Politikk og administrasjon - Nord-Odal kommune

 

Prosjektstilling forebyggende arbeid barn og unge

 

Helse, Nord-Odal kommune

Det er ledig 100% prosjektstilling/engasjement ved enhet for psykisk helse og avhengighet. Stillingen er ledig fra 20. august 2021. Vi ser etter engasjerte personer som ønsker å jobbe med forebyggende rusarbeid for barn og unge.

Arbeidsoppgaver

Jobbe oppsøkende mot barn og unge
Tett samarbeid med helsestasjonen og skole
Individuell oppfølging med fokus på veiledning, motivering og støtte
Delta i tverrfaglig samarbeidsforum
Tilby tjenester til den enkelte med rusrelaterte utfordringer
Arbeid på både individ- og gruppenivå
Samarbeid med eksterne aktører
Samarbeide med ansvarlige ledere og øvrige fagpersoner i planlegging, utføring, iverksetting og evaluering av tiltak

Kvalifikasjoner

Helse- eller sosialfaglig utdanning, bachelor eller tilsvarende
Andre søkere med relevant erfaring vil kunne vurderes som aktuelle
God muntlig og skriftlig framstillingsevne
Du må fremlegge politiattest ved ansettelse
Det er en fordel med erfaring innen fagfeltet rus og avhengighet

Personlige egenskaper

Ha interesse for å arbeide med barn og unge
Ha interesse for å arbeide med avhengighetsproblematikk
Ha gode refleksjonsevner og interesse for tverrfaglig arbeid
Inneha relasjonskompetansen og evne til å skape tillit vil bli vektlagt
Ha gode veilednings- og kommunikasjonsevner
Ha evne til å arbeide selvstendig i oppfølging av barn og unge i et forebyggende perspektiv
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Du må ha førerkort klasse B og disponere egen bil

Vi tilbyr

Varighet engasjement: 31.12.21
Arbeidstid: Dagtid
Vi tilbyr en spennende og utfordrende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver
Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde
Gode og engasjerte kollegaer
Bedriftshelsetjeneste, pensjonsordning i KLP og lønn etter avtale

 

Søknadsfrist: 11.06.2021

 

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
Sted: Sagstua
Stillingstittel: Prosjektstilling forebyggende arbeid barn og unge
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4397934878
Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

 

Kontaktinformasjon

Mari Elisabeth Arntzen Toftegaaard
Enhetsleder helseavdelingen/kvalitetsrådgiver
477 80 731
postmottak@nord-odal.kommune.no

 

 

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort veil til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. Det nye, særpregede bygget Samling rommer foruten Odal Sparebanks lokaler og 10 selveierleiligheter også folkebiblioteket.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere, men også for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Det er ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

 

————————————————————————————-

 

Sykepleiere i Nord-Odal kommune

 

Omsorg, Nord-Odal kommune

Sykehjemmene og hjemmetjenesten i Nord-Odal kommune har behov for sykepleiere. Det lyses ut 5 stillinger, både faste og vikariater. Det er et tett samarbeid om natt-tjenesten i kommunen.

Nord-Odal sykehjem består av to avdelinger med 21 pasienter i hver avdeling. Ansvaret for driften av kommunens trygghetsboliger (8 beboere) er knyttet til Nord-Odal sykehjem.
Det er 2 ledige sykepleierstillinger ved de to avdelingene:

1 (muligens 2) 100% faste stilling i 2. etasje, innebærer turnus dag/kveld og med arbeid hver 3. helg
60,8 % fast nattstilling i 2. etasje ledig
Solheim sykehjem er tilrettelagt for personer med demens (17 beboere).
Det er 1 ledig sykepleierstilling:

100% vikariat frem til og 31.08.2022
Hjemmetjenesten i kommunen er delt inn i to distrikter, Mo og Sand. Tjenesten bistår hjemmeboende, inkludert beboere i omsorgsboliger.
Det er 3 ledige sykepleierstillinger ved hjemmetjenesten:

fast 60,8% natt, innebærer turnus på natt med arbeid hver 3. helg og lengre fri perioder
50% vikariat frem 31.8.2022, innebærer turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg

Arbeidsoppgaver

Utøve sykepleie til pasienter i tråd med gjeldene krav
Veilede, undervise og informere brukere, pårørende, kolleger og studenter
Hjelpe personer med ulike behov for hjelp
Bidra til tverrfaglig samarbeid og samarbeid på tvers av enheter.
Dokumentere i fagsystemet PROFIL
Det er stor bredde i pasientgruppen, både når det gjelder alder og medisinske behov.
Det vil kunne forekomme bakvakts-ansvar for de andre avdelingene på Nord-Odal sykehjem og Solheim sykehjem. Nattevakt i hjemmetjenesten kan ha bakvakts-funksjon inn mot sykehjemmene.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som sykepleier
Erfaring fra eldreomsorg er en fordel
Både erfarne og nyutdannede oppfordres til å søke, opplæring vil bli gitt.
Førerkort for personbil er et krav i hjemmetjenesten.
Må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Søkere med annen språkbakgrunn bør ha dokumentert norskkunnskap minimum på nivå med bestått norskkurs B2.
Politiattest må fremvises før oppstart.

Personlige egenskaper

Gode samarbeidsevner, være fleksibel, selvstendig og ansvarsbevisst
Vi ser etter personer som er egnet til denne type arbeid og ser på utfordringer som spennende, og er løsningsfokusert.
Du må mestre mange situasjoner og oppgaver av ulik karakter. Du må kunne ta en del «på sparket» og takle omprioriteringer på vakt
Være motivert, strukturert og faglig engasjert
Ha evnen til å sette deg inn i ulike sykdomsbilder og behandlingsformer
På bakgrunn av kjønnsfordeling i personalgruppa oppfordres menn til å søke
Personlig egnethet vil vektlegges.

Vi tilbyr

Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver
Opplæring og veiledning
Trivelig arbeidsmiljø
Kollegaer med fokus på sitt fag
Lønn etter avtale
Nattevakt stillingen har et eget lønnstillegg tilsvarende på kr 50 000,- (i 100% stilling)
Bedriftshelsetjeneste
Pensjonsordning i KLP
Hjemmetjenesten har egne biler

Annet

Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Søknaden vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.
Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.

Nord-Odal kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn, etnisitet oppfordres til å søke.

 

Søknadsfrist:10.06.2021

 

Arbeidsgiver: Nord-Odal kommune
Sted: Sagstua
Stillingstittel: Sykepleiere i Nord Odal Kommune
Stillinger: 5
Heltid / Deltid: Heltid, Deltid
Ansettelsesform: Fast, Vikariat
Stillingsprosent: 100, 60,8, 50
Webcruiter-ID: 4376017030
Herredsvegen 2, 2120 Sagstua

 

Kontaktinformasjon

Jan-Even Rønning, Enhetsleder Nord-Odal sykehjem
995 28 532
postmottak@nord-odal.kommune.no

Anette Ruud, Enhetsleder hjemmetjenesten
477 95 989
postmottak@nord-odal.komune.no

Mari Melum, Enhetsleder hjemmetjenesten
922622049
postmottak@nord-odal.komune.no

Kim Caesar Bag-Ao Bonite, Enhetsleder Solheim sykehjem
940 14 992
postmottak@nord-odal.komune.no

 

Nord-Odal ligger midt på Østlandet og har ca. 5.000 innbyggere. Administrasjonssenteret Sand, ligger vakkert til ved Storsjøen med kort veil til Kongsvinger, Hamar og Gardermoen. Kommunen er kjent for å ha et rikt kultur- og idrettsmiljø. Milepelen, som er kommunens kulturhus, tilbyr festivaler, teaterforestillinger, kinoforestillinger og konserter. Det nye, særpregede bygget Samling rommer foruten Odal Sparebanks lokaler og 10 selveierleiligheter også folkebiblioteket.

Nord-Odal har et interessant næringsliv som skaper arbeidsplasser både for egne innbyggere, men også for folk utenfor kommunen. Kommunen er den største arbeidsgiveren, og nummer to er Mapei AS som er markedsledende innen kjemiske byggevarer. Andre større bedrifter finner du blant annet innen transport og bygg og anlegg.

Ønsker du å bosette deg her, har kommunen over 30 byggeklare tomter med god beliggenhet på store, rimelige tomter. Det er ledige leiligheter i nye bygg sentralt i kommunen.

Kontakt oss på postmottak@nord-odal.kommune.no

 

 

Del stillingen

Selskap

Nord-Odal kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon pr utlysing.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Sagstua

Søknadsfrist

Juni 11, 2021