Ferievikarer sommeren 2022 (søknadsfrist 01.03)

 

Ferievikarer sommeren 2022 – Helse og omsorg

 

Helse- og sosialetaten, Lurøy kommune

Lurøy kommune søker etter sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, studenter, andre med helsefaglig bakgrunn og assistenter, til ferievikariat innen pleie- og omsorgstjenesten og miljøterapitjenesten (tjenester til funksjonshemmede). Vi har også behov for helsesekretærer som kan betjene lab. og telefon på legekontorene i Lurøy

Omsorgstjenesten er delt inn i 5 kretser: Aldersund omsorgskrets, Konsvik omsorgskrets, Onøy/Lurøy omsorgskrets, Lovund omsorgskrets og Sleneset omsorgskrets. Alle kretser har et heldøgns omsorgstilbud med arbeid i turnus. Vi har legekontor i 4 av disse kretsene. Kombinasjon av arbeid i pleie- og omsorg og legekontor, kan være aktuelt.

Vikarer som kan arbeide i hele ferieperioden vil bli prioritert.
Vikariatene er i perioden 20.06. – 21.08.22. Presiser i søknaden hvor du ønsker å jobbe.
Søknaden må inneholde opplysninger om hvilken kompetanse du har og hvilket tidsrom du kan jobbe. Vi ønsker oppgitt to referansepersoner.

Vi kan være behjelpelig med bolig.

Søknadsfrist: 01.03.2022
Arbeidsgiver: Lurøy kommune
Sted: Lurøy
Stillingstittel: Ferievikarer sommeren 2022 – Helse og omsorg
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Sommerjobb
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4473965783′

Kvalifikasjoner

Vi søker etter dyktige medarbeidere med gode samarbeidsevner, som er fleksible, engasjerte og positive til å gjøre en god jobb innen helse- og omsorgstjenesten i Lurøy kommune.
For enkelte av stillingene kreves sertifikat for bil.
Det kreves godkjent norskprøve 3, samt kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Det kreves politiattest i hht. gjeldende lovgivning.

 

Rådhuset, Onøyveien 14, 8766 Lurøy

 

Kontaktinformasjon

Øystein Aasvik, Avd.leder miljøterapitjenesten
994 97 556
oystein.aasvik@luroy.kommune.no

Anne-Brit Greff, Helse- og omsorgsleder
454 68 490
hso@luroy.kommune.no

Kay Pedersen, Leder Ytre Distrikt
901 64 639
kay.pedersen@luroy.kommune.no

Kristin Bjarke, Leder Indre Distrikt
974 62 128
kristin.bjarke@luroy.kommune.no

Freddy Johnsen, Leder Midtre omsorgsdistrikt
918 86 565
freddy.johnsen@luroy.kommune.no

 

Lurøy er en kystkommune på Helgeland. Kommunen består av fastland og 1372 store og små øyer. I denne praktfulle naturen med sjøsalte strender og fagre fjell bor det i underkant av 2000 mennesker. Moderne hurtigbåter, bilferger og veier gir folket daglige forbindelser. Havet har vært og er vår hovedkilde til næring og liv. I moderne havbruk er vi blant de fremste i landet, og vi satser på nye tiltak innen industri og samferdsel. Vi har full barnehagedekning og gode muligheter for en aktiv fritid. Kommunen har god økonomistyring og godt samarbeidsklima. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Lurøy kommune

Kontaktinfo

  • Se kontaktinformasjon i utlysingstekst.
  • Tittel:
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf:

Lokasjon

  • Lurøy

Søknadsfrist

Mars 1, 2022