Storsteigen videregående skole
Undervisningsstilling i landbruksfag vektlagt skog- og utmarksfag (vikariat).
Storsteigen videregående skole ALVDAL
Søknadsfrist 20.06.2023

Storsteigen videregående skole
Undervisningsstilling i landbruksfag vektlagt planteproduksjon for fjellandbruket.
Storsteigen videregående skole ALVDAL
Søknadsfrist 13.06.2023

Storsteigen videregående skole
Lærling hestefaget
Storsteigen videregående skole Alvdal
Søknadsfrist 20.06.2023

 

Innlandet fylkeskommune Storsteigen videregående skole

Storsteigen videregående skole består av 2 skolesteder, Storsteigen i Alvdal kommune og Nordstumoen i Stor-Elvdal kommune. Det er ca 60 årsverk på skolen.

Skolested Storsteigen har ca 100 elever innen utdanningsprogram for naturbruk med profiler for allsidig fjellandbruk, hest, entreprenørskap, friluftsliv og studieforberedelse. I tillegg er det også studiested under Fagskolen Innlandet med tilbudet Grovfôrbasert husdyrhold for fjellandbruket parallelt med agronomutdanning for voksne.
Skolested Nordstumoen gir heldøgnstilbud til 27 elever innen utdanningsprogram for restaurant- og matfag, teknologi og industriell produksjon og naturbruk med behov for særskilt tilrettelagt opplæring. Lærere og miljøpedagoger arbeider tett med helhetlig opplæring for elevene.

Skolen eies og drives av Innlandet fylkeskommune.

 

Del stillingen

Selskap

Innlandet fylkeskommune

Kontaktinfo

  • Øyvind Randen
  • Tittel: Assisterende rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: mob: +47 91 59 40 53
  • Eivind Aaen
  • Tittel: Rektor
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: tlf: +47 90 66 75 86

Lokasjon

  • Alvdal

Søknadsfrist

Juni 20, 2023