Spennende lederstilling i Rogaland med store utviklingsmuligheter

 

Om stillingen

Haraldsplass Serio Ung er en ideell aktør innen barnevern i Agder og Vestland. Tiltakene våre tilbyr tjenester innen hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern.

Stillingen som enhetsleder i Haraldsplass Serio Ung, Rogaland, er nyopprettet da vi nå er under etablering i Rogaland, nærmere bestemt på Jæren. Det er i første omgang planlagt oppstart av to institusjonsavdelinger i dette området. Ledergruppen i Rogaland vil bestå av enhetsleder og avdelingsledere. Enhetsleder rapporterer til regionleder.

Som enhetsleder vil du bidra med å etablere institusjons avdelinger for ungdom i alderen 13 – 19 år, sikre god kvalitet og medvirkning, samt videreutvikle med tilbud innen oppfølging, avlastning og ettervern. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med avdelingsledere, øvrige ledere, fagstab og støttefunksjoner innenfor områdene økonomi, HR, IT og innkjøp.

Du vil ha budsjett-, resultat- og personalansvar for enheten. Enhetsleder har også administrative oppgaver knyttet til personal, rapportering, internkontroll, samt budsjett- og økonomistyring.

Som leder i Haraldsplass Serio Ung vil du ha lederansvar utover normal arbeidstid og vil være en del av enhetens bakvaktsordning.

Vi ser etter en leder som ser muligheter til utvikling av enheten og fagområdet som helhet.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Som enhetsleder må du:

 • bidra til enhetlig ledelse, god informasjonsflyt og godt samarbeidsklima både internt og eksternt.
 • være trygg i din lederrolle der du evner å prioritere og delegere. Du vil representere enheten i ulike regionale og nasjonale fora.
 • ta ansvar for strategisk og operativ ledelse, ansvar for å utvikle “best practice” i samarbeid med dine medarbeidere.
 • arbeide systematisk med fagutvikling, kvalitetsforbedring og veiledning. Veiledning og oppfølging av
 • personalet vil være del av ditt ansvarsområde.
 • ha erfaring fra systematisk kompetanseutvikling og implementering
 • kunne iverksette og gjennomføre overordnede føringer og strategier
 • fremstå som tillitsvekkende og ha høy grad av integritet
 • legge til rette for gode prosesser, motivere og ivareta utvikling av dine medarbeidere
 • ha kjennskap til arbeidstidsplanlegging
 • inneha gode dokumentasjonsferdigheter
 • ha forståelse for offentlig forvaltning
 • ha gode IKT-ferdigheter
 • være selvstendig og serviceorientert
 • være ansvarsfull, fleksibel og beslutningsdyktig
 • være løsningsorientert og håndtere konfliktsituasjoner
 • ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifikasjoner

· Det er ønskelig med relevant mastergrad

· Det kreves minimum bachelor innen barnevern eller sosialfag.

(Det må da avtales utdanningsløp med tilleggsutdanning/mastergrad i løpet av de 2 første årene)

· Det kreves minimum 15 stp. i ledelsesfag.

· Erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjon er ønskelig.

· Ønskelig med erfaring fra arbeidsmetoder innen kognitiv miljøterapi, TBO og DBT

· Det kreves solid relevant ledererfaring.

· Sertifikat kl. B

Vi tilbyr

· En spennende og variert lederstilling for deg som vil utvikle og utfordre deg selv

· Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse.

· Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Stillingen er plassert mellom kr 770 000 til kr 861 000 kr. pr. år.

Avlønning blir vurdert etter utdanning og erfaring. Høyere lønn kan vurderes ved særlig kvalifiserte søkere

Søkere som innfrir kvalifikasjonskrav med godkjent kompetanse og relevant erfaring vil bli vurdert.

Det er krav om politiattest ved ansettelse

Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

 

Søk på stillingen her.

 

Haraldsplass Barnevern – Ulriksdal 6, 5009 Bergen

 

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Hans Petter Farestad
Stillingstittel: Regionleder Agder/Rogaland
Mobil: 996 95 658

Kontaktperson: Idar Krumsvik
Stillingstittel: Direktør
Mobil: 466 18 981

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Serio Ung er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern.
Stiftelseskonsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

Hovedkontoret til Stiftelsen ligger i Bergen.

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Barnevern

Kontaktinfo

 • Hans Petter Farestad
 • Tittel: Regionleder Agder/Rogaland
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 996 95 658
 • Idar Krumsvik
 • Tittel: Direktør
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 466 18 981

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

April 12, 2023