Er du ute etter nye utfordringer? Vi har en spennende lederstilling i Bergen med store utviklingsmuligheter

 

Arbeidsgiver HARALDSPLASS BARNEVERN ‘

Stillingstittel Enhetsleder

Frist 22.01.2023

Ansettelsesform Fast

Om stillingen

Haraldsplass Diakonale Stifelse har nå ulike tiltak innenfor barnevern i flere regioner. Tiltakene er innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, avlastning og ettervern.

Stillingen som enhetsleder i Haraldsplass Barnevern er nyopprettet da vi nå gjennomfører en organisasjonsendring på bakgrunn av vekst og oppkjøp. Enhetslederstillingen er direkte underlagt regionleder. Ledergruppen for institusjonsavdelingene består av enhetsleder og avdelingsledere. Den utlyste enhetslederstillingen er i hovedsak knyttet til ledelse av institusjonsavdelingene i Bergensområdet.

Enheten inneholder flere institusjonsavdelinger med medleverturnus 3-7-4-7 og døgnkontinuerlig drift. Enheten har ca. 50 årsverk. Institusjonsavdelingene i enheten er godkjent for plasseringer etter Lov om barneverntjenester §§ 4-4/4-12, og organiseres innenfor rammene av standardisert forløp for omsorgsplasseringer. Plassantall pr. avdeling varierer fra 2-4 ungdommer mellom 12 -19 år.

Som enhetsleder skal du sikre god kvalitet og medvirkning i arbeidet med de unge. Dette vil du gjøre i tett samarbeid med avdelingsledere, øvrige ledere, fagstab og støttefunksjoner innenfor områdene økonomi, HR, IT og innkjøp.

Du vil ha budsjett-, resultat- og personalansvar for enheten. Enhetsleder har også administrative oppgaver knyttet til personal, rapportering, internkontroll, samt budsjett- og økonomistyring.

Som leder i Haraldsplass Barnevern vil du ha lederansvar utover normal arbeidstid og vil være en del av enhetens bakvaktsordning.

Vi ser etter en leder som ser nye muligheter til utvikling av enheten og fagområdet som helhet. Sammen med din ledergruppe og øvrige ledere skal du bidra til utvikling av tiltakene og du vil bli en del av lederteamet i regionen

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

Som enhetsleder må du:

 • bidra til enhetlig ledelse, god informasjonsflyt og godt samarbeidsklima både internt og eksternt.
 • være trygg i din lederrolle der du evner å prioriteringer og delegere godt. Du vil representere enheten i ulike regionale og nasjonale fora.
 • ta ansvar for strategisk og operativ ledelse, ansvar for å utvikle “best practice” i samarbeid med dine medarbeidere.
 • arbeide systematisk med fagutvikling, kvalitetsforbedring og veiledning. Veiledning og oppfølging av personalet vil være del av ditt ansvarsområde.
 • ha erfaring fra systematisk kompetanseutvikling og implementering
 • kunne iverksette og gjennomføre overordnede føringer og strategier
 • fremstå som tillitsvekkende og ha høy grad av integritet
 • legge til rette for gode prosesser, motivere og ivareta utvikling av dine medarbeidere
 • ha kjennskap til arbeidstidsplanlegging
 • inneha gode dokumentasjonsferdigheter
 • ha forståelse for offentlig forvaltning
 • ha gode IKT-ferdigheter
 • være selvstendig og serviceorientert
 • være ansvarsfull, fleksibel og beslutningsdyktig
 • være løsningsorientert og håndtere konfliktsituasjoner
 • ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt.

Kvalifikasjoner

· Det er ønskelig med relevant mastergrad

· Det kreves minimum bachelor innen barnevern eller sosialfag.

(Det må da avtales utdanningsløp med tilleggsutdanning/mastergrad i

løpet av de 2 første årene)

· Det kreves minimum 15 stp. i ledelsesfag.

· Erfaring fra arbeid i barnevernsinstitusjoner er ønskelig.

· Ønskelig med erfaring fra arbeidsmetoder innen kognitiv miljøterapi, TBO og DBT

· Det kreves solid relevant ledererfaring.

· Sertifikat kl. B

Vi tilbyr

· En spennende og variert lederstilling for deg som vil utvikle og utfordre deg selv

· Engasjerte medarbeidere med høy fagkompetanse.

· Godt arbeidsmiljø med god oppfølging og veiledning

· Gode pensjons- og forsikringsordninger

· Stillingen er plassert mellom kr 770 000 til kr 861 000 kr. pr. år.

Avlønning blir vurdert etter utdanning og erfaring. Høyere lønn kan vurderes ved særlig kvalifiserte søkere

Søkere som innfrir kvalifikasjonskrav med godkjent kompetanse og relevant erfaring vil bli vurdert.

Det er krav om politiattest ved ansettelse

Tilsetting skjer etter gjeldende vilkår som fremgår av lover, forskrifter og reglement.

 

Søk på stillingen her.

 

Haraldsplass Barnevern

Spørsmål om stillingen

Arvid Møll, Regionleder

Mobil  982 02 438

Idar Krumsvik, Direktør

Mobil  466 18 981

 

Om arbeidsgiveren

Haraldsplass Barnevern er en del av Haraldsplass Diakonale Stiftelse, et konsern med virksomheter innenfor sykehus, barnevern, høgskole, eldreomsorg og psykiatri. Mottoet “Kompetanse med hjertevarme” forplikter til kristen omsorg gjennom respekt for den enkeltes personlighet og integritet. Nestekjærlighet uttrykkes gjennom handling, inkluderende fellesskap, miljø og kamp for rettferdighet. Barnevernet har tiltak innenfor områdene hjemmebaserte oppfølgingstjenester, institusjonsplasser, familiehjem, avlastning og ettervern.
Stiftelseskonsernet vil fortsette å utvikle sin relevans for samfunnet gjennom å tilknytte seg høyt kvalifiserte, engasjerte og profesjonelle medarbeidere.

Hovedkontoret til Stiftelsen ligger i Bergen.

Haraldsplass Barnevern inngår, sammen med Haraldsplass Serio i Agder, i Stiftelsens fremtidige satsning og utvikling innenfor Barnevernsområdet

 

Del stillingen

Selskap

Haraldsplass Barnevern

Kontaktinfo

 • Arvid Møll
 • Tittel: Regionleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 982 02 438
 • Idar Krumsvik
 • Tittel: DirektørMobil
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 466 18 981

Lokasjon

 • Bergen

Søknadsfrist

Januar 22, 2023