Diakon/diakonimedarbeider

 

Tromsø kirkelige fellesråd

Tromsøysund menighet og Ullsfjord menighet ligger begge på fastlandet i Tromsø kommune. Det er en fin veksling med arbeid mellom by og bygd. Den som tilsettes vil ha sin arbeidsplass ved Tromsdalen sitt helt nye menighetshus sammen med de fleste øvrige ansatte i Tromsøysund og Ullsfjord. Det er en forholdsvis stor stab, med bl.a. kateket, to sokneprester, prostiprest (50%), kantor, kirketjener, diakon og menighetsarbeidere. I tillegg til flere mindre kirketjener- og organiststillinger.

Det er ledig stilling som diakon/diakonimedarbeider i 80 % stilling, med mulighet for 100 % stilling på sikt, for menighetene Tromsøysund og Ullsfjord.

Søknadsfrist: 22.02.2023
Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd
Sted: Tromsdalen
Stillingstittel: Diakon/diakonimedarbeider
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Deltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 80
Webcruiter-ID: 4597661791

Arbeidsoppgaver

Diakonen er leder av menighetenes diakonale arbeid (omsorgsarbeid), og har ansvar for rekruttering og oppfølging av frivillige innenfor diakonitjenesten
Samhandling og samarbeid med ulike organisasjoner og institusjoner i Tromsø
Arrangere og drive ulike arrangement og/eller gruppe, som f.eks. eldretreff, sorggruppe, andakt og sangstund
Bygge diakonale nettverk i menighetene

Kvalifikasjoner

Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den norske kirke
Dersom det ikke kommer søkere som innehar diakonutdanning, vil det være aktuelt å tilsette diakonimedarbeider. Diakonimedarbeider må har relevant faglig bachelorutdanning for påbygging til en mastergrad i diakoni
Relevant erfaring innen diakoni og omsorgsarbeid er ønskelig
Ønskelig med kjennskap til kirke og kirkeliv
Bør disponere egen bil
Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

Lønn og øvrige vilkår i henhold til tariffavtale innen kirkelige virksomhet
God pensjonsordning gjennom Tromsø kommunale pensjonskasse
Stor frihet i arbeidshverdagen, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes. Dette godtgjøres særskilt i henhold til tariffavtale
Trivelige kollegaer i nytt kontorbygg
Mulighet å være med å bygge opp diakonien i Tromsdalen og Ullsfjorden
Godt faglig fellesskap

Annet

Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke. Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest).

 

Søk på stillingen her.

 

Hans Nilsens veg 30, 9020 Tromsdalen, Norge

Kontaktinformasjon

Heidi Bolstad
Personalsjef
41142087

Åse Dons Lindrupsen
Menighetsforvalter
90874525

 

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, samt kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 47 årsverk fordelt på ca. 65 ansatte.

 

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kontaktinfo

  • Heidi Bolstad
  • Tittel: Personalsjef
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 411 42 087
  • Åse Dons Lindrupsen
  • Tittel: Menighetsforvalter
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 908 74 525

Lokasjon

  • Tromsdalen

Søknadsfrist

Februar 22, 2023