Byggesaksbehandlar

 

Plan, byggesak og geodata
Byggesakshandsaming etter plan- og bygningslova.

1 fast stilling på rådhuset og 1 års vikariat med tenestestad i Brattvåg.

Arbeidsoppgåver

 • Arbeidsoppgåvene vil vere handsaming av byggjesøknader både administrativt og til politisk utval, samt tilsyn og andre oppgåver etter plan- og bygningslova.
 • Arbeidsforma vil vere både sjølvstendig sakshandsaming og arbeid i team.
 • Kommunen har stor byggjeaktivitet og utfordrande oppgåver. Oppgåvene varierer frå saker knytt til vern/utvikling av historisk bykjerne til oppgåver i landlege områder i vår nye kommune

Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer etter deg som har utdanning innan relevante fagfelt som sivilingeniør, ingeniør, arkitekt, jurist o.l. Det er spesielt eit ønskje om at arkitekter søkjer stillinga.
 • Det er ein fordel om du har førarkort i klasse B, men ikkje eit absolutt krav.
 • God i skriftleg og munnleg norsk.
 • Erfaring frå offentlig saksbehandling vil bli lagt vekt på.

Personlege eigenskapar

 • Du må kunne arbeide både sjølvstendig og samarbeide i team.
 • Evne til å kommunisere både internt og utad med publikum.
 • Stillinga vil ha mykje kontakt med publikum, og det er difor viktig å kunne ha ein god kommunikasjon med alle vi har kontakt med.

Vi tilbyr

 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger.
 • Varierte og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Lønn etter avtale.
 • Gunstig arbeidstidsordning.
 • Kommunale tilsettingsvilkår, pensjonsordning og personalforsikring.
 • Ålesund kommune er ei inkluderande arbeidslivsbedrift.

 

Søknadsfrist: 09.08.2020

 

Arbeidsgivar: Ålesund kommune
Stad: Ålesund
Stillingstittel: Byggesaksbehandlar
Heiltid / Deltid: Heiltid
Tilsetjingsform: Fast, Engasjement
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4208492735
Stillingar: 2
Arbeidsstad Keiser Wilhelmsgate 11/ Brattvåg tenestehus, 6002 Ålesund

 

Kontaktinformasjon

Mari Lovise Marum, Koordinator
938 18 169

Lars Roger Lundanes, Avdelingsleiar byggesak
70 16 26 23

 

Ålesund kommune er den største kommunen mellom Bergen og Trondheim, og eit regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har rundt 67.000 innbyggarar. Området rundt byr på rike moglegheiter for et aktivt friluftsliv for alle, jakt og fiske, og kommunen har eit rikt og blomstrande kultur- og næringsliv. Ålesund er universitetsby og har landets største universitet, NTNU.

Kommunen er ein stor arbeidsgjevar med sine over 5.400 dyktige og engasjerte medarbeidarar som utfører viktige samfunnsoppdrag. I det daglege arbeidet vektlegg vi verdiane våre: open, engasjert og modig. Visjonen for kommunen er «nasjonal slagkraft, regional attraktivitet og lokal identitet».

Ønsker du ein meiningsfylt jobb med varierte og utfordrande oppgåver, er Ålesund kommune eit spennande alternativ.

 

Del stillingen

Follow by Email
Facebook
Twitter
LinkedIn

Selskap

Ålesund kommune

Kontaktinfo

 • Lars Roger Lundanes
 • Tittel: Avdelingsleiar byggesak
 • E-Post:
 • Mobil/Tlf: 70 16 26 23

Lokasjon

 • Ålesund

Søknadsfrist

August 9, 2020