Fagansvarlig Vei, Idrett og Park

 

 

Ønsker du faglige utfordringer og en ansvarsfull stilling innen drift og vedlikehold av veier, idrettsanlegg og grøntområder i Tysvær kommune?
Vil du være del av et godt og etablert fagmiljø med god og bred kompetanse innen fagområdene vei og idrett og park?

Vi søker etter en engasjert fagansvarlig med høyere utdanning og/eller lang erfaring innen drift og vedlikehold av vei.

 

ANSVAR OG OPPGAVER

• ansvar for drift og vedlikehold av kommunale veier, samt idrettsbaner, park- og grøntområder
• planlegge og gjennomføre trafikksikkerhets- og veiutbedringstiltak
• faglig kontaktperson for driftspersonellet som har oppgaver innenfor ansvarsområdene; kommunale veier og idrett og park
• gjennomføre driftsmøter innen ansvarsområdene og bidra til faglig utvikling for våre medarbeidere
• saksbehandle etter veiloven og behandle søknader knyttet til vei (avkjøring, graving, skilting osv.)
• generell og prosjektbasert økonomioppfølging og rapportering, samt fakturabehandling
• oppfølging av service- og rammeavtaler knyttet til kommunale veier og gatelys
• forvalte kommunens veidatabase og oppfølgingsverktøy (NVDB)
• HMS-ansvar, herunder kontinuerlig arbeid med arbeidsrutiner, avvik og forbedringer

 

ØNSKET UTDANNING OG KVALIFIKASJONER

• ingeniørfaglig utdanning innen vei/anlegg
• lang ledererfaring innen vei kan kompensere for manglende utdanning
• du må ha relevant erfaring fra vei og god kjennskap til FDV programmer og FDV-dokumentasjon
• stor fordel med erfaring fra arbeid med vedlikehold og forvaltning av idrettsanlegg og grøntområder
• erfaring med dokumentasjon og generell bruk av IT-verktøy
• ønskelig med kjennskap til offentlig forvaltning
• førerkort kl. B

 

PERSONLIGE EGENSKAPER

• strukturert og god på planlegging
• lagspiller som trives med å dele kunnskap
• kommuniserer på tillitsfull og motiverende måte
• god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk
• interesse for teknologi og kontinuerlig forbedring
• personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr en solid og tverrfaglig arbeidsplass i en organisasjon med et positivt arbeidsmiljø og faglige utfordringer. Vi har ordnede arbeidsforhold med gode pensjons- og forsikringsordninger, samt konkurransedyktige lønnsbetingelser.

 

 

Søk her

 

 

 

 • Fylke: Rogaland
 • Jobbtype: Fast
 • Heltid/Deltid: Heltid
 • Arbeidstid: Dag
 • Søknadsfrist: 20.04.2023
 • Tiltredelse: Etter avtale
 • Arbeidssted: Eikeskog

 

Kontaktpersoner

Trond Jøsang
mob: +47 90067639

 

Hjemmeside: www.tysver.kommune.no

Adresse: Rådhusvegen 9 5570 Aksdal

 

Tysvær kommune Veg og samferdsel

Teknisk Drift er inndelt i fagområdene vei, idrett og park, bygg, vann og avløp og avdeling renhold. Fagområdet bygg har ansvar for vedlikehold av alle kommunalt eide bygg og boliger. Fagområdet vei, idrett og park forvalter, drifter og vedlikeholder kommunale veier inkludert gang- og sykkelveier, og grønt- og idrettsanlegg. Avdeling renhold utfører renhold i de fleste kommunale bygg. Fagområdet vann og avløp har ansvar for drift og vedlikehold av det kommunale vann og avløpsnettet.

Teknisk Drift er samlokalisert med avdeling for arbeidstrening til Seksjon for Arbeid og Inkludering (AoI) og Hjelpemiddellageret i det nye Driftsbygget på Eikeskog.
En samlokalisering som har gitt Drift og avdeling for arbeidstrening hos AoI grunnlag for utvidet samarbeid med oppgaver som skal løses i Tysvær kommune.

 

Del stillingen

Selskap

Tysvær kommune

Kontaktinfo

 • Trond Jøsang
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: mob: +47 90067639

Lokasjon

 • Aksdal

Søknadsfrist

April 20, 2023