Ullensvang kommune Tenester for funksjonshemma

 

100% stilling som vernepleiar/sjukepleiar/miljøterapeut ved
Tenesta for funsksjonshemma, Kinsarvik Tenester for funksjonshemma Kinsarvik

Søknadsfrist 05.02.2023

 

100% stilling som vernepleiar, sjukepleiar, miljøterapeut ved Tenester for funkjsonshemma, Eidesbrotet bofellesskap Tenester for funksjonshemma Odda

Søknadsfrist 31.01.2023

 

100% stilling for vernepleiar/ sjukepleiar ved Tenesta for funksjonshemma, Kinsarvik Tenester for funksjonshemma Kinsarvik

Søknadsfrist 31.01.2023

 

100% stilling som fagarbeidar ved Eidesbrotet bufellesskap
Tenester for funksjonshemma Odda

Søknadsfrist 05.02.2023

 

49,3% stilling som fagarbeidar, natt ved Tenesta for funksjonshemma, Kinsarvik Tenester for funksjonshemma Kinsarvik

Løpende

 

Helgestillingar og ringevikar ved Tenesta for funksjonshemma, Eidesbrotet bofellesskap Tenester for funksjonshemma Odda

Løpende

 

80% stilling som brukarstyrt personleg assistent Tenester for funksjonshemma Tyssedal

Søknadsfrist 08.01.2023

 

100% stilling som fagarbeidar ved Tenesta for funksjonshemma, Kinsarvik Tenester for funksjonshemma

Søknadsfrist 15.01.2023

 

Ullensvang kommune Tenester for funksjonshemma
– ein ny, livskraftig og attraktiv kommune i Hardanger.

Ullensvang kommune er ein attraktiv stad å bu, arbeida og starta næringsverksemd! Vi kan tilby spennande og meiningsfulle arbeidsoppgåver i ein kommune som er i utvikling. Her finn du fjord, fjell, fonn, frukt, landbruk, havbruk og verdsleiande industri i ein og same kommune. Kommunen har omlag 11 100 innbyggjarar, der Odda er administrasjonssenter i kommunen omkransa av sterke bygder.

Oppdraget vårt er å levera gode tenestar, vera ein god samfunnsutviklar og arbeide for vidare vekst og utvikling i kommunen. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidarar løyser vi dette viktige samfunnsoppdraget, og ynskjer å ha fleire med på laget.
Tar du utfordringa ?

 

Del stillingen

Selskap

Ullensvang kommune

Kontaktinfo

  • Liv Helen Mårstig
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 481 02 374

Lokasjon

  • Kinsarvik
  • Odda

Søknadsfrist

Februar 5, 2023