DIAKON/DIAKONIMEDARBEIDER I TROMSØ DOMKIRKE 50 % stilling

 

Tromsø kirkelige fellesråd

Tromsø kirkelige fellesråd er felles forvaltningsorgan for de ni soknene i Tromsø kommune. Fellesrådet har ansvar for gravferdsforvaltningen, kirkebyggene og er arbeidsgiver for de kirkelig tilsatte, bortsett fra prestene. I Tromsø kirkelige fellesråd er det 44 årsverk fordelt på ca. 64 ansatte, hvorav de fleste har sin arbeidsplass i menighetene og på gravlundene/Krematoriet. Tromsø kirkelige fellesråd er delt inn i 4 forvaltningsområder: gravferds-, bygg-, økonomi- og personalforvaltning. Det er 8 sognekirker, 14 kapell og 21 gravlunder i Tromsø.

Arbeidssted: Tromsø domkirke og steder tilknyttet kirke

Det diakonale arbeidet i domkirken bygger på menighetsrådets helhetlige menighetsplan:

 • Arbeid med frivillighet og menighetsbygging
 • Oppfølging sykehjem/institusjoner, organisering av andakter, hyggetreff mm sammen med den ledende sognediakon
 • Jobbe fram diakonale temakvelder i Domkirken, sammen med ledende sognediakonen
 • Samarbeid, nettverksarbeid med diakonale institusjoner/organisasjoner og andre relevante samarbeidspartnere i byen
 • Delta på ukentlige stabsmøter, planleggingsmøter og fellesarrangementer sammen med stab
 • Bidra noe i konfirmasjonsarbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdannet diakon i samsvar med tjenesteordningen.
 • Søker med annen relevant kompetanse og erfaring kan vurderes.
 • Relevant erfaring med diakoni og omsorgsarbeid er ønskelig.
 • Søker må tilhøre Den norske kirke og ha kjennskap til kirke og kirkeliv.

Personlige egenskaper

 • Interesse og evne til faglig oppdatering
 • Evne til empati
 • Kontaktskapende evne
 • Kunne jobbe selvstendig og i samarbeid med andre
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Søknadsfrist: 01.02.2021

 

Arbeidsgiver: Tromsø kirkelige fellesråd

Sted: Tromsø

Stillingstittel: Diakon/diakonmedarbeider

Heltid / Deltid: Deltid

Ansettelsesform:Fast

Stillingsprosent:50

Webcruiter-ID:4330271400

Stillinger:1

Arbeidssted Tromsø domkirke, 9008 Tromsø

Kontaktinformasjon

Gro Lillenes, menighetsforvalter
906 59 697

Kjell Riise
916 87 544

Heidi Bolstad, personalsjef
411 42 087

 

 

Del stillingen

Selskap

Tromsø kirkelige fellesråd

Kategorier

diakonkirke

Kontaktinfo

 • Heidi Bolstad
 • Tittel: Personalsjef
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 411 42 087
 • Gro Lillenes
 • Tittel: Menighetsforvalter
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 906 59 697
 • Kjell Riise
 • Tittel:
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 916 87 544

Lokasjon

 • Tromsø

Søknadsfrist

Februar 1, 2021