Kragerø kommune ligger vakkert til ved kysten i Telemark med et mylder av øyer og skjær. Mulighetene for friluftsliv i skjærgården og på fastlandet er enestående. Kommunen har i underkant av 10500 innbyggere og preges av et aktivt nærings- og kulturliv. Kommunen har full barnehagedekning, et desentralisert grunnskoletilbud og videregående skole med et variert tilbud. Innenfor en reisetid på en time når du en rekke større byer i regionen, samt kommunikasjonsknutepunkter som flyplasser, fergeterminaler m.v.

 

Brannkonstabel i Kragerø brannvesen

 

Beskrivelse

Kragerø brannvesen er en virksomhet i Kragerø kommune i kommunalområde for Samfunn. Vi er organisert med 2 avdelinger, beredskap og forebyggende. Beredskapsavdeling har til enhver til 5 mannskaper på vakt, 2 kasernert + 2 hjemmevakter i tillegg til en overordnet vakt. Kragerø brannvesen har i overkant av 400 hendelser pr. år. I tillegg til brann- og redningsoppdrag har brannvesenet ansvaret for kontroll av parkeringsplasser i Kragerø sentrum.

Stilling som brannkonstabel

Brannkonstabelens arbeidsoppgaver er utrykninger ved brann, ulykke, røyk/ kjemikaliedykking og overflateredning med tilhørende øvelser internt og eksternt. I tillegg inngår rutinemessig vedlikehold og arbeid med brannvesenets biler, båter, utstyr/materiell og bygninger.

Følgende kvalifikasjoner/betingelser kreves for stillingen:

– Relevant fagbrev/praksis fra yrkesfag.
– Gjennomført og bestått grunnutdanning for brannkonstabel.
– Førerkort kl. B(E)C.
– Utrykningssertifikat 160 (eller være villig til å ta dette innen tre måneder etter ansettelser.)
– Båtførerbevis.
– Det forutsettes bosted i kommunen for å kunne inneha stillingen. Søkere som ikke bor i kommunen må forplikte seg til å flytte til kommunen, innen oppstart i stillingen.

Kravene som listet opp over må i søknaden dokumenteres, for at søkeren skal komme i betraktning. Videre kreves det at søkeren oppfyller fysiske/psykiske krav til røyk/kjemikaliedykking. Bestått fysisk test er en forutsetning for å kunne tiltre stillingen.

Aktuelle søkere må bestå fysisk test. Stillingene er kombinasjon av Kveld, dag- og døgnturnus, 42 timers uke. Søkerne forplikter seg til å delta i dreiende vaktordning, samt å bære terminal på fritiden.

Tilsatte i Kragerø brannvesen plikter å gjennomføre nødvendig utdanning/opplæring ved bl.a. Norges brannskole. Den som tiltrer stillingen må framlegge godkjent helse- og politiattest. Vanlige kommunale tilsettingsvilkår gjelder, herunder 6 mnd. prøvetid. God pensjonsordning.

Følgende egenskaper ønskes for stillingen

– Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.
– Ansvarsbevisst, lojal, stabil og til å stole på
– Motivasjon til å jobbe i et til tider hektisk miljø.
– Gode samarbeids – og omstillingsevner.
– Fleksibel med evne til å jobbe godt i team.
– Utadvendt med godt humør.

Vi tilbyr

  • En utfordrende og spennende stilling
  • Livsfaseorientert personalpolitikk
  • Lønn etter gjeldende avtaleverk
  • Dekning av flytteutgifter med inntil 50% av kostnaden

Det er 6 mnd. prøvetid i Kragerø Kommune.
Pliktig medlemskap i KLP/SPK med 2% av brutto lønn

Tilsetting finner for øvrig sted på de betingelser som gjelder i Kragerø kommune.

Det gjøres oppmerksom på det vil bli foretatt en vurdering av søkere som eventuelt ønsker søknaden sin unntatt offentlighet. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, vil søker bli underrettet før opplysningene blir offentliggjort. Jf. Offentlighetsloven §25.

Søknad sendes

Søknad fremmes elektronisk via våre hjemmesider: www.kragero.kommune.no

Kopier av vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju/forespørsel

 

Dersom du har problemer med registreringen, kan du henvende deg til vår Personalavdeling, v/ Berit Rønning Clausen, tlf. 90693130, eller mail: berit.r.clausen@kragero.kommune.no

 

Søknadsfrist 01.02.21

 

Vår ref1161
Merk søknad

Fakta

Selskap Kragerø kommune
Stilling Brannkonstabel
Stillingstype Fast
Lokasjon Kommunalområde Samfunn

 

Kontakter

Odd Morten Dalen, Varabrannsjef/ Avdelingsleder Beredskaps- og forebyggendeavdeling.
morten.dalen@kragero.kommune.no
Mobil  992 05 775

 

Del stillingen

Selskap

Kragerø kommune

Kontaktinfo

  • Odd Morten Dalen
  • Tittel: Varabrannsjef/ Avdelingsleder Beredskaps- og forebyggendeavdeling
  • E-Post: morten.dalen@kragero.kommune.no
  • Mobil/Tlf: Mobil 992 05 775

Lokasjon

  • Kragerø

Søknadsfrist

Februar 1, 2021