Tursti til Malmangernuten frå Rosendal - Turer in Rosendal, Kvinnherad - Hardangerfjord

Kvinnherad kommune har 13.100 innbyggjarar. Kommunen ligg i Sunnhordland, mellom Bergen, Haugesund og Odda. Rosendal er administrativt senter, Husnes er største tettstaden og har vidaregåande skule og handelssenter. Kvinnherad har eit mangfaldig kulturliv. Sjø, skjærgard, fjell og bre gjev naturtilhøve for friluftsliv heile året.

Fagkoordinator VA 100%

Utlyst 23.02.21
Søknadsfrist 14.03.21
Selskap Kvinnherad kommune
Stillingstype Fast dagtid
Lokasjon Vatn og avløp

Del stillingen

Selskap

Kvinnherad kommune

Kontaktinfo

  • Egil Eide
  • Tittel: Einingsleiar VA
  • E-Post: egil.eide@kvinnherad.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 993 56 126

Lokasjon

  • Rosendal

Søknadsfrist

Mars 14, 2021