Driftsingeniør – Energi og teknisk anlegg

 

 

Jobbe og bo i Hammerfest

Velkommen til Hammerfest, en spennende kommune med en kreativ og entusiastisk befolkning. Sammen har vi alle muligheter for å skape et godt lokalsamfunn og et godt sted å bo!

 

Nyttige nettsteder å besøke:

Jobb hos oss
Hammerfestby

Hammerfest kommune ligger tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms. Her får du:

 • Skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr
 • Gratis barnehageplass fra 1. august 2023 (3 000 kr per mnd. per barn)
 • Slettet 10 prosent av studielånet ditt (opptil 30 000) per år
 • Grunnskolelære får slettet ytterligere 20 000 kr av studielånet per år
 • Gratis SFO for alle førsteklassinger
 • Gratis SFO 1. – 4. klasse på distrikts skolene (Kvalsund, Kokelv, Forsøl og Akkarfjord)

 

Om arbeidsstedet

Byggdrift og vedlikehold er organisert i sektor for teknisk, drift og eiendom. Avdelingen har 24 ansatte fordelt på 3 lokasjoner i Hammerfest, Kvalsund og Kokelv. Avdelingens ansatte innehar en kompetanse innenfor de fleste bygg tekniske fagområder. Virksomheten har ansvar for drift og vedlikehold av kommunale formålsbygg og boliger. Dette utgjør til sammen en bygningsmasse på omlag150 000 m2.

Hammerfest kommune har en bygningsmasse som strekker seg fra eldre bygårder til moderne skoler og institusjoner.

Dette gir oss mange utfordrende og spennende arbeidsoppgaver på flere områder innen byggetekniske fag. Arbeidsoppgavene til virksomheten er i hovedsak knyttet til drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse med tilhørende teknisk utstyr.

 

Stillingsinformasjon

Fast 100 % stilling.

 

Arbeidsoppgaver

 • Energi oppfølgning og karlegging av ENØK potensiale i kommunale bygg
 • Administrering, feil søkning og forbedring av tekniske systemer og SD anlegg
 • Bygg- og eiendomsdrift med hovedvekt på bygg tekniske anlegg
 • Oppfølging av kommunens FDVU system
 • Planlegging, gjennomføring og oppfølgning av vedlikehold- og utviklingsprosjekte

Kvalifikasjonskrav

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge. Vi ber om at du levere fullstendig søknad der all utdanning og arbeidserfaring er registrert.

Utdanning

 • Ingeniør/bachelorgrad innen bygg-, elektro- eller automasjon ingeniør
 • Utdanning innen andre fagområder vil også bli vurdert
 • Lang relevant erfaring kan kompensere for mangelfull utdannelse
  Vennligst benytt vitnemålsportalen til dokumentasjon av høyere utdanning

 

Ferdigheter

 • Erfaring med drift av SD anlegg og EOS systemer
 • Erfaring fra drift, vedlikehold, rehabilitering og tilstandsanalyser av bygg
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser og innkjøp
 • Kunnskap om bygningslovgivning – Norsk standard og tekniske forskrifter
 • Gode IKT kunnskaper
  Førerkort og gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

 

Personlige egenskaper

 • Strukturert, systematisk, målrettet og løsningsorientert
 • Selvstendig, serviceinnstilt og evne til tverrfagligsamarbeid
 • Nøyaktig og kvalitetsbevisst
  Det stilles krav om politiattest og egenerklæring vedrørende tuberkuloseundersøkelse, hjemlet i henholdsvis Opplæringsloven § 10 – 9 og Forskrift om tuberkulosekontroll § 3-1.

 

Dette tilbyr vi

For samtlige stillinger i Hammerfest kommune

Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Her finner du informasjon om offentlig tjenestepensjon

 • Gode muligheter for videre- og etterutdanning
 • Eget introduksjonsprogram for nyansatte
 • Lønn etter avtaleverk  

Særskilte tillegg for tiden

 • Mulighet for dekning av flytteutgifter etter gjeldende reglement, inntil kr 25 000,- mot 2 års bindingstid
  Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtale og reglementer.

 

Kontaktopplysninger

 • Flere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til virksomhetsleder Pål Karlstad 456 17 405
 • Søknad, CV og vedlegg sendes elektronisk, for hjelp til utfylling av CV kan Jobbnorge kontaktes på telefon 75 54 22 20.

Generell informasjon

I henhold til offentlighetsloven § 25 kan opplysninger om søker bli offentliggjort selv om søker har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

 

 

Søk stillingen

 

 

 • Søknadsfrist: 23. april 2023
 • Arbeidsgiver: Hammerfest kommune
 • Kommune: Hammerfest
 • Omfang: Heltid
 • Varighet: Fast
 • Arbeidssted: Byggdrift

 

Hammerfest kommune er en robust, livskraftig og attraktiv kommune

Vi bruker aktivt våre verdier – raus, sprek og samspilt – for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Våre hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser.

Vi forventer at våre medarbeidere skal være bevisste på ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse. Vi utvikler kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet gjennom et samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Hammerfest kommune

Kontaktinfo

 • Pål Karlstad
 • Tittel: virksomhetsleder
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 456 17 405

Lokasjon

 • Hammerfest

Søknadsfrist

April 23, 2023