Ved Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Nord-Norge (TkNN) er det for tiden ledig fast stilling som  forsker.

Forsker

 

Om stillingen og arbeidsoppgaver

Vi søker en forsker i 100% fast stilling, eventuelt to forskere i 50% stilling, med arbeidssted TkNN i Tromsø. Den som blir ansatt skal bidra i pågående forskningsprosjekter ved TkNN, men også utvikle egne prosjekter innenfor oppdraget til TkNN som er praksisnær tannhelseforskning og forskning som bidrar til en kunnskapsbasert tannhelsetjeneste. Arbeidsoppgavene omfatter også vitenskapelig og populærvitenskapelig forskningsformidling, veiledning, nettverksbygging og aktiviteter for å innhente prosjektmidler fra nasjonale og internasjonale finansieringskilder.

Kvalifikasjonskrav

Avlagt phd, søkere med innsendt doktorgradsavhandling som avventer disputas vil bli vurdert
Forskningserfaring som er relevant for forskningsoppdraget til TkNN
Norsk autorisasjon og erfaring som tannlege eller tannpleier er ønskelig, men søkere med annen relevant helsefaglig utdanning vil også bli vurdert
God muntlig og skriftlig formidlingsevne både på norsk/skandinavisk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

Kompetanse innen statistisk analyse
Veiledningserfaring
Erfaring med prosjektutvikling og –ledelse, herunder innhenting av eksterne forskningsmidler
God digital kompetanse

Personlige egenskaper

Gode evner til å samarbeide med både interne og eksterne parter med ulik faglig bakgrunn
Interesse for tverrfaglige problemstillinger
Stor arbeidslyst og vilje til å påta seg nye utfordringer
Evne til å arbeide selvstendig, effektivt og løsningsorientert
Gode analytiske evner
Serviceinnstilt og pålitelig
Positiv og omgjengelig

Vi tilbyr

En hyggelig, allsidig og moderne arbeidsplass med blide kollegaer som trives godt sammen
Lønn etter gjeldende tariff/avtale
Pensjonsinnskudd trekkes med 2 %
Tiltredelse etter avtale.
Søknaden skal inneholde

Søknadsbrev og CV
Vitnemål, attester

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
Dersom norsk/skandinavisk ikke er morsmålet ditt må du legge ved dokumentasjon på norskkvalifikasjoner, for eksempel vitnemål fra norsk grunnskole eller videregående skole eller bestått norsk test på minimum nivå B2, helst C1.
2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)
Søknad skal sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem EasyCruit

Søknadsfrist og andre opplysninger

 

Søknadsfrist: 21. november 2022

 

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
Før eventuell tiltredelse må politiattest fremskaffes jf. Helsepersonelloven § 20 a.

Du kan kontakte forskningsleder Elin Hadler-Olsen for mer informasjon om stillingen: telefon: 480 67 249, e-post: elin.hadlerolsen@tffk.no

Dersom det fremgår av din søknad at du ønsker å bli unntatt offentlig søkerliste, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig likevel. Som søker vil du da få informasjon om dette – jf. offentlighetsloven §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Utvidet søkerliste sendes ut ved forespørsel.  

 

Søk på stillingen her.

Fylke: Troms og Finnmark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Deltid Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 21.11.2022

 

Arbeidssted: TkNN

 

Kontaktpersoner:

Elin Hadler-Olsen

mob: +47 480 67 249

 

Hjemmeside:
www.tknn.no
Adresse: Hansine Hansens veg 86 9019 Tromsø

 

Troms og Finnmark fylkeskommune Tannhelse

Troms og Finnmark fylkeskommune er landets nordligste og største region. Det totale innbyggertallet er 243 311 personer. Vi er en av de største arbeidsgivere i Nord – Norge, og har blant annet ansvar for regional utvikling, videregående utdanning, fylkesveier og offentlig transport, offentlig tannhelsetjeneste , kulturminne og friluftslisliv. Hos oss får du tillit, ansvar og spennende dager på jobb. Du blir raskt involvert i det utrolige mangfoldet fylkeskommunen jobber med, og som har stor betydning for samfunnsutviklinga her. Naturen og kulturlivet er eventyrlig og frodig og byr på mange flotte opplevelser.
Internasjonalt samarbeid er sentralt arbeidsområde hos oss. Samisk språk og kultur står sterkt i vår region.
Velkommen til Troms og Finnmark. For mer informasjon om oss gå innom vår hjemmeside www.tffk.no

 

Del stillingen

Selskap

Troms fylkeskommune

Lenke til firma

https://www.tffk.no/

Kontaktinfo

  • Elin Hadler-Olsen
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 480 67 249

Lokasjon

  • Tromsø

Søknadsfrist

November 21, 2022