Fastleger Sandefjord medisinske senter (søknadsfrist 16.01.2022)

Sandefjord kommune Sandefjord medisinske senter

Sandefjord kommune Sandefjord medisinske senter

2 ledige fastlegehjemler, samt vikariat men mulighet for overtakelse

 

Fastlege
SJEKK DETTE – gode stimuleringstiltak for fastlegeordningen i Sandefjord!

2 ledige fastlegehjemler og et vikariat i 9 mnd. i Sandefjord kommune.

Om kommunen

Sandefjord kommune har 56 fastleger fordelt på 14 legesentre. Det er tradisjon for forbedringsarbeid og godt tverrfaglig samarbeid med velfungerende tillitsvalgt- og ALU-leder.

Kommunen har en velorganisert helseetat med kompetent hjemmesykepleie, godt utviklet helsesykepleiertjeneste og godt kommunalt psykisk helsetilbud samt medisinsk senter og legevakt.

Økonomisk støtte:

Hvis du ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin, så vil kommunen sørge for spesialiseringsløp i allmennmedisin med ALIS- avtale. Kommunen er behjelpelig med å skaffe veileder. Kommunen bidrar med økonomisk tilskudd sammen med midler fra HDIR slik at lege kan fullføre spesialisering over en periode på inntil 5 år. Du vil også få økonomisk støtte til kurs, veileder med veiledning og fravær fra praksis.

Sandefjord kommune har nå vedtatt følgende tiltak for fastlegeordningen:

– Ved kjøp av praksis gir kommunen inntil 300 000 i etableringstilskudd.

– Kommunal praksiskompensasjon (2.741 kr) for fravær ved egen- eller barns sykdom på inntil 10 dager pr. år.

– Forsterket basistilskudd

– Styrking av overlegeressurs og rådgiver med ansvar for fastlegeordningen

– 2 kommunale stillinger ved Sandefjord legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene

Legene Nord i flotte Sandefjord Helsepark:

Legesenteret er en velrennomert og velfungerende 6-legepraksis hvor alt ligger til rette for god trivsel fra dag én.

Vi er stolte av å ha rekruttert 2 nye leger det siste året.

Flott liste med 800 pasienter.
Gode økonomiske betingelser med ekstra bidrag fra Sandefjord Kommune
Topp moderne og tverrfaglig senter med apotek, røntgen, gynekolog, øyekirurgi, barnelege, fysioterapi osv.
Døren står åpen for rådgivning hos kollegaer
6 -legepraksis med god kombinasjon mellom unge- og riktig erfarne leger.
Godt organisert med daglig leder
CGM journalsystem
Godt sosialt miljø med sommerbord, julebord og vinlotteri
Takterrasse, stor parkering og elbil-ladere
Sentralt plassert med gangavstand til buss og togbane
Legesenteret er topputstyrt med EKG, spirometri, 24 t- hjerterytme, UL- apparat. osv.
Felles driverselskap. Legene står fritt til å velge sin egen driftsform.
Hyggelig felleslunsjer og livlig medisinsk miljø

For mer informasjon ta kontakt med Ragnhild Gravdal tlf. 92088051

Velkommen til en flott arbeidsplass!

Andebu legesenter:

Andebu legesenter ligger i tettstedet Andebu, 25 km. nord for Sandefjord bysentrum, 20 minutter med bil fra Sandefjord og Tønsberg sentrum. Andebu legesenter består av en 4-legepraksis samt turnuslege. Legekontoret har dyktige og stabile medarbeidere i ulike aldre og som utfyller hverandre meget godt, til sammen 1,3 årsverk helsesekretærer

Nåværende hjemmelsinnehaver har stått i stillingen siden 2008
1200 listepasienter.
De tre andre listene er på 1800, 700 og 750 pasienter.
Andebu legesenter er organisert som et utgifts AS som står for fellesutgifter og husleie. Lokalene er eid av sandefjord kommune.
Det fortsettes av ny hjemmelsinnhaver trer inn i Andebu legesenter AS ved kjøp av hjemmel.
Fastlegene er spesialister i allmennmedisin.
Det benyttes CGM journalsystem, besøkslegen pasientkontaktflate og Convine betalingsautomat.
Legesenteret er godt utstyrt med EKG, spirometri og de vanlige laboratoriehurtigtestene.

Kontaktperson: hjemmelsinnhaver Stig Opdøhl tlf 41223405

For stillingene generelt gjelder:

Kommunal allmennlegeoppgave inntil 7,5 t/uke.
Deltakelse i kommunal legevakt.
Søker bør være ferdig med LIS 1.
Svært gode norsk-kunnskaper.
Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling.

Vikariat i fastlegepraksis ved Gleditscgården legesenter.

Vi har behov for vikar i Gro Tove Hem Johnsens praksis ved Gleditshgården legesenter.

Sentral beliggenhet midt i Sandefjord sentrum

Fantastisk godt arbeidsmiljø med gode muligheter for veiledning og supervisjon ved behov
5-legepraksis med erfarne kolleger, alle spesialister i allmennmedisin
Særdeles dyktige helsesekretærer
Velorganisert diabetesklinikk i legesenteret
God organisering av daglig drift
Mulighet for kontordag, eventuelt med hjemmekontor
Infodoc journalsystem. Convene betalingssystem
Legesenteret er velutstyrt med EKG, spirometri, 24 t BT, og vanlige laboratoriehurtigtester
Næringsdrift med gode inntjeningsmuligheter. Betingelser etter avtale.
Vikariatet legges ut for 9 måneder, med mulighet for forlengelse og eventuelt overtakelse
Pasientliste med 900 pasienter

Kontaktperson: Gro Tove Hem Johnsen tlf. 91690376.

 

Søknadsfrist: 16/1-22

 

For spørsmål om stillingene og legetjenesten i kommunen kontakt:

Seksjonsleder Sandefjord medisinske senter Eli Hansen tlf. 97648411 eller hjemmelsinnehavere Opdøhl og Gravdal.

 

Fylke: Vestfold og Telemark

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

 

Søknadsfrist: 16.01.2022

 

Tiltredelse: etter avtale

Arbeidssted: Sandefjord

 

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Eli Hansen

mob: +47 976 48 411

Hjemmeside:
www.sandefjord.kommune.no/

 

Sandefjord kommune Plan og prosjekt

Sandefjord er en kommune med stor tilflytting, rask ekspansjon og spennende utviklingsmuligheter. Sandefjord kommune er den største kommunen i regionen Vestfold og Telemark. Vi har over 64 000 innbyggere og 5500 ansatte. Sandefjord ligger sentralt i Vestfold og kun en times tid fra Oslo. Det er særdeles gode forbindelser til inn- og utland via fly, tog, buss og båt. Kommunen har flott natur, et aktivt kulturliv og er et godt sted å bo. Se gjerne www.sandefjord.kommune.no for mer informasjon.

 

Del stillingen

Selskap

Sandefjord kommune

Kontaktinfo

  • Eli Hansen
  • Tittel: Seksjonsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 976 48 411

Lokasjon

  • Sandefjord

Søknadsfrist

Januar 16, 2022