Ved Troms og Finnmark friomsorgskontor, avd. Kirkenes har vi ledig 1 fast stilling som førstekonsulent / rådgiver.

 

 

Friomsorgens hovedoppgaver er å gjennomføre dommer på samfunnsstraff, gjennomføring av betingede dommer med vilkår om program mot ruspåvirket kjøring og narkotikaprogram med domstolskontroll, følge opp prøveløslatte som er ilagt møteplikt, gjennomføre ubetingede dommer med elektronisk kontroll, og å utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaker.

Troms og Finnmark friomsorgskontor har hovedkontor i Tromsø med avdelinger i Kirkenes, Hammerfest og Harstad med i alt 31 ansatte

Avd. Kirkenes arbeidsområde omfatter kommunene: Sør-Varanger, Nesseby, Tana, Karasjok, Båtsfjord, Berlevåg, Vadsø og Vardø.

Nærmere opplysninger om Troms og Finnmark friomsorgskontor finnes på www.kriminalomsorgen.no

 

Arbeidsoppgaver

 • ansvar for gjennomføring av ulike straffereaksjoner og gjennomføringsformer knyttet til soning av straff i samfunn
 • utarbeide personundersøkelser til bruk i straffesaksgangen
 • gjennomføre lovbruddsrelaterte samtaler og programvirksomhet
 • drive planmessig endringsarbeid ved å tilrettelegge for et kriminalitetsforebyggende innhold i straffen, herunder samarbeid med oppdragsgivere, hjelpeapparat og øvrig privat og offentlig nettverk
  Den som ansettes må påregne endringer i ansvars- og arbeidsområde.

Utdanning og erfaring

 • du må ha 3-årig sosialfaglig utdanning, eller annen relevant høyskole- eller universitetsutdanning, på minimum bachelornivå
 • førerkort kl. B da reisevirksomhet må påregnes
 • erfaring med planmessig endringsarbeid ønskelig

Personlige egenskaper

 • det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet; herunder at søker har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • evne til å arbeide selvstendig og systematisk
 • har beslutningsevne, er fleksibel og har evne til etisk refleksjon

Vi tilbyr

 • meningsfulle oppgaver i en etat med et viktig samfunnsoppdrag
 • gode pensjons, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • dagtidsstilling med flexitidsordning
 • mulighet for treningsfri i arbeidstiden
 • årlig nedskriving av studielån opptil kr. 25 000,- pr år via Lånekassen. Krav om at du må være bosatt og yrkesaktiv i Finnmark eller de godkjente kommunnen i Troms i en opptjeningsperiode på 12 måneder.

Stillingen lønnes som førstekonsulent kode 1408 med årslønn på 435 600 – 544 400 eller rådgiver kode 1434 med årslønn på 517 600 – 604 400 avhengig av kvalifikasjoner. Det blir trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Prøvetiden er 6 måneder.

 

Generell informasjon

Kriminalomsorgen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og perspektiv for å kunne bidra til en enda bedre oppgaveløsning.

Vi jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kjenner du deg igjen i en av disse kategoriene, kan du krysse av i jobbsøkerportalen vår. Du kan lese mer om kravene for å bli vurdert som søker i disse gruppene her.

Vi gjør oppmerksom på at det må ikke være noe å utsette på vandelen til den som ansettes. Dette må dokumenteres med en uttømmende politiattest forut for ansettelse.

Vi gjør også oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Den som ansettes må rette seg etter organisasjonsmessige eller andre endringer som blir bestemt om arbeidsområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til avdelingsleder Katrine Lund tlf. 959 19 598 eller friomsorgsleder Jens E. Holand tlf. 930 22 634.

Søknad og CV sendes elektronisk via linken Søk stillingen. Fullstendige opplysninger om relevant utdanning og arbeidserfaring må fylles inn i det elektroniske skjemaet. Vitnemål og attester må følge søknaden. Vi ber om at du henter vitnemål fra Vitnemålsportalen direkte i Jobbnorge når du søker stillingen.

For spørsmål om elektronisk utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på 75 54 22 20.

 

 • Søknadsfrist: 15. mars 2023
 • Arbeidsgiver: Kriminalomsorgen region nord
 • Kommune: Sør-Varanger
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Kirkenes

 

Om kriminalomsorgen
Kriminalomsorgens samfunnsoppdrag er å gjennomføre varetektsfengsling og straffereaksjoner på en måte som er betryggende for samfunnet og som motvirker straffbare handlinger. Målet vårt er at den domfelte etter soning skal velge å leve et kriminalitetsfritt liv. Vår visjon er «Straff som endrer» og våre verdier er: trygghet, åpenhet og nytenking som er førende for vår atferd og som organisasjon. Les mer om vår virksomhetsstrategi her.

Kriminalomsorgen består av Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS og fem regioner med cirka 60 lokale fengsler og friomsorgskontor. Region nord omfatter 6 fengsler og 3 friomsorgskontor med ca. 550 ansatte i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Regionadministrasjonen ligger i Trondheim.

 

Del stillingen

Selskap

Kriminalomsorgen Region Nord

Kontaktinfo

 • Katrine Lund
 • Tittel: avdelingsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 959 19 598
 • Jens E. Holand
 • Tittel: friomsorgsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 930 22 634azx

Lokasjon

 • Kirkenes

Søknadsfrist

Mars 15, 2023