Kristiansund kommune

Fagkoordinator kunst og kultur

 

Vi har ledig en spennende 100 % fast stilling som fagkoordinator kunst og kultur ved Kulturenheten.

Om enheten

Kulturenheten består av kulturavdeling, kulturskole, bibliotek og idrettspark, og skal sikre et godt fritids- og kulturtilbud for alle Kristiansunds innbyggere. Vi svarer på spørsmål som har med kunst og kultur, idrett, fysisk aktivitet, frivillighet, kulturnæring og kulturpolitikk å gjøre. Videre er vi en sparringpartner og tilrettelegger for små og store kulturnæringsaktører, profesjonelle kulturinstitusjoner og frivillig kulturvirksomhet, idrettslag og friluftsorganisasjoner.

Enheten er også ansvarlig for kommunens tilskuddsordninger til kulturlivet, og har god kompetanse på andre tilskuddsordninger. Vi produserer og formidler tjenester gjennom kommunens kulturskole, bibliotek, idrettspark/-anlegg, samt administrerer Festiviteten kulturbygg, Caroline kino og konferansesenter og andre sentrale kultur- og fritidstilbud. Kulturenheten jobber med å skape innhold i byrom og uterom, ved bruk av kunst, kultur og tilrettelegging for fysisk aktivitet.

Arbeidsområder

 • Du vil ha det faglige ansvaret for å utvikle og ivareta ytringskultur i Kristiansund kommune. ‘Ytringskulturbegrepet definerer kultur som kunstnerisk virksomhet, kunstneriske verk, kulturarv og kulturelle praksiser og produkter, hvor både den profesjonelle kunsten, amatørkulturen, kulturarbeiderne, de frivillige og publikum inngår.
 • du har ansvar for å utvikle og ivareta det generelle kunst- og kulturfeltet i samarbeid med enheten og andre samarbeidspartnere.
 • du er kontaktpunkt og en støttefunksjon til det profesjonelle og frivillige kunstfeltet, samt inn mot kommunens øvrige instanser og fag, det være seg innen utdanning, helse, samferdsel og infrastruktur, politikk eller andre områder.
 • du er ansvarlig for tilrettelegging for kommunale, regionale og nasjonale ordninger/satsinger innen ytringskultur.
 • du er saksbehandler for saker knyttet til ytringskultur som skal til politisk behandling.
 • du leder samarbeid med frivilligheten og andre aktører om etablering og utvikling av nye tiltak.
 • du er kontaktledd inn mot regionale og nasjonale nivå innen kulturfeltet, da spesielt stat og fylke, men også instanser som KUD, Kulturråd, m.m.

Kvalifikasjonskrav

 • minimum treårig relevant høyere utdanning, fortrinnsvis innen kunst- og/eller kulturfag
 • erfaring fra kulturarbeid og/eller tverrfaglig samarbeid og prosjektledelse
 • gode formidlingsevner i norsk og engelsk muntlig og skriftlig
 • god digital kompetanse
 • førerkort kl. B

Ønskelige kvalifikasjoner

Erfaring/kompetanse innen:

 • kunstneriske fag (utøvende eller undervisning)
 • prosjektledelse
 • offentlig forvaltning, gjerne andre ledd enn kommunale (fylkeskommune/stat/direktorater og råd)

Personlige egenskaper

 • selvstendig og trygg i egen rolle
 • løsningsorientert
 • kreativ, ryddig og fleksibel
 • dine kolleger beskriver deg som en lagspiller
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

 • en spennende arbeidshverdag i et inkluderende og kompetent arbeidsmiljø, der du får bidra til å
 • påvirke utviklingen av Kristiansunds kunst- og kulturliv i årene som kommer.
 • dekning av flytteutgifter etter vedtatte retningslinjer
 • gode pensjonsordninger. Se mer om pensjonsordningen som gjelder for deg her: KLP

Øvrige vilkår

Tror du at du kan ha fortrinnsrett til stillingen? Se mer om fortrinnsrett her.

Ansettelse skjer etter kommunalt avtaleverk og på de vilkår som framgår av lover, reglement og tariffavtaler. Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger, inkludert ulykkesforsikring på fritiden. Det tas forbehold om endring av tjenestested, ansvars- og arbeidsområde samt eventuelle tilpasninger i stillingens innhold etter kommunens skiftende behov.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Søkere som blir innkalt til intervju må ta med attesterte kopier av vitnemål og attester.

Kristiansund kommune ønsker mangfold, og vi oppfordrer kandidater som oppfyller kvalifikasjonskravene til å søke stilling hos oss, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming eller nasjonal/ etnisk bakgrunn.

Kommunen praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven, og søkeren vil bli kontaktet. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søker komme med på offentlig søkerliste.

Til din informasjon vil søkere til stillinger aldri bli bedt om å oppgi BankID i forbindelse med søknadsprosessen. Med andre ord må du aldri gi fra deg BankID informasjon i forbindelse med jobbsøking.

 

Søk på stillingen her.

Referansenummer: 23/3600

Fylke: Møre og Romsdal

Jobbtype: Fast

Heltid/Deltid: Heltid

Arbeidstid: Dag

Søknadsfrist: 07.08.2023

Arbeidssted: Kristiansund kommune

 

Kontaktpersoner:

Toril Skram

tlf: +47 71573900  mob: +47 93052149

 

Hjemmeside:
www.kristiansund.kommune.no
Ole Vigsgt. 9 6516 Kristiansund

 

Kristiansund kommune

Ytterst mot storhavet ligger sjarmerende Kristiansund. En moderne by der bybildet farges av et rikt kulturliv, nye næringer og ramsalt historie. Kristiansund har 25.000 trivelige innbyggere og en urban bykjerne. Her er det råere og friskere, men samtidig varmere mellom mennesker.

Vi har aktive og inkluderende sports- og musikkmiljøer, internasjonal fotofestival og en myriade av andre aktiviteter. Fantastisk natur både til sjøs og til fjells gir muligheter for et aktivt og variert friluftsliv. Kommunen har utviklingsorienterte skoler og barnehager med nasjonale topplasseringer, flotte idretts- og friluftslivsanlegg samt et spennende, engasjerende og relevant næringsliv. Med fly er du på Gardermoen i løpet av 45 minutter, og i Trondheim på 3,5 time med hurtigbåt.

 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kommune

Kontaktinfo

 • Toril Skram
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: tlf: +47 71573900 mob: +47 93052149

Lokasjon

 • Kristiansund N

Søknadsfrist

August 7, 2023