Fagansvarlig miljøterapeut i Miljøarbeidertjenesten avd.1, Nes kommune

 

Er du ute etter en spennende og givende jobb som kan tilby breddekompetanse innen målrettet miljøarbeid til barn og unge med funksjonsutfordringer og deres pårørende?

Da er Miljøarbeidertjenesten i Nes kommune plassen for deg! Vi er med på å sikre gode, helhetlige og trygge tjenester til barn og unge med funksjonsutfordringer. I takt med utviklingen i samfunnet øker kompleksiteten og behovene i hjemmene til innbyggerne våre. Det gir oss en unik mulighet til å utvikle oss og bruke vernepleiefaget til å bygge kompetanse og møte framtida. Vi har et hyggelig arbeidsmiljø, samarbeider tverrfaglig både internt og eksternt, deltar i ulike prosjekter og er opptatt av fleksibilitet og forbedring.

Det har stor verdi å bidra til barn og unges utvikling, tilrettelegge for mestring og trygghet.

Derfor ser vi etter deg som er faglig interessert, har et engasjement for mestring og som vil være med å spre arbeidsglede.

Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser.

I Miljøarbeidertjenesten avd.1 har vi ledig stilling som fagansvarlig miljøterapeut i 100 % fast stilling.
Fagansvarlig miljøterapeut jobber 50 % med fagadministrative oppgaver, og 50 % i miljøet med arbeid dag/ kveld, og arbeid hver 4. helg.

Avdeling 1 gir tjenester til barn og unge under 18 år, herunder avlastning og pårørendestøtte.

Søknadsfrist: 13.02.2023
Arbeidsgiver: Nes kommune
Sted: Årnes
Stillingstittel: Fagansvarlig miljøterapeut
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4609511444

Arbeidsoppgaver

Yte tjenester i henhold til enkeltvedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven
Målrettet miljøarbeid rette mot barn og unge, avlastning og pårørendestøtte
Sikre faglig forsvarlighet i tjenesten
Tilrettelegge for barn og pårørendes mestring, ressursmobilisering og utvikling
Tilrettelegge og bistå i daglige gjøremål/aktiviteter
Medisinhåndtering, medisinansvar
Opplæring og veiledning av medarbeidere – bistå i ressursgruppene, ansvar for internundervisning
Kartlegging/vurdering/utarbeide tiltaksplaner
Samarbeid med foreldre og andre aktuelle instanser, være IP-koordinator
Faglig oppdatering/utvikling/delta aktivt inn i kommunens visjon og framtidsplaner for barn og barnefamilier

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier
God kompetanse innen målrettet miljøarbeid med personer med funksjonsnedsettelser
Ønskelig med erfaring fra arbeid med barn og unge, utfordrende atferd, ASK (alternativ å supplerende kommunikasjon) og veiledning
Gode IKT ferdigheter og evne til å anvende ulike fagsystemer
Kunnskap og erfaring knyttet til relevant lovverk
God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig
Søker må ha god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norskprøve på nivå C1)
Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner samt relasjonskompetanse
Være fleksibel, tilpasningsdyktig og å kunne omstille deg i arbeidshverdagen
Opptatt av kvalitet i tjenesten og positiv til forbedringsarbeid
Evne til å kunne lede, inspirere og delegere oppgaver
Kunne foreta gode faglige og etiske vurderinger, være bidragsyter til holdningsarbeid
Ha god gjennomføringsevne og beslutningskompetanse
Engasjement for fagutvikling
Mestre en hektisk arbeidshverdag
Positiv bidragsyter til ett godt arbeidsmiljø
Kreativ og løsningsorientert
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Et spennende fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling
Spennende og varierte arbeidsoppgaver
Organisert opplæring og oppfølging
Lønn etter gjeldende tariff, samt 20 000,- i rekrutteringstiltak for vernepleiere/sykepleiere
Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Minst to referanser må oppgis.

Den som tilsettes må, før tiltredelse, levere politiattest som ikke er eldre enn tre måneder

Ansettelsen skjer etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Det er 6 mnd. prøvetid.

Attester og vitnemål lastes opp i søkeprosessen. Originale vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jfr. Offentleglova § 25.

 

Søk på stillingen her.

 

Leirvegen 10, 2150 Årnes, Norge

Kontaktinformasjon

Kirsten Røisli
Avdelingsleder
90138854
kirsten.roisli@nes.kommune.no

Jorun Grenaker
Avdelingsleder
91869283
jorun.grenaker @nes.kommune.no

 

Nes kommune i Viken har en visjon om ”det gode liv der elvene møtes”. Innbyggerne settes i sentrum gjennom medarbeidere som oppviser god service, utviklingsvilje og stort engasjement.
Kommunen har i overkant av 23.800 innbyggere og gode lokalmiljøer, rike frilufts- og kulturtilbud.I kommunen finnes et aktivt fiske og båtliv på Glomma og Vorma – elvene som møtes nord for kommunesentrumet Årnes.
Rådhuset ligger nær Årnes stasjon på Kongsvingerbanen, 50 minutter fra Oslo S og ca. 25 minutter med bil fra Gardermoen. Les mer her

 

Del stillingen

Selskap

Nes kommune

Kontaktinfo

  • Kirsten Røisli
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: kirsten.roisli@nes.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 901 38 854
  • Jorun Grenaker
  • Tittel: Avdelingsleder
  • E-Post: jorun.grenaker@nes.kommune.no
  • Mobil/Tlf: 918 69 283

Lokasjon

  • Årnes

Søknadsfrist

Februar 13, 2023