting. Det er viktig med gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • Førerkort kl B

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe helhetlig med barn og deres familie
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team

Vi tilbyr:

 • Spennende stilling med selvstendig og varierte arbeidsoppgaver
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet
 • Godt etablert samarbeid med mange faggrupper
 • Fleksibel arbeidstid
 • Jobbe med trivelige kollegaer

 

Spørsmål om stillingen rettes til Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten, Hilde Husøy tlf: 959 43 047

 

Skriftlig søknad leveres via jobbnorge.no innen søknadsfristen.

Referanser ønskes oppgitt i søknaden. Politiattest må forevises før tiltredelse.

 

Søk på stillingen her.

 

Søknadsfrist 21. mai 2023

 

Arbeidsgiver Steigen kommune

Kommune Steigen

Omfang Heltid

Varighet Vikariat/Midlertidig

Arbeidssted Steigen

 

Del stillingen

Selskap

Steigen kommune

Kontaktinfo

 • Hilde Husøy
 • Tittel: Fagleder for helsestasjon og skolehelsetjenesten
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: 959 43 047

Lokasjon

 • Leinesfjord

Søknadsfrist

Mai 21, 2023