Logo
 
Fagingeniør brann
Fast
Webcruiter-ID: 4315209445
 Høybuktmoen eller Porsangmoen
 Publisert: 17.12.2020
 Søknadsfrist: 17.01.2021
 

 

Forsvarsbygg er et statlig forvaltningsorgan underlagt Forsvarsdepartementet. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. I tillegg tilbyr vi ekspertkompetanse til andre deler av offentlig sektor innenfor sikring av bygg, kulturminnevern og avhending. Eiendomsporteføljen vi forvalter inneholder mange av de mest særegne og krevende bygg i landet: fra de 15 festningene som er tilgjengelige for allmenheten, til militærleirer, skyte- og øvingsfelt og flystasjoner for Forsvaret. Vi har hovedkontor i Oslo med lokasjoner over hele landet, deriblant Hamar, Harstad, Bergen, Stavanger, Bardufoss og Trondheim.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner og arbeidsoppgaver.

 

 

Del stillingen

Selskap

Forsvarsbygg

Kontaktinfo

  • Anne-Rita Hansen
  • Tittel: Leder fagingeniørene region nord
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 467 77 363

Lokasjon

  • Porsangmoen
  • Kirkenes

Søknadsfrist

Januar 17, 2021