Vågøy kirke – Wikipedia

Hustadvika Kyrkjelege Fellesråd, Elnesvågen

Diakon i 100% (prosjektstilling 2 år)

 

Hustadvika kommune ligger ca. 25 km nord for Molde, og vi har rikelig med turområder både i fjellet og ved sjøen. Vi har 5 kirker i kommunen og de består av Vågøy, Myrbostad, Bud, Eide og Hustad, samt Gaustad kapell. Folkekirka står sterkt i kommunen, og dåpstall og konfirmasjonstall er høye. Stillingen som diakon var en helt ny stilling for Hustadvika sin del, fra høsten 2021. Det er et samarbeid mellom Hustadvika kirkelige fellesråd, Møre bispedømme og Hustadvika kommune. Stillingen er en 3-årig prosjektstilling, som har vært besatt i 1 år allerede, så 2 år igjen av prosjektet. Det betyr at den som blir ansatt får være med og utforme stillingen videre, og den har et stort utviklingspotensial. 

Arbeidsoppgaver

Diakon leder menighetens diakonitjeneste i samsvar med gjeldende plan for diakoni i Dnk som sier «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» Diakonen er leder for Hustadvika kirkelig fellesråd sin diakonale virksomhet i nært samarbeid med diakoniutvalget. Som diakon har du hele fellesrådsområdet som arbeidsområde, og samarbeider med prestene, frivillige og kirkelig ansatte. Du får jobbe med spennende og varierte arbeidsoppgaver, som du selv kan være med å utforme og videreutvikle.

Stillingens primære arbeidsoppgaver

Ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetsarbeid i de fire menighetene i Hustadvika, Eide, Hustad, Bud og Vågøy/Myrbostad.
Liturgiske oppgaver ved gudstjeneste og kirkelige handlinger.
Diakon er leder av menighetens diakonitjeneste.
Saksbehandler og sekretær for diakoniutvalget.
Relasjonsbyggende og oppsøkende arbeid overfor sårbare grupper i 
menighetene og lokalsamfunnet forøvrig.
Fellesskapsbyggende arbeid og nettverksbygging spesielt for barn og
unge.
Samhandle med institusjoner og frivillige organisasjoner.
Rekruttere, motivere, og veilede frivillige medarbeidere.
Tverrfaglig samarbeid med de øvrige ansatte i staben, herunder trosopplæringstiltak.
Sorgarbeid og sjelesorg.
Samarbeide med kommunale aktører.
Det må påregnes noe kvelds- og helgearbeid. 

Kvalifikasjoner

Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Dnk. Dersom det ikke melder seg søkere med godkjent diakonutdanning, vil det være aktuelt å tilsette diakonmedarbeider.
Diakonmedarbeider må ha relevant universitet / høyskoleutdanning innenfor pedagogikk, helse eller sosialfag.
Erfaring fra utviklingsarbeid, strategiarbeid og ledelse av frivillige er ønskelig.
Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
Erfaring med å bruke it-verktøy og kjennskap til bruk av sosiale medier.
Søker må ha førerkort og disponere egen bil.

Personlige egenskaper

Selvstendig og strukturert.
Gode samarbeidsevner og lederskap.
Relasjonsbygger.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.
Være inspirerende, og engasjert.
God arbeidskapasitet, og evne til å handtere flere oppgaver samtidig.
Lønn og vilkår.
Lønns- og arbeidsvilkår etter KAs avtaleverk. 
Pensjonordning gjennom KLP.
Et levende menighetsmiljø.
Politiattest kreves ved tilsetting, og være medlem av Dnk. Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig. Hustadvika kommune er språknøytral, men to av menighetene har bokmål, og to har nynorsk som skriftspråk.

Tilsettingsmyndighet er Hustadvika kirkelige fellesråd. Tilsetting skjer etter lover og
reglement, med 6 måneders prøvetid.

Ytterlige opplysninger om stillingen kan fås ved å ta kontakt med kirkevergen.

Send søknad via epost: harald.hagen@hustadvikamenighet.no

 

Søknadsfrist: Fortløpende vurdering

 

 

Del stillingen

Selskap

Hustadvika kyrkelege fellesråd

Kontaktinfo

  • Harald Ednar Hagen
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: Telefon: 411 47 857

Lokasjon

  • Hustad
  • Elnesvågen
  • Eide

Søknadsfrist

November 13, 2022