Fagarbeider/arborist grøntfaglig gruppe

 

 

Kirkelig fellesråd har delegert ansvar for gravplassforvaltningen i Trondheim. Dette samfunnsoppdraget omfattet hele byens befolkning, der alle tro og livssyn skal likebehandles. Stillingen hører inn under Gravplassforvaltningen ved Kirkelig Fellesråd. Avdelingen er delt inn i fire geografiske soner som ivaretar den daglige driften av mer enn 5000 unge og gamle trær og 18 kirkegårder og gravplasser i Trondheim. Til avdelingen tilligger også et krematorium og en grøntfaglig gruppe.

Arbeidsoppgavene ved gravplassene våre er svært varierte. Av arbeidsoppgaver kan nevnes møte med publikum og mennesker i sorg, deltakelse ved urnenedsetting, blomsterstell, drift av grøntanlegg med parkmessig standard, snørydding, betjening og vedlikehold av maskiner og utstyr.

Grøntfaglig gruppe jobber på tvers av alle gravplassene. Gruppa har som hovedoppgave å forvalte KFiTs trær, slik at de ikke utgjør noen trussel for besøkende eller faste installasjoner.
Dette vil bli den tredje stillingen i Grøntfaglig gruppe.

 

Arbeidsoppgaver

 • Risikovurdering av og praktisk arbeid på trær i alle aldre
 • Utarbeiding og følge opp replantingsplaner
 • Nyplanting
 • Oppfølging av prosjekter som omfatter trær, f. eks ved graving i rotsonen
 • Noe intern kursing/ opplæring

 

Kvalifikasjoner

Vi søker en person som er:

 • sertifisert arborist (ISA, ETW eller FUA- eller tilsvarende)
 • har erfaring fra trepleie og/eller drift av parkanlegg med trær og busker
 • søkere med relevant fagbrev og/eller kompetanse kan vurderes, dersom de forplikter seg til å tilegne seg arboristsertifisering
 • har sertifikat, gjerne klasse BE
 • har dokumentert bruk av maskiner, og gjerne maskinførerbevis

 

Personlige egenskaper

 • Være utadvendt og serviceinnstilt
 • Være strukturert og allsidig
 • Ha gode samarbeidsevner og være fleksibel
 • Være en god teamarbeider
 • Ha vilje og evne til å utvide sin fagkompetanse

 

Vi tilbyr

 • Faglig dyktige og sosiale arbeidskolleger
 • Godt og utviklende arbeidsmiljø
 • Kompetanseheving og muligheter for personlig utvikling
 • Lønn i henhold til tariff
 • Offentlig pensjonsordning

 

 • Søknadsfrist: 20.05.2023
 • Arbeidsgiver: Kirkelig fellesråd i Trondheim
 • Stillingstittel: Fagarbeider/arborist grøntfaglig gruppe
 • Stillinger: 1
 • Ansettelsesform: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Stillingsprosent: 100
 • Webcruiter-ID: 4656030210

 

Kontaktinformasjon

Gunnar Hansen
Avdelingsleder Gravplass
 Telefon:91566365

 

Munkegata 6, Trondheim, 7013

 

 

Søk her

 

 

Kirkelig fellesråd i Trondheim har arbeidsgiver ansvar for 165 medarbeidere tilknyttet 16 menigheter, 21 kirker og 19 kirkegårder/gravplasser med tilhørende bygninger. Gravplassansvaret er for alle innbyggere i Trondheim uavhengig av tro – og livssyn. Vi har stort fokus på de kulturhistoriske verdier som gravplassene og gravminner representerer i tillegg til bærekraft, miljø og digitalisering.

Gravplassavdelingen i Kirkelig fellesråd forvalter til sammen i overkant av 900 mål med gravplasser, flere av disse er med høy parkmessig standard. Avdelingen har godt omdømme for sin faglige dyktighet, kreativitet og omsorgsevne.

Del stillingen

Selskap

Trondheim kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

 • Gunnar Hansen
 • Tittel: Avdelingsleder Gravplass
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 91566365

Lokasjon

 • Trondheim

Søknadsfrist

Mai 20, 2023