Ingen bildebeskrivelse er tilgjengelig.

 

Diakon i Kristiansund menighet

 

Kristiansund kirkelige fellesråd

Ledig 100% stilling som diakon i Kristiansund kirkelige fellesråd med hovedarbeidsplass Kristiansund menighet med tiltredelse så snart som mulig.

Kristiansund menighet ligger i Kristiansund kommune og tilhører Ytre Nordmøre prosti i Møre bispedømme. Menigheten har ca. 11000 innbyggere. Kristiansund preges av stor optimisme innenfor næringsliv og handel. Noe av grunnen er den store baseaktiviteten som skjer i tilknytning til olje og gassproduksjonen i Norskehavet. Byen er også kjent som operaby med egen operaadministrasjon og” opera-uker”.
Det er et rikt kulturliv med kulturskole, flere dansestudio, ballett, mange kor og et aktivt musikkliv. Et nytt bygg for Campus – høyskolesenter er under planlegging, likeså et nytt kulturhus. Festspillene i Kristiansund AS gjennomfører årlig en kirke kunst kulturfestival.
Byen har et aktivt idrettsmiljø. Det er et allsidig tilbud på fritidsaktiviteter for alle aldersgrupper, slik som lekeland, badeland, bowling, ishall og klatrehall.
Det ligger godt til rette for friluftsliv både til lands og vanns.

Kirkelandet kirke er bygd i 1964 og har 550 sitteplasser. Øya Grip, ca. 10 nautiske mil nord for byen, er også en del av Kristiansund menighet.
Der er det en egen stavkirke fra omkring 1470. Det holdes gudstjenester der om sommeren. Kirken blir også brukt til vielser.
I staben er det to prester, kantor, kateket, diakon, menighetspedagog, musiker, kirketjener og saksbehandler.
Menighetens visjon er: «Brobygger mellom mennesker og Gud».

Søknadsfrist: 12.12.2022
Arbeidsgiver: Kristiansund kirkelige fellesråd
Sted: KRISTIANSUND N
Stillingstittel: Diakon i Kristiansund menighet
Stillinger: 1
Heltid / Deltid: Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4587774155

Arbeidsoppgaver

Diakonen vil ha et spesielt fokus på barn, unge, unge familier og i tillegg arbeide med konfirmanter og eldre.
Ansvar for den diakonale tjenesten i samarbeid med diakoniutvalget og Menighetspleien gjennom blant annet oppsøkende virksomhet, sorgarbeid og forebyggende rusarbeid.
Inspirator for frivillighet, være en koordinator og organisator, arrangere kurs/samlinger og oppfølging for frivillige.
Skape gode nettverk med offentlige institusjoner og frivillige organisasjonens diakonale arbeid – og menighetenes diakonale arbeid
Diakonen deltar på gudstjenester tilknyttet det diakonale oppdraget.
Diakonen bidrar til utvikling og fornyelse av menighetens diakonale planer.

Annet:

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen. Menighetsrådet har vedtatt diakoniplan for menigheten. Kristiansund menighet er hovedarbeidsplass, men har oppgaver i de andre menighetene i kommunen gjennom samarbeidsprosjekter.

Kvalifikasjoner

I samsvar med tjenesteordning og kvalifikasjonskrav for diakoner i Den Norske kirke fastsatt av kirkemøtet.
Søkere med annen relevant utdanning/praksis vil også bli vurdert. Vi kan være med å legge til rette for en inntil 4 års utdanning på deltid, slik at søkeren får nødvendig kvalifikasjoner i tråd med tjenesteordningen for diakoner. Søkeren forplikter seg til å starte på utdanningen i løpet av ett år og til å bli vigslet som diakon.
Arbeidserfaring fra tilsvarende stilling med tilsvarende arbeidsoppgaver er ønskelig
Beherske norsk godt både skriftlig og muntlig
Tilsetting skjer med forbehold om vigsling og at biskopen gir tjenestebrev

Personlige egenskaper

Er initiativrik, inspirerende og kontaktsøkende
Kontaktskapende og omsorgsfull for medmennesker
Har evne til å rekruttere og inspirere frivillige i menighetsarbeidet
Liker å kommunisere med barn og ungdom
Personlig egnethet, som god samarbeidsevne, allsidighet, løsningsfokusert og å være beslutningsdyktig vil tillegges stor vekt.
Det stilles krav til medlemskap i Den norske kirke.
Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jf. Kirkelovens § 29
Fleksibilitet i forhold til arbeidstid. Kveldsarbeid og helgearbeid må påregnes.
Søkeren må kunne disponere bil.

Vi tilbyr

Varierende, morsomt og utfordrende jobb, med stor mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon i et godt og engasjert stabsmiljø.
Et godt og hyggelig arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
En spennende arbeidsplass med store muligheter for å utvikle det diakonale arbeidet
Lønnsplassering etter KAs HTA
Offentlig tjenestepensjon (KLP).

Annet:

Adresse arbeidssted: Kirkelandet kirke: Langveien 41, 6509 Kristiansund

Kontor: Kongens plass 5, 6509 Kristiansund

 

Søk på stillingen her.

 

Postboks 71, 6501 KRISTIANSUND N, Norge

Kontaktinformasjon

Christina Gundersen
Assisterende Kirkeverge
71 57 37 85

Kjersti Harstad
Kirkeverge
71 57 38 07

 

Del stillingen

Selskap

Kristiansund kirkelige fellesråd

Kategorier

diakonkirke

Kontaktinfo

  • Christina Gundersen
  • Tittel: Assisterende Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 71 57 37 85
  • Kjersti Harstad
  • Tittel: Kirkeverge
  • E-Post:
  • Mobil/Tlf: 71 57 38 07

Lokasjon

  • Kristiansund N

Søknadsfrist

Desember 12, 2022