Ledige fastlegehjemler og sykehjemslege

 

Flekkefjord kommune

Vi har ledige 2 fastlegehjemler fra 01.03.23, en 50% tilsynslege ved sykehjem, og vi ser på muligheten for en egen daglegevaktstilling i kommunen. Dersom du søker hos oss vil du kunne påvirke hvilke kombinasjoner som du tenker er best for deg og dine interesseområder.

De utlyste fastlegehjemlene er ved Lundsen legesenter, og begge hjemlene har etablerte pasientlister. Lundsen legesenter ligger midt i sentrum av Flekkefjord og det er et godt etablert, veldrevet og trivelig legesenter med 4 erfarne fastleger. Legesenteret har for øyeblikket 2 private næringsdrivende fastleger, 2 fastlønnet fastleger, en LIS1 lege, samt 3,5 årsverk helsepersonell. Legesenteret deltar i kommunens daglegevaktsordning. I tillegg bidrar fastlegene i den interkommunale legevakten er samlokalisert med akuttmottaket på SSHF Flekkefjord, og betjener i dag ca. 25 000 innbyggere i kommunene Lund, Kvinesdal, Lyngdal og Flekkefjord.

Sykehjemmet er sertifisert som et livsgledesykehus og har organisert driften med en egen sykepleierpool og et godt tverrfaglig samarbeid.
Stilling kan organiseres som en fastlønnet fastlegestilling eller som selvstendig næringsdrivende. Oppstart etter avtale.
Vi tar gjerne imot en LIS1 – venter. Vi har to erfarne allmennlegespesialister som driver legesenteret og de har lang erfaring med til å veilede. Vi har også turnuslege på senteret vårt som de veileder.

Søknadsfrist: 30.01.2023
Arbeidsgiver: Flekkefjord kommune
Sted: Flekkefjord
Stillingstittel: Ledige fastlegehjemler og sykehjemslege
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4591387127

Arbeidsoppgaver
Ledige fastlegehjemler:

Fastlegen har ansvar for sin pasientliste og skal dekke alle allmenlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus.
Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere.
Fastlege i fulltids praksis kan tilpliktes offentlig allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer per uke.
Fastlegen skal innrette sin praksis slik at listeinnbyggere som må ha øyeblikkelig hjelp, kan mottas og vurderes i åpningstiden. Fastlegen skal delta i kommunens legevaktsordning

Sykehjemslege:

Medisinfaglig ansvar for pasienter ved sykehjemmet
Følge opp pasienter ved sykehjemmet ut ifra en helthetlig plan
Tverrfaglig samarbeid
Delta på samarbeidsmøter med pårørende
Ansvar for behandlingsplan og oppfølgning av pasienter innlagt ved behov for øyeblikkelig hjelp i korttidsavdelingen (KØH)

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste/LIS1
Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
Godkjent politiattest må kunne fremlegges ved ansettelse i tråd med bestemmelser i helsepersonell loven

Personlige egenskaper

Søkernes motivasjon, kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vil
bli vektlagt

Vi tilbyr

Ansettelse etter gjeldende lover og avtaler
En faglig utfordrende stilling
Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer
Gode arbeidsforhold i velutstyrte lokaler
Gode pensjons – og forsikringsordninger
Legger til rette for spesialisering
En stilling som passer til dine behov

 

Søk på stillingen her.

 

Elvegaten 14, 4400 Flekkefjord, Norge

 

Kontaktinformasjon

Olav Hanssen, Fastlege/senterleder
913 87 591

Britt Monika Strømland, Enhetsleder
945 21 407

 

Flekkefjord kommune har ca. 9 000 innbyggere og ligger like ved E39 omtrent midt mellom Kristiansand og Stavanger. Byen ligger idyllisk til langs fjorden, omfavnet av små fjelltopper.

Uansett hvor du bosetter deg i Flekkefjord har du fantastiske turløyper og opplevelser like utenfor stuedøra. Heiene rundt byen blir flittig brukt av byens befolkning til både fotturer og sykkelturer. Og båtfolket nyter fjorden til både bading og fisking. I sentrum finner du et rikt næringsliv med butikker, kaffebarer, restauranter og en god dose kultur med konserter, teater, kino og festivaler. Byen har også et rikt lag- og foreningsliv som passer de aller fleste.

Flekkefjord er et godt sted å jobbe, bo og leve! Bli med på laget vårt!

 

Del stillingen

Selskap

Flekkefjord kommune

Kontaktinfo

  • Olav Hanssen
  • Tittel: Fastlege/senterleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 913 87 591
  • Britt Monika Strømland
  • Tittel: Enhetsleder
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 945 21 407

Lokasjon

  • Flekkefjord

Søknadsfrist

Januar 30, 2023